Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Politechnika Częstochowska ZP/U-26/21

Usługa grupowego pakietu opieki medycznej Politechnika Częstochowska ZP/US-10/21

Wykonanie usługi konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu budynków Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-21/21

"Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000 zł" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.20.2021

Wykonanie druku publikacji Monografia prof. Kliś wraz z dostawą do magazynu ASP w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-09-2021

Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego - Aparaty RTG i skanery SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/56/2021

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie działania Bazy nr 3 w Gąbinie Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/19/2021

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-25/21

Utylizacja odpadów chemicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/257/2021

Usługa kompleksowego prania i dezynfekcji bielizny oraz pościeli szpitalnej wraz z wdrożeniem / utrzymaniem systemu radiowej identyfikacji i ewidencjonowania bielizny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.20.2021

Sukcesywne malowanie wraz z materiałem pomieszczeń szpitalnych (min. 2000m2) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (Filia nr 1,4) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/65/2021

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie działania Bazy nr 2 w Bodzanowie Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/18/2021

Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 18.340.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) - III Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/03/ZO/2021

Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) - III Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/04/ZO/2021

Usługa wykonania nagrań w języku migowym, konsultacji oraz udziału w testach POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/239/2021

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zamkniętego certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Ochrony radiologicznej pacjenta POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/258/2021

Studia podyplomowe dla 2 pracowników administracyjnych uczelni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/122/2021/AZP

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/17/2021

szkolenie z zakresu tworzenia stron internetowych dla pracownika BON AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-463/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-463/21

Opracowanie dokumnetacji projektowej budowlanej zamiennej oraz sporządzenie dokumentacji wykonawczejdla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni" wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-41-2021

Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu pt. "Uwarunkowania organizacyjne, techniczne, prawne i zawodowe pracy, zgodnie z wytycznymi SEP", na zakończenie którego należy przeprowadzić egzamin SEP. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/253/2021

Szkolenia AutoCAD, system wizualizacyjny AVEVA IN Touch ,programowanie sterowników Astradaada One Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/119/2021/AZP

przedmiotem zamówienia jest kontrakt serwisowy wraz z usługą aktualizacji (upgrade) urządzenia do litografii elektronowej - KC-zp.272-437/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-437/21

Pełnienie obowiązków elektryka zmianowego w ramach pełnienia całodobowego dyżuru w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/59/2021

Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - 5 zadań SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/57/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...