Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
usługa transportowa dla WEiP AGH - KC-zp.272-572/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-572/23

Obsługa w zakresie zakupu biletów lotniczych Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-51/2023

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę, przebudowę dróg, budowę chodników oraz parkingu na terenie gm. Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.20.2023

Dostawa usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, komórkowych oraz transmisji danych celem zabezpieczenia potrzeb Szpitala SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/105/2023

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek. Gmina Opatówek Zp.In.271.19.2023

Zapytanie ofertowe - przygotowanie podręcznika do języka angielskiego dla pracowników obsługi w ramach projektu NAWA AMUnet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1524/U/23

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn. Rozbudowa budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/9/2023

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/60/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Radomiu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/63/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Klinikach PIM MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/62/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medycyny Rodzinnej, w tym tworzenie listy aktywnej. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/61/23

Udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/67/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/68/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w POZ w Makowie Mazowieckim Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/64/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Sekcji Medycznej Działu Transportu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/66/23

Wykonywania czynności zawodowych farmaceuty w Pracowni Żywienia Pozajelitowego Apteki Szpitalnej w dni wolne, soboty, niedziele i święta. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/65/23

Usługa cateringowa podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/153/2023/AZP

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Szerzyny oraz ich zagospodarowanie w 2024 r. Gmina Szerzyny FER.271.9.2023

"Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.7.2023

Szkolenie dotyczące konstruowania i weryfikacji umów w transferze technologii Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/145/2023/AZP

Szkolenie z zakresu wsparcia studenta i pracownika w kryzysie psychicznym Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/151/2023/AZP

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. Gmina Śrem BP.271.24.2023.BS

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w sezonie zimowym 2023-2024 na terenie Gmin: Cisek, Pawłowiczki Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.29.2023.MS

Zakup i dostawa kart abonamentowych uprawniających do korzystania z obiektów sportowych na terenie całej Polski Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/08/08/02/2023

Przygotowanie modułu ELO Faktury w oparciu o platformę SharePoint Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-29/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...