Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Naprawa i konserwacja instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-139/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-139/22

świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, wystawiania, zakupu i dostarczania biletów lotniczych dla projektu Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości UNIVERSEH" dla CTK - KC-zp.272-202/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-202/22

Usługa ochrony fizycznej obiektu bazy transportowej usytuowanej przy ulicy Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z terenem przyległym do bazy, tzw. parkingiem pracowniczym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.15.2022

wynajem busa wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych WWNiG AGH - KC-zp.272-293/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-293/22

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla Szkoły Doktorskiej AGH - KC-zp.272-290/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-290/22

Wykonanie usługi cateringowej dla max. 180 osób podczas konferencji NanoTech Poland 2022 w dniach 1-3 czerwca 2022 r., odbywającej się w pomieszczeniach Wydziału Fizyki UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0609/U/22

usługa dostarczenia biletów lotniczych dla WIMiIP - KC-zp.272-261/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-261/22

Transport pacjentów na hemodializy do Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/9/2022

Kurs języka programowania C++ dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-155/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-155/22

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługa opracowania metod kompresji modeli konwersacyjnych w projekcie CAIAC Conversational Al Augmentation and Compression Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/530/U/22

Usługa przeglądów technicznych oraz pogwarancyjna opieka serwisowa Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/29/03/01/2022

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck, leśnictwa Luszyn, w roku 2022 - III edycja Nadleśnictwo Łąck SA.270.9.2022

Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/03/ZO/2022

Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 12.700.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/04/ZO/2022

Usługa testowania bionawozu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/98/2022

Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/25/U/Wr/AC/2022

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.10.2022

Przeprowadzenie warsztatów pn. "Temida dla seniora" w ramach projektu "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie" (POWR.03.01.00-00-T184/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/478/U/22

"Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z ZSTiO w Limanowej, ZS nr 1 w Limanowej, ZSTI w Mszanie Dolnej oraz ZSP w Mszanie Dolnej". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.11.2022

świadczenie usług prania pościeli wraz z transportem dla Ośrodka AGH w Łukęcinie - KC-zp.272-159/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-159/22

wynajem busa na zajęcia terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych WWNiG AGH - KC-zp.272-240/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-240/22

usługa szkolenia pracowników administracyjnych AGH z zakresu: "Budowanie efektywności zespołu w oparciu o wybrane praktyki Management 3.0 i skuteczną komunikację " w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-251/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-251/22

Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.15.2022

wynajem busa wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych WWNiG AGH - KC-zp.272-255/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-255/22

Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/15/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...