Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2019

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmina Ujazd RIR.271.1.14.2019

Naprawa chromatografu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/290/2019

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska Gmina Gnojnik RIiD.271.19.2019

Ochrona osób i mienia w obiektach i na terenach przyległych do obiektów Politechniki Rzeszowskiej, w tym ochrona budynków Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/314/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: przeprowadzenie szkoleń dla studentów w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (Wydział Neofilologii), przedmiot został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1459/U/19

Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2020 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/310/2019

Usługi cateringowe podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w 2019 roku. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/135/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej budynku D-11 na terenie AGH w Krakowie umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0100/17-00 - KC-zp.272-646/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-646/19

Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w ramach projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/47/U/Nu/A/2019

Naprawa główna śmigła dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/303/2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie dla studentów Politechniki Krakowskiej kursów przygotowujących do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2 oraz przeprowadzenie egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/134/2019

Usługa cateringowa w miejscu zapewnionym przez Organizatora podczas 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na WGGiIŚ dla 80 osób - KC-zp.272-652/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-652/19

Usługa cateringowa dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-12/19

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/300/2019

Usługa restauracyjna podczas spotkania okolicznościowego z w ramach Jubileuszu 45-lecia Wydziału Energetyki i Paliw i obchodów 100-lecia AGH w dniu 18.10.2019 r., KC-zp.272-650/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-650/19

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - usługa gastronomiczna (bankiet) dla maksymalnie 180 os - uczestników Seminarium Naukowego organizowanego na WWNiG w ramach Głównych obchodów 100-lecia AGH - Światowego Zjazdu Absolwentów w dn. 18.10.2019 - KC-zp.272-647/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-647/19

Obsluga prawna Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/14/Z/2019

Usługa cateringowa w czasie uroczystego spotkania w dniu 18/10/2019 dla WIEiT - KC-zp.272-643/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-643/19

opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wymiany instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.28.2019

usługa transportowa - wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu stypendystów Centrum AGH UNESCO w roku 2019/2020 - KC-zp.272-589/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-589/19

Usługa serwisowa- przeglądy techniczne wg. wymogów producenta oraz pogwarancyjna opieka serwisowa bez kosztów cześci użytych do napraw sprzętu medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/08/01/2019

Organizacja III Kongresu Informatyki Ekonomicznej wraz z konferencją naukową Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości Politechnika Częstochowska ZP/US-11/19

Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej budynku D-13 na terenie AGH w Krakowie umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0100/17-00 - KC-zp.272-639/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-639/19

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystosowanie bud. hali H-A2 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - KC-zp.272-629/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-629/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...