Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych i medycznych Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-14/2024

Usługa transportowo-przeprowadzkowa zasobu Wielkopolskiej Biblioteki Prawniczej z budynku Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, Poznań oraz z magazynu w garażu przy Al. Niepodległości 53 do pomieszczeń Wielkopolskiej Biblioteki Prawniczej w Collegium Rubrum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1583/24

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miechów w roku 2024 (VII postępowanie, powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.4.7.2024.NMi

Usługa żywienia pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.13.2024

Catering na Radę Naukową w dniu 28 czerwca 2024 r., numer referencyjny: AZP-261-11/2024 wyk. 1. (postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej IBD-261-11/2024 z dnia 11.06.2024 r.) Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-11/2024 wyk 1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DS Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/93/2024

Wykonanie i realizacja projektu instalacji projektorów, jako elementu scenografii wystawy czasowej Miłosz. Powrót, w ramach promocji projektu pn.: "Pełna czytelnia Rzeczypospolitej", działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura Programu FEnIKS 2021-2027 Biblioteka Narodowa LII.264.3.2024

Umowa ramowa na świadczenia zdrowotne udzielanych przez pielęgniarki i położne pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/14/2024

Dostawa samochodu dostawczego finansowanego w formie leasingu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/84/2024/AZP

Usługa transportu sanitarnego pacjentów na hemodializy, z miejsca zamieszkania do Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Pozaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/52/2024

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytu miedziano-węglowego oraz jego integracji z materiałem bazowym przy wykorzystaniu konsolidacji wybuchowej dla WIMiIP - DE-dzp.272-210/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-210/24

Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-18-2024

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/80/2024/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE- Usługa cateringowa dla uczestników II Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych w Poznaniu w dniach 18-20 czerwca 2024 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/2023

Świadczenie usług transportu sanitarnego typu S dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/309/2024

Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Filia nr 1 - Poznań, ul. Juraszów 7/19 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/41/2024

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 ( z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.10.2024

Przeglądy okresowe sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 69/2024

Wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie posesji przy ul. Powstańców Warszawy 5 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 66/2024

Najem i serwis mat wejściowych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH - DE-dzp.272-63/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-63/24

Aktualizacja projektu ekologicznego i energooszczędnego Domu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/88/2024

Dowóz uczniów szkół ponadpodstawowych na warsztaty, zajęcia edukacyjne i inne w związku z realizacją projektu "Dziś uczeń - jutro student" w roku 2024 POWIAT STARACHOWICKI ZP.272.6.2024

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/44/2024

SPRAWOWANIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. "BUDOWA KLUCZOWEGO POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNEGO JAKO UZUPEŁNIENIE SIECI DRÓG NA TERENIE WIEJSKIEJ GMINY JABŁONNA Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.35.2024

Organizacja festiwalu literackiego poświęconemu promocji archiwum Czesława Miłosza opracowanego przez Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej (festiwal w cyklu Imieniny Jana Kochanowskiego) w ramach promocji projektu pn.: Pełna czytelnia Rzeczypospolitej, działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura Programu FEnIKS 2021-2027 (do zamówienia nie stosuje się ustawy z 11 września 2019 roku Pzp, na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Biblioteka Narodowa LII.264.2.2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...