Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa nadzoru i serwisu autorskiego oprogramowania HIS (AMMS i Infomedica) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-45/22

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płońsk w roku 2023. Nadleśnictwo Płońsk S.270.6.2022

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Siedlce w roku 2023" Nadleśnictwo Siedlce Z.270.5.2022

Wykonanie usługi serwisowej (konserwacji i naprawy) urządzenia EB-PVD SmartCoater ALD wraz z kalibracją głowic pomiarowych i regulatorów przepływu gazów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/301/2022

świadczenie usług cateringowych dla AGH -- KC-zp.272-685/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-685/22

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimy 2022/2023 Gmina Szerzyny FER.271.26.2022

Realizacja projektu graficznego i składu publikacji cyfrowej "Gdzie jestem?" Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-19-2022

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.20.2022

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 (z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.38.2022

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-245/22

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.24.2022

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu karetką transportową typu "T" w przypadku awarii karetki Zamawiającego oraz dużej ilości transportów Zamawiającego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/56/2022

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/10/05/01/2022

Przeglądy i naprawy respiratorów SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/70/2022

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych) o kodach odpadu: 200301; 180104; 150101. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/20/22/M

Usługa odbioru i utylizacji odpadów poszpitalnych niebezpiecznych tj. odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodzie: 180103*, 180102*, 180109, 180182*, 150110*. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/21/22/M

Dokonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie posesji przy ul. Powstańców Warszawy 5 i ul. Skromnej 5 w Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 163/2022

Wykonanie usługi serwisowej (konserwacji i naprawy) urządzenia EB-PVD SmartCoater ALD wraz z kalibracją głowic pomiarowych i regulatorów przepływu gazów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/295/2022

"Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez SZOZnMiD w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-73/22

Usługa sprzątania budynku biurowo-dydaktycznego Politechniki Częstochowskiej, przy al. Armii Krajowej 17 Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.92.2022.MT

Usługi leśne w obrębie Drewniaczki w 2022 roku- Trzebieże wczesne Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.188.2022

Wykonanie druku publikacji "Pokój z widokiem" wraz z dostawą Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-20-2022

Przeglądy i naprawy urzadzeń endoskopowych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/66/2022

"Mulczowanie powierzchni pohuraganowej w leśnictwie Kiełki" Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.44.2022

Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - USOS oraz aplikacji stowarzyszeniowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/177/2022/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...