Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 28/ZP/2020/P

usługa zorganizowania i przeprowadzenia zawodowego szkolenia certyfikowanego Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse - KC-zp.272-553/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-553/20

Świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/84/2020

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.25.2020

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2021 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.3.2020

Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/348/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zamkniętego certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki " Ochrony radiologicznej pacjenta" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/351/2020

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2021 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.20.2020.KG

wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, elektrowciągów, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamóienia został podzielony na 9 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1351/U/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starogard w roku 2021 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.3.2020

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśńictwa Głęboki Bród w roku 2021 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród ZG.270.3.2020

Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/61/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE- dozorowanie fizyczne obiektów i ochrona powierzonego mienia Zespołu Pałacowo Parkowego w Gułtowach i przebywających w nim osób Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1802/U/20

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.6.2020

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Siedlce w latach 2021-2022 Nadleśnictwo Siedlce Z.270.1.2020

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sokołów w latach 2021-2022 Nadleśnictwo Sokołów ZG.270.2.1.2020

Usługa sprzątania u budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/978/U/20

Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DLiUT.260.39.2020

Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-57/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck w roku 2021. Nadleśnictwo Łąck SA.270.11.2020

Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu na pokrycie deficytu w 2020 r. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.20.2020

Codzienna obsługa w zakresie żywienia pacjentów szpitala Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/30/2020

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-18/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2021 PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.3.2020

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2021 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.4.2020.S3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...