Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Załawie w Babicach Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.5.2023

Ubezpieczenie statków powietrznych oraz działalności lotniczej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/33/2023

Postępowanie nr 4. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2023 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.17.2023

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników Gmina Opatówek Zp.In.271.8.2023

Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem od 1.04.2023 do 31.10.2023 r. - IV części Gmina Śrem BP.271.10.2023.BS

Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.017.Zp.2023

Organizacja obozu młodzieżowyego dla dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej w 2023 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/27/2023

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/17/2023

Sukcesywne świadczenie usług gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie obiektów użytkowanych przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w zakresie: odbioru, załadunku, transportu i przekazania do miejsc przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów medycznych. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_01/2023

usługa organizacji hybrydowej konferencji "The impact of internationalization on the openness and tolerance of the university environment" finansowanej ze środków programu NAWA Welcome to Poland - KC-zp.272-112/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-112/23

"Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-21/23

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich Gmina Śrem BP.271.7.2023.BS

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2023 (VI postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych Z.271.6.2023.NT

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2023 (pakiety połączone leśnictwo Police i Stańcowa) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych Z.271.31.2022.NT

Dostęp do sieci internet i komputerów obliczeniowych dużej mocy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/016/2023

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.9.2023.AŚ

Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 11/2023

Organizacja Krajowej Konferencji Elektroniki w 2023 r. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2023/AZP

Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach outdoorowych na potrzeby promocji festiwali FMF i Misteria Paschalia Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-11-2023

Przeglądy techniczne sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Filii nr 3 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/18/2023

Świadczenie usług realizacji reklamy prasowej i internetowej w związku z wydarzeniem "Misteria Paschalia", na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-06/2023

Obsługa monitoringu przeciwpożarowego w Nadleśnictwie Płońsk w roku 2023 Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.5.2023

Świadczenie usługi druku librett na potrzeby promocji Festiwalu Misteria Paschalia 2023 organizowanego przez KBF Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-10-2023

"Świadczenie usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i innych z posesji Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o." Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.15.2023

Usługa okresowych przeglądów technicznych aparatury, sprzętu medycznego i laboratoryjnego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-5/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...