Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Świadczenie usług badawczych na stanowisku Analityk/Próbobiorca Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/129/2022/AZP

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-16/2022

Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/133/2022/AZP

Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 23/23PN/2022

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 8 "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 137/20 w m. Wierzchosławice" SIM Małopolska Sp.z o.o. 14/ZP/2022

Zorganizowanie wyjazdu w ramach zajęć terenowych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.33.2022.MT

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów i pracowników w projekcie FNP TEAM-NET nr POIR.04.04.00-00-14E6/18-00 KC-zp.272-452/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-452/22

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 12: "Budowa budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o minimum 50 lokalach mieszkalnych na działce nr 227 w m. Korzenna, Gmina Korzenna" SIM Małopolska Sp.z o.o. 13/ZP/2022

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-48/22

Świadczenie usług związanych z odbiorem brudnej bielizny, praniem bielizny z dezynfekcją chemiczno - termiczną, prasowaniem i maglowaniem bielizny, pakowaniem czystej bielizny i transportem Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/51/P/U/L/2022

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 13: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 321/1, 316/2, 309/22 w Wieliczce ul. Jasna, Gmina Wieliczka" SIM Małopolska Sp.z o.o. 12/ZP/2022

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem wydruków dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/206/2022

Usługa analizy wymiany danych i opracowania danych metodą Big Data POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/202/2022

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.28.2022

Rewaloryzacja zieleni przed budynkiem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/056/2022

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 14: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1405/39 w Miechowie, Gmina Miechów" SIM Małopolska Sp.z o.o. 11/ZP/2022

Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie Gminy Kuryłówka w roku szkolnym 2022/2023 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.89.2.2022

Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia w ramach projektu "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/38/2022

Przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej i administracyjnej PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/194/2022

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.70.2022

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i innych grup zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.16.2022

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 9: "Budowa 26 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na działce nr 1468/5 w m. Łęki, Gmina Borzęcin" SIM Małopolska Sp.z o.o. 10/ZP/2022

Szkolenie specjalistyczne w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/111/2022/AZP

"Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie, dezynfekcja, transport wewnątrzszpitalny, utrzymanie czystości na zewnętrz Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o." Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.18.2022

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck, leśnictwa Luszyn, w roku 2022 - IV edycja Nadleśnictwo Łąck SA.270.17.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...