Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa filtrów absolutnych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 61/2020

modernizację budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - II etap - uzupełnienie rolet zewnętrznych. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DOP.260.2.2020

Dostawa i montaż mebli biurowych do pawilonu B-3, pok. 218 dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-206/20

Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_09/2020

Dostawa implantów biowchłanialnych, cementu kostnego, substytutu kostnego wchłanialnego oraz niewchłanialnego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-110/20

Dostawa koncentratów do hemodializy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/10/20/M

Dostawa automatycznego mieszadła mechanicznego - KC-zp.272-199/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-199/20

Dostawa narzędzia obróbkowe do prób na maszynie CNC. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/125/2020

Dostawa blach i prętów. Dostawa tensometrycznych czujników siły POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/102/2020

dostawa spektrometru energodyspersyjnego (EDS) do mikroskopu SEM Phenom XL- KC-zp. 272-185/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-185/20

Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 "Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2020

Dostawa sukcesywna wyposażenia toalet oraz akcesoriów do sprzątania przez okres 24 miesięcy dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/123/2020

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-26-2020

Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-17/A/20

dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 58/2020

Materiały i akcesoria do radioterapii - elementy unieruchomienia pacjenta do radioterapii protonowej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-23-20

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki 3D. Dostawa zestawu pomiarowego wielokanałowego, modułowego z szybkimi kartami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/122/2020

Sukcesywna dostawa gazów dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/106/2020

Dostawa 1 szt. aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa ) - KC-zp. 272 - 202/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272 - 202/20

Dostawa surowców farmaceutycznych oraz artykułów pomocniczych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/4/2020

Dostawy wody źródlanej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 56/2020

Utwardzenie dróg wewnętrznych kamieniem łamanym oraz destruktem asfaltowym Gmina Myślenice BZP/271/20/2020

Dostawy endoprotez ujęte w trzech zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/31/D/N/AC/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/19/2020

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WFiIS - KC-zp.272-120/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-120/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...