Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa 3 szt. projektorów z uchwytami oraz 3 szt. ekranów elektrycznych na potrzeby WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-302/23

Dostawa sprężarki śrubowej z osuszaczem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/79/2023

Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice (obszar miasta) Gmina Myślenice BZP/271/35/2023

Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 59/2023

Wykonanie, dostawa, montaż mebli biurowych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.7.2023

Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.24.2023.AR

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. - III kwartał. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.10.2023

Dostawa jajek, artykułów sypkich, chłodzonych i mrożonych pierogów oraz tłuszczy do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/55/2023

dostawa czujnika przepływu o zakresie pomiaru 0.1 l/min, czujnika przepływu o zakresie pomiaru 100 l/min. - KC-zp.272-307/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-307/23

Dostawa laptopa na potrzeby Centrum Rekrutacji AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-211/23

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 51/2023

"Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych w roku 2023" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.15.2023

Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych - powtórka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.13.2023

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego (grupa Lw) oraz gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Rawickiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.1.2023

Wyroby medyczne specjalistyczne dla Bloku Operacyjnego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/38/2023

Dostawa i montaż tunelu (bez napędu) do badania metod kontroli przepływów turbulentnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.25.2023.AR

Dostawa zestawów komputerowych typu TOWER dla wszystkich Jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-219/23

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: kompresor - KC-zp.272-279/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-279/23

Dostawa sprzętu komputerowego dla UMG w roku 2023 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/61/2023/AZP

Dostawa preparatów do higieny szpitalnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.10.2023

Wyroby medyczne dla Oddziału Ortopedii SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/42/2023

Sukcesywna dostawa złóż chromatograficznych dla Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/474/D/23

dostawa komputera stacjonarnego dla WGGiIŚ - KC-zp.272-252/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-252/23

dostawa notebooka dla Centrum Karier - KC-zp.272-241/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-241/23

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 7 -TransNav Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/73/2023/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...