Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Stanowisko do badania ciepła właściwego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/109/2021

Dostawa krwi oraz jej składników Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-60/21

Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-60-2021

Dostawa dysków dla jednstek PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/317/2021

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM (przedmiot zamóienia został podzielony na 6 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3426/D/21

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawiciego i jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.27.2021

Zapytanie ofertowe: na dostawę zamrażarki kriogenicznej do - 150 C Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5624/D/21

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora wykonującego badania metodą PCR do Pracowni Wirusologii - II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/55/2021

Dostawa materiałów szewnych II dla potrzeb Apteki Szpitala Secjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 41/41PN/2021

Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/309/2021

Dostawa i montaż zestawu projekcyjnego. Dostawa maszyny czyszczącej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/315/2021

Dostawa reflektora automatycznego. Dostawa zestawu mikrofonów bezprzewodowych. Dostawa laptopa. Dostawa oprogramowania biurowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/313/2021

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-11-2021

dostawa na przenośny rejestrator EKG oraz przenośny elektrokardiograf komputerowy EKG - KC-zp.272-668/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-668/21

Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.22.2021

Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2022 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/307/2021

Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Politechniki Rzeszowskiej przez okres 12 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/310/2021

Zakup energii elektrycznej w 2022r. na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/ZE/32/21

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/27/2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.26.2021

Prenumerata czasopism zagranicznych do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2022 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.1.2021

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych V Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/44/2021

Dostawa paliwa gazowego II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 40/40PN/2021

Zakup dwóch napędów SSD do komputerów, dostawa drobnego sprzętu komputerowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/314/2021

Dostawa materiałów do badań -targety POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/312/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...