Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup i dostawa wyrobów medycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/30/2023

Dostawa 40 (TEST) Datacomp_użytkownik testowy 40/ZP/2023

dostawa zautomatyzowanego układu do otrzymywania szkieł o wysokiej jednorodności optycznej dla WIMiC - KC-zp.272-545/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-545/23

Aktualizacja środowiska serwerowego na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.14.2023

Dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: wycinarka laserowa - KC-zp.272-563/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-563/23

Dostawa 2 szt. laptopów, monitora, elektronicznego notatnika e-ink oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby WGGiOŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-473/23

dostawa wolumetrycznej aparatury badawczej do badań sorpcyjnych pracującej w warunkach izobarycznych i izotermicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-501/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-501/23

Dostawa gadżetów reklamowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/166/2023

Dostawa projektora dla Katedry Mechaniki Konstrukcji PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/168/2023

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-51/23

Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.35.Zp.2023

Zakup i dostawa odzieży ratowniczej oraz obuwia dla Działu Transportu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/01/09/02/2023

Dostawa monitorów Datacomp_użytkownik testowy 6/ZP/2023

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/TP/MN/2023

Odżywianie mlekiem matki noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywanie dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 34/34PN/2023

Dostawa 22 (TEST) Datacomp_użytkownik testowy 22/ZP/2023

Dostawa sprzętu do pozyskiwania i przechowywania mleka kobiecego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/20/2023

"Podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-75/23

Zakup i sukcesywna dostawa różnych materiałów medycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/18/07/01/2023

Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (4 grupy) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-39-2023

Dostawy sukcesywne bielizny szpitalnej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 112/2023

Dostawa sprzętu medycznego i jednorazowego użytku 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 111/2023

dostawa materiałów konferencyjnych na konferencję POL-VIET 2023 - KC-zp.272-484/233 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-484/23

Dostawa projektora, dedykowanego uchwytu, okablowanie, green screen (1 kpl.) dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.15.2023.AR

Dostawa przełączników sieciowych dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3620/D/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...