Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
TEST NR 4 (Unieważnienie przed terminem składania ofert) Datacomp_użytkownik testowy 22/ZP/2024

Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, oprogramowania - pakiety biurowe Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/TP/MN/2024

Dostawa dwóch projektorów laserowych oraz dwóch ekranów ramowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/81/2024

Dostawa i wdrożenie elektronicznych depozytorów kluczy w budynkach Preinkubatora Politechniki Rzeszowskiej - rozbudowa systemu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/83/2024

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/20/03/02/2024

Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych w 5 Pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/10/24/M

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Z.II.260.020.Zp.2024

"Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-38/24

Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatury do OB Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-24-2024

Zakup szaf metalowych do laboratorium - 5 sztuk z dostawą Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.61.2024.BW

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-37/24

Doposażenie w zestaw endoskopowy Pracowni Endoskopii Szpitala wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/TP/MN/2024

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/80/2024

Dostawa kaset i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych GEM PREMIER 3500 na okres 18 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/WR/MN/2024

Dostawa sprzętu komputerowego (3 części) Datacomp_użytkownik testowy 15/ZP/2024

Dostawa i uruchomienie systemu kontroli dostępu. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/82/2024

Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego oraz foteli obrotowych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/07/2024

Dostawa wyrobów medycznych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-32/24

DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI; SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I LABORATORYJNYCH; DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAŁKACH Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/TP/MN/2024

Sukcesywne dostawy środków kontrastujących Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-25-2024

Dostawa drobnego sprzętu do wykonywania zabiegów małoinwazyjnych - dostawa noża harmonicznego Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/09/2024

Dostawa stacjonarnego aparatu RTG wraz z modernizacją pracowni RTG Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.11.2024

Dostawa leków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-33/24

Zakup i dostawa używanej koparko -ładowarki na potrzeby PSZOK Gmina Pokrzywnica RI.271.1.5.2024

Dostawa pulpitów sterujących systemu alarmowania dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy WO.V.272.2.3.2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...