Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych - II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-29-2024

Dostawa wyrobów medycznych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-40/24

Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-41/24

Dostawa artykułów gospodarczych, materiałów biurowych i baterii do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Z.II.260.022.Zp.2024

Dostawy sukcesywne środków do sterylizacji na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 77/2024

Dostawa materiałów i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych na potrzeby AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-257/24

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Otolaryngologii na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 59/2024

Dostawa 3 projektorów laserowych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.22.2024.AR

Dostawa materacy piankowych dla obiektów Działu Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.77.2024.BW

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/97/2024

Dostawa artykułów biurowych i papierniczych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-37/24

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych, Immunoglobuliny, produktów leczniczych i albuminy dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 11/11PN/2024

Dostawa stacji roboczej służącej do obliczeń inżynierskich na potrzeby CSS AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-234/24

Zakup bluz z oznakowaniem Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/83/2024/AZP

Sprzęt laboratoryjny I Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.7.2024

Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego do szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.17.2024

Zapytanie ofertowe: na dostawę i montaż zestawu akumulatorów do UPS-a EATON-9395-2*225-U-IB S/N:139000002 oraz wykonanie przeglądu UPS-a w budynku CZT - UAM w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1332

Dostawa serwera plików. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/045/2024

Dostawa foteli biurowych i krzeseł konferencyjnych dla jednostek Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/033/2024

Dostawa stacji obliczeniowej na potrzeby treningu sieci neuronowych i optymalizacji geometrii struktur akustycznych dla WIMIR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-272/24

Dzierżawa chromatografu żelowego wyposażonego w detektor refraktometryczny POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/91/2024

Dostawa oraz montaż jednostki grzewczo - chłodniczej SPA-4 firmy VBW Engineering (wraz z utylizacją starej) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.12.2024

Sukcesywna dostawa produktów sypkich Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-54/24

Modernizacja i unowocześnienie aparatu INFINIX VF-i (INFX -8000V/G3) wraz z przeniesieniem do nowej siedziby Kliniki Kardiologii PIMMSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/24/04/02/2024

Zakup i dostawa Aparatu do diagnostyki urodynamicznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/51/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...