Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa licencji na oprogramowanie Office 365 plan A3 dla 1600 pracowników PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/030/2022

Zakup laptopów w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Gmina Śrem BP.271.28.2022.BS

Dostawa materiałów - blacha ze stpou aluminium POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/107/2022

Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek PRz- V POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/101/2022

Dostawa licencji wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi, szkoleniowymi, serwisowymi, systemu do planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/97/2022

sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem nośników danych oraz akcesoriów do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych, na okres 1 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1217/D/22/1

Zakup, dostawa i montaż wieży artroskopowej wraz z narzędziami dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w ramach projektu: Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo - naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz dostawa, montaż i uruchomienie windy (platformy pionowej) dla osób niepełnosprawnych; RPOP.10.01.01-16-0010/20-00. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/16/2022

Dostawa zestawów odczynnikowych, podłoży i krążków, testów, wymazówek, wkładek cytologicznych do ZDLiM Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/17/2022

Zakup aparatu RTG z ramieniem C na Oddział Urologiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-26\22

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.015.Zp.2022

Zapytanie ofertowe - sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2460/D/22

Dostawa Sekwenatora Nowej Generacji NGS Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-23/22

Zakup i sukcesywna dostawa stentgraftów, cewników kalibracyjnych, opasek uciskowych na tętnice Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2735/30/03/01/2022

Dostawa 4 szt. dwukanałowego, sterowanego źródła wysokiego napięcia dla WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-269/22

dostawa pierwszego wyposażenia w sprzęt do pralni wraz z wniesieniem oraz montażem do DS. Morasko na Kampusie Morasko przy ul. Uniwerstetu Poznańskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/133/D/22 III

Dostawa stali POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/102/2022

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej IV POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/100/2022

Zakup, dostawa, montaż oraz serwis sprzętu specjalistycznego na doposażenie sali porodów naturalnych Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wroclawiu (4 zadania). Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-07/2022

Dostawa georadaru dla Wydziału Budownictwa Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.76.2022.KC

Rozbudowa stanowiska badawczego do badań elementów powierzchniowych tarczowo-płytowych o siłownik hydrauliczny oraz podest Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.78.2022.KC

Dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/6/2022

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania IFN gamma, IF N alfa, IFN beta metodą Elisa Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/27/04/01/2022

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.6.2022

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napedem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach Gmina Myślenice BZP/271/53/2022

Dostawa stacjonarnego pięciocyfrowego multimetru cyfrowego dla WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-259/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...