Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa sprzętu medycznego do ciągłej terapii nerkozastępczej, drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, papierów rejestracyjnych oraz pasków testowych do glukometrów do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.31.Zp.2021

Dostawa systemu do pomiaru oporu przepływu powietrza - KC-zp.272-322/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-322/21

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-14/21

zakup wraz z dostawą do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-309/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-309/21

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego dla WGGiiŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-346/21

Dostawa elektrodynamicznego wzbudnika modalnego wraz z odpowiednim do niego wzmacniaczem i akcesoriami Politechnika Częstochowska ZP/ZO-12/21

Dostawa, montaż i uruchomienie windy (platformy pionowej). Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ZK_16/2021

Zapytanie ofertowe - Dostawa potencjostatu/galwanostatu/ZRA do Centrum NanoBiomedycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3077/D/21

Dostawa pompy wysokociśnieniowej z napędem w ramach projektu "IDUB" Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-349/21

Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.030.Zp.2021

Dostawa używanych zestawów stacjonarnych komputerów z monitorami dla WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-284/21

Leasing operacyjny na aparaturę naukowo - badawczą dla WEiP - KC-zp.272-214/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-214/21

Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.25.2021

Dostawa oprogramowania do analizy akustyki wnętrz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/047/2021

Zakup i dostawa sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) użytkowanego w obszarze oddziałów szpitalnych (Filia nr 1) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/37/2021

Dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru FTIR z przystawką ATR i DR wraz z zestawem komputerowym, z oprogramowaniem oraz urządzeniem umożliwiającym przygotowanie próbek Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/046/2021

Dostawa koncentratorów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/WU/2021

Kompleksowa dostawa narzędzi do symulacji procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości - 16 stanowisk VR w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-292/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-292/21

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VIII POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/159/2021

Dostawa, montaż i uruchomienie wielofunkcyjnego stanowiska do testów środowiskowych umożliwiajacych symulację swiatła słonecznego, promieniowania UV, deszczu, kondensacji, zmiennej temp. oraz zmiennej wilgotności względnej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/045/2021

Dostawa materiałów do prac badawczych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/164/2021

Dostawa siłownika hydraulicznego o nośności 250 kN pracującego w trybach statycznym i dynamicznym Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/043/2021

Dzierżawa analizatora PH plus pełna eksploatacja i niezbędne odczynniki SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/10/2021

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i pługa do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu Gmina Dubeninki IGP.271.1.2021

Dostawa oprogramowania Matlab lub równoważne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/161/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...