Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa sprzętu komputerowego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/21/07/01/2020

Higieniczne artykuły pacjenta Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-50-2020

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-51-2020

Zakup i dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych, szczotek do chirurgicznego mycia rąk, strzygarek i ostrzy do strzygarek Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/42/2020

Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do OB Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-40-2020

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych i sprzętu urologicznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-44/20

Zakup i dostawa kruszywa granitowego w ilości 500 ton o granulacji 0-31,5 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Baruchowo. Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.16.2020.MH

Dostawa odczynników diagnostycznych do badań serologicznych mikrometodą kolumnową wraz z dzierżawą aparatury Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-47-2020

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-50/20

dostawa 3 szt. tabletów dla Biura ds.Osób Niepełnosprawnych AGH- KC-zp. 272-352/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-352/20

Sukcesywna dostawa materiałów instalatorskich, malarskich, murarskich, ślusarskich i stolarskich na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/61/2020

Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, prześcieradła papierowego, papieru czyszczącego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-49-2020

Zakup i dostawa tonerów do urządzeń drukujących Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/46/2020

Dostawa momentomierzy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/276/2020

Rozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland SA w ramach programu RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/13/2020

Dostawa kosiarki wraz z wałkiem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/274/2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/116/2020/AZP

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-35/A/20

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E (GZ-50) w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-255/15/2020

Dostawa oprogramowania Adobe do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-08-2020

Dostawa materiałów do procesów sterylizacji - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/18/P/2020

Dostawa ultrasonografu okulistycznego i unitu stomatologicznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 101/2020

dostawa zestawu ramion do statywu oraz oświetlenia LED ze statywem - KC-zp.272-429/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-429/20

Dostawy papieru ręcznikowego w roli z dzierżawą dozowników Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/54/D/Nu/A/2020

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach w ramach zadania : "Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła" Powiat Głubczycki OR.272..7.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...