Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.4.2023.MM

Dostawa (Test 1z) Datacomp_użytkownik testowy 1/ZP/2023

Dostawa oleju napędowego do zakładowych stacji paliw i oleju opałowego do kotła c.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.01.2023

"Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-06/23

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych - 7 zadań 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.3.2023

Dostawa zestawu do pomiaru aktywności mózgu za pomocą fNIRS oraz EEG - KC-zp. 272-16/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-16/23

Sukcesywne dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-7-2023

dostawa aparatury laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem szkolenia aparaturowego dla studentów I stopnia II i III roku wszystkich specjalności na Wydziale Chemii UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5006/D/22

"Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji dla SZOZnMiD" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-11/23

Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Dostępność plus w NIO-PIB Kraków" Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-2/23

Dostawa obudowy ekranowej, eliminującej wpływ zaburzeń zewnętrznych na pomiary wysokiej częstotliwości dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki dla Instytutu Elektroniki - KC-zp. 272-54/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-54/23

dostawa wielofunkcyjnego przyrządu dla WIMiC - KC-zp.272-47/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-47/23

System laserowy do powierzchniowej obróbki materiałów - KC-zp.272-690/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-690/22

Dostawa odzieży ochronnej dla personelu NIO-PIB O/Kraków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-3/23

Zakup mebli oraz wyposażenia w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" II części Gmina Śrem BP.271.5.2023.BS

Dostawa części lotniczych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/9/2023

Robot logistyczny z systemem wizyjnym na potrzeby Akademii przemysłu 4.0 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/2/2023

Dostawa leków, płynów infuzyjnych i materiałów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.24.2022

Dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących oraz wyrobów diagnostycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (47 zadań). Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-02/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa skanera samoobsługowego dla Biblioteki Wydziału Pedgogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/156/U/23

"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-09/23

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 2/ZP/2023

zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin, podrobów, flaków wołowych, drobiu i podrobów mrożonych oraz artykułów spożywczych. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 3/3PN/2023

Dostawa czworonożnego robota kroczącego - KC-zp. 272-769/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-769/22

dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 1/1PN/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...