Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa oświetlenia ulicznego Pełczyn - Nochówko etap II Gmina Śrem BP.271.38.2021.BS

Realizacja zadania "Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku na dzialce nr 34/2 w Myślenicach jedn. ewid.-Myślenice -M120903_4 obr.Myślenice 0003" Gmina Myślenice BZP/271/78/2021

Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Zapowiednik wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w km 4+270 - 4+955 (IV etap) Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.9.2021

"Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko - etap II" Gmina Koźminek RIR ZP.271.2.3.2021

Remont pomieszczenia laboratorium nr 12 w budynku H POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/160/2021

Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego Gmina Opatówek Zp.In.271.12.2021

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/11/2021

Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.55.2021

Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica) Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/10/2021

Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - etap IV wraz z przystosowaniem powierzchni użytkowej na potrzeby zaplecza fotograficznego Gmina Myślenice BZP/271/75/2021

Remont pokrycia dachowego na obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/147/2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin od km 3+166 do km 3+538 długości 0,422 km Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/9/2021

Remont wybranych pomieszczeń w bud. „C” i „G” wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy przy bud. L-32 Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/152/2021

OSOLIN droga dojazdowa do gruntów rolnych GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.54.2021

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki Kałębnica wraz z budową zbiornika bezodpływowego (szamba), Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.3.2021

Dostosowanie sali wykładowej nr 21 w budynku H do potrzeb informatycznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/151/2021

Remont wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych 1 piętra pawilonu A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-323/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-323/21

Remont nawierzchni przed pawilonami A-1, A-2 i A-4 na terenie AGH - KC-zp.272-312/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-312/21

Budowa skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiORB. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.20.2021

Dostawa 5 szt. Regulatorów przepływu gazów z zasilaczem, z oprogramowaniem dla instalacji metanizacji - KC-zp.272-278/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-278/21

Remont asfaltowych dróg gminnych w miejscowości Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.51.2021

Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.10.2021

Roboty remontowe w obiektach UAM [2 części] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/59/B/21

Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej ulicy Wolności w Babienicy i ulicy Słonecznej w Mzykach Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.6.2021

Rozbudowa drogi gminnej 510168K w km 0+190 do km 0+380 w miejscowości Grojec, Gmina Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.16.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...