Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B Gmina Gnojnik RIiD.271.18.2019

Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce Gmina Chęciny ZP-IX.271.14.2019.PN

Budowa czatowni do obserwacji ptaków naj jeziorem Suchym w Puszczy Gorzowskiej - II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.25.2019.S

Rozbudowa ulicy Przedszkolnej oraz przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd, Gmina Ujazd RIR.271.1.12.2019

Remont dachu przewiązki długiej, budynek (17-14), Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, ul. Jana Pawła II 37, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/132/2019

Modernizacja pomieszczeń Apteki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/26/P/2019

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/174/2019/AEZ

Budowa miejsc postojowych dla pojazdów z infrastrukturą turystyczną Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.7.2019.S

Remont drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km 1+020 w miejscowości Grobla oraz drogi gminnej nr 581217K w km 0+000 do km 1+888 w miejscowości Grobla i Zielona w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.18.2019

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - realizacja ETAP-u I i ETAP-u II Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.89.2019.MK

Wymiana oświetlenia na LED oraz roboty malarskie hali w budynku L-31 Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/279/2019

Wykonanie robót budowlanych polegających zabezpieczeniu na poddaszu drewnianych elementów dachu środkiem ognioochronnym oraz montaż instalacji odgromowej w budynku Delegatury Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.26.2019

Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce-Sławoszów nr 1214O. Powiat Głubczycki OR.272.4.2019

Remont instalacji deszczowej i sanitarnej w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Kościuszki 1 w Kołobrzegu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/97/B/19

Prace remontowe w segmencie „E” budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, przy ul. Dąbrowskiego 73 Politechnika Częstochowska ZP/RB-18/19

wymiana urządzeń technologicznych i niecki basenu rehabilitacyjnego wraz z wyminą instalacji wentylacji mechanicznej na terenie CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/07/08/01/2019

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.17.2019

Poprawa dostępności odcinków (szlaków turystycznych) łączących nadleśnictwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.6.2019.S

Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.19.2019.KG

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.3.2019

Poprawa dostępnosci szlaków turystycznych Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.4.2019.S

Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.18.2019.KG

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Pakówce Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.7.2019

Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.17.2019.KG

Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku 17-1 Wydziału Mechanicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al.Jana Pawła II, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/124/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...