Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zakrzewice - Gogolewo Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-5/2023

Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy - Cimochy - Dorsze - Kalinowo Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku PZD.III.342/15/23

Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku PZD.III.342/14/23

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zduny Gmina Opatówek Zp.In.271.14.2023

Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii - etap I. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 13/13PN/2023

Budowa ul. Popiełuszki w Śremie II etap Gmina Śrem BP.271.15.2023.BS

Przebudowa drogi gminnej nr 191037C w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+603 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.08.2023.KG

"Maluch+" - Budowa Domu Opieki Nad Małym Dzieckiem w Szerzynach Gmina Szerzyny FER.271.3.2023

Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegającą na rozbudowie placu sportowo-rekreacyjnego Gmina Myślenice BZP/271/42/2023

Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.06.2023.KG

Remont pomieszczenia nr 3 w budynku K Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/78/2023

Remont pomieszczeń Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/7/2023

Przebudowa Leśniczówki Kochanki - rewitalizacja elewacji Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.6.2023

Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńska 3/4 w Śremie Gmina Śrem BP.271.14.2023.BS

Modernizacja dróg gminnych w roku 2023 na terenie Miasta i Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2023

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i sportowej w Strzeszowie w gm. Wisznia Mała" - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę skateparku, placu zabaw i siłowni Gmina Wisznia Mała RI.271.8.2023

Termomodernizacja budynku leśniczówki w miejscowości Rzy 44, gmina Sochocin, powiat Płońsk, działka nr ewid. 3003/2 Nadleśnictwo Płońsk S.270.14.2023

Remont klatki schodowej wraz z dostosowaniem balustrad w budynku B POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/77/2023

Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Wieś Głubczycka Powiat Głubczycki OR.272.4.2023

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.9.2023

Przebudowa ul. Zapłocie w Brzezince Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.9.2023

Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1 - przebudowa świetlika nad pomieszczeniem holu w obiekcie Zamawiającego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, Część 2 - modernizacja Sali komputerowej w budynku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, Część 3 - remont IV p. Collegium Martineum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/12/B/23

Budowa drogi leśnej nr 86 w Leśnictwie Kopaliny Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.1.4.2023.NB

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - montaż kotłów gazowych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.10.2023

Remont pomieszczenia laboratorium H-18 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/74/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...