Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont bloku operacyjnego wraz z montażem nawilżaczy w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/03/2024

Budowa instalacji p.poż w budynku H wraz z robotami towarzyszącymi POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/74/2024

"Modernizacja dróg w miejscowości Broszkowice w gminie Oświęcim" zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.11.2024

Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - 40 lokali mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Goetzów Okocimskich dz. nr ew. 80/17 ; 80/18 ; 80/19 ; 80/20 ; 80/21 j.ew. 120202_5 Brzesko - obszar wiejski obr.5 Okocim SIM Małopolska Sp.z o.o. 5/ZP/2024

Modernizacja kompleksu sportowego w Uszwi Gmina Gnojnik RIiD.271.5.2024

Budowa dwóch klubów malucha "Jaś" i "Małgosia" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.9.2024

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I - BUDYNEK "C" na działce nr 968/11 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów SIM Małopolska Sp.z o.o. 1/ZP/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE: roboty budowlane polegające na rozbiórce Zespołu Budynków Domu Ogrodnika. ZPP Gułtowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1242_2

Remont sali wykładowej S1 w budynku S Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/70/2024

Budowa podwójnej kancelarii leśnictw Soczewka, Jastrząbek wraz z infrastrukturą towarzyszącą Nadleśnictwo Łąck SA.270.3.2024

Dostosowanie obiektu do standardu zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami - modernizacja hydroforni w obiekcie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/04/2024

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.14.2024

Przebudowa drogi gminnej nr 104930D- ul. Szkolna w Wiszni Małej Gmina Wisznia Mała RI.271.6.2024

roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zamówienie zostało podzielone na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1124/24

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.11.2024

Roboty remontowe w budynku DS-1 (21-1) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 3 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/028/2024

Jezioro atrakcji, jezioro bez barier - zagospodarowanie terenów plaży miejskiej w Śremie Gmina Śrem BP.271.19.2024.BS

ZAPYTANIE OFERTOWE - Projekt wymiany Rozdzielnicy Głównej RG wraz z wykonaniem i wymianą instalacji w budynku UAM - Collegium Geologicum, ul. B. Krygowskiego 10 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1371/1

Remont w budynku domu studenckiego DS-B1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/029/2024

Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I i etap II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/06/P/2024

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie 4) Gmina Szerzyny FER.271.11.2024

Wymiana posadzki w korytarzu przy komorach chłodniczych w piwnicy kuchni 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 55/2024

Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-2 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/030/2024

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w m. Czarna Góra Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.7.2024

remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1252

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...