Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa pomieszczenia nr 516 na Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych przy ul. Armii Krajowej 36 Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.2.2024.ŁZ

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 przy ul. Jana Kilińskiego w miejscowości Rabka Zdrój SIM Małopolska Sp.z o.o. 4/ZP/2024

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegająca na budowie chodnika Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/8/2024

"Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-11/24

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich - Zadanie nr 2: Modernizacja otoczenia wokół Przedszkola Publicznego przy ul. Sikorskiego 2 w Obornikach Śląskich. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.9.2024

Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7, 671/3, 625/4 przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu SIM Małopolska Sp.z o.o. 3/ZP/2024

Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gm. Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.2.2024

Wymiana drzwi w zapleczu kuchennym w DS Ikar Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/29/2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/3/2024

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock) Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/7/2024

Budowa budynku wielorodzinnego nr 21A z lokalami na wynajem przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach o nr ewid. 3737; 3720; 3751; 3752/1 wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.3.2024

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki na terenie działania poszczególnych Baz Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/6/2024

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/5/2024

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.2.2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/2/2024

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W TECHNOLOGII LED NA TERENIE GMINY JABŁONNA- III ETAP Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.12.2024

Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach o windę zewnętrzną, przyścienną POWIAT STARACHOWICKI ZP.272.3.2024

Modernizacja Budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.3.2024

Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.4.2024

"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.2.2024

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejsc. Szerzyny w gm. Szerzyny (dokończenie) Gmina Szerzyny FER.271.3.2024

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 316/2, 309/22, 321/2, 309/32, 321/1 w miejscowości Wieliczka przy ulicy Jasnej SIM Małopolska Sp.z o.o. 2/ZP/2024

Przebudowa dróg powiatowych nr: 2905W Siecień - Strupczewo, 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno oraz 2988W Nowy Kamień - Guzew Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/4/2024

Remont pomieszczenia nr 63 wraz z pomieszczeniem po generatorze w budynku "E" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/22/2024

Przebudowa systemu nawadniania w szkółce leśnej w Koniecznie wraz z budową koryt Dünemana Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.1.2024.NW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...