Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa drogi gminnej - ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.16.2021

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/24/2021

Remont pomieszczenia nr 24/25 w budynku VD POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/101/2021

Remont drogi leśnej nr 413 na odc. 435mb w leśnictwie Łąck. Nadleśnictwo Łąck SA.270.8.2021

Przebudowa dachu budynku mieszkalnego ul. Kościelna 1B w Opatówku Gmina Opatówek Zp.In.271.9.2021

Przebudowa boiska wraz z nadbudową i przebudową budynku szatniowego w kompleksie szkolnym oraz infrastrukturą towarzysząca - ETAP I - przebudowa i nadbudowa budynku szatniowego Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.4.2021

Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.14.2021

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin - Karchów Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.30.2021.MS

Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku OSP w Grojcu Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.9.2021

Rozbudowa drogi gminnej 510168K w km 0+190 do km 0+380 w miejscowości Grojec, Gmina Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.11.2021

Zabudowa kabiny pomiarowej tunelu aerodynamicznego TA-2,5 oraz budowa antresoli w hali laboratorium L-31 WBMiL Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/92/2021

Remont drogi gminnej nr 540281K na działce nr 582 w miejscowości Polanka, Gm. Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/48/2021

"Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny - rozbudowa bieżni" Gmina Chęciny ZP-IX.271.3.2021.PN

Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym - Modernizacja wpisanego do rejestru zabytków "Dom na Kazimierzu" (A-685) pod funkcję aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2021

Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.39.2021

Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.6.2021

Remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.10.2021

Przebudowa obiektu sportowego w Parku im. Powstańców Wlkp. - II części Gmina Śrem BP.271.28.2021.BS

Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Godziszów Gmina Godziszów RI.0721.5.2021

Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich – Etap 1 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.38.2021

Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP IV - ściana A/E7, A/E9 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/55/2021/AZP

Wykonanie 4 pomieszczeń WC wraz z WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Strażaka w Gnojniku. Gmina Gnojnik RIiD.271.2.2021

Wymiana okien PCV na nowe aluminiowe w salach wykładowych w Zespole Pomieszczeń Naukowo - Dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/06/2021

Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Część 1 - Renowacja okien w części budynku Collegium Minus - etap II; Część 2 - Remont pomieszczeń po PKO w budynku Collegium Martineum dla potrzeb Wydziału Prawa i Administracji UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/29/B/21

Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały - Kobierno. Gmina Opatówek Zp.In.271.8.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...