Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.08.11
2022-08-31 godz. 09:00
Integracja aptek szpitalnych w centralną aptekę szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny wraz z utworzeniem pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/55/2022

0001.01.01
2022-08-30 godz. 10:00
Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Grocholów Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.12.2022

2022.08.11
2022-08-29 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu zabezpieczenia budynków i terenu Szpitala przed podtapianiem Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/48/2022

0001.01.01
2022-08-29 godz. 10:00
Termomodernizacja budynku OSP na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Świątkowicach Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.13.2022.MW

2022.08.11
2022-08-29 godz. 09:00
Dostosowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS7 "Zaścianek" i DS8 "Stokrotka" przy ul. Rostafińskiego w Krakowie do aktualnych przepisów - KC-zp.272-499/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-499/22

0001.01.01
2022-08-26 godz. 11:00
Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - posadzka w garażu, zadaszenie tarasu, posadzka na tarasie Gmina Myślenice BZP/271/92/2022

0001.01.01
2022-08-26 godz. 10:00
Rewaloryzacja Ogrodu róż, zlokalizowanego u zbiegu ulicy Poznańskiej i Piłsudskiego w Śremie Gmina Śrem BP.271.48.2022.BS

2022.08.11
2022-08-26 godz. 10:00
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Szerzyny FER.271.14.2022

0001.01.01
2022-08-26 godz. 10:00
Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej wraz z obiektami małej architektury, oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Myślenice Gmina Myślenice BZP/270/91/2022

2022.08.11
2022-08-26 godz. 10:00
Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/156/2022/AZP

2022.08.02
2022-08-26 godz. 09:00
Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.13.2022

2022.08.10
2022-08-25 godz. 13:00
Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe Gmina Pokrzywnica RI.271.1.9.2022

0001.01.01
2022-08-25 godz. 09:45
Budowa drogi w m. Słoneczna Gmina Opatówek Zp.In.271.19.2022

2022.08.01
2022-08-25 godz. 09:30
Przebudowa drogi dojazdowej do pól - ulica Strzebińska w miejscowości Psary Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.13.2022

2022.08.09
2022-08-24 godz. 10:00
Oddymianie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku, dz. nr 41, obręb 073. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/139/2022/AZP

2022.08.09
2022-08-24 godz. 09:00
Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Zakrzów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzów, gmina Niepołomice dz. nr 525. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.20.2022

2022.08.05
2022-08-23 godz. 10:00
Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/85/B/22

0001.01.01
2022-08-23 godz. 10:00
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza poprocesowego w hali przyjęcia odpadów i w hali sortowni na terenie ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.29.2022

2022.08.08
2022-08-23 godz. 08:00
"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego" wraz z nadzorem inwestorskim. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.8.2022

0001.01.01
2022-08-22 godz. 08:00
Konserwacja i remont dróg leśnych Nadleśnictwa Łąck w 2022r. Nadleśnictwo Łąck SA.270.20.2022

0001.01.01
2022-08-19 godz. 11:00
Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/86/2022

2022.07.29
2022-08-19 godz. 09:00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w msc. Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.5.2022

0001.01.01
2022-08-19 godz. 09:00
Wykonanie dywaników asfaltowych na drogach powiatowych Powiat Głubczycki OR.272.5.2022

0001.01.01
2022-08-19 godz. 09:00
Przebudowa Leśniczówki Wygoda Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.10.2022

2022.08.03
2022-08-18 godz. 10:00
Remont dachu na budynku W-3 (10-29) WIL dla L-1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/069/2022

1 2 3