Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.10.10
2019-11-13 godz. 10:00
Budowa umocnienia skarpy brzegowej rzeki Czarna Hańcza, Nadleśnictwo Głęboki Bród. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród SA.270.11.2019

2019.10.01
2019-11-04 godz. 09:30
WYKONANIE OBIEKTU MAŁEJ RETENCJI WODNEJ W LEŚNICTWIE BOLEWICE, NADLEŚNICTWO BOLEWICE SKARB PAŃSTWA PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BOLEWICE NA.270.1.2.2019

2019.10.14
2019-10-30 godz. 10:00
Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco. Powiat Głubczycki OR.272.5.2019

2019.10.15
2019-10-30 godz. 09:00
Remont dróg gminnych Czermna – Piekło i Żurowa – Olszyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.14.2019

2019.10.15
2019-10-30 godz. 09:00
Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/70/2019

2019.10.14
2019-10-29 godz. 10:00
Budowa budynków biurowych (pojedyncze oraz podwójne kancelarie leśne w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych) dla Nadleśnictw Barlinek, Bierzwnik, Głusko, Mieszkowice, Skwierzyna oraz Strzelce Krajeńskie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.10.2019.S

2019.10.14
2019-10-29 godz. 09:00
Modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu sanitarnego w Poradni Proktologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/68/2019

2019.10.14
2019-10-28 godz. 12:00
Budowa miejsc postojowych dla pojazdów oraz towarzyszącej infrastruktury turystycznej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.12.2019.S

2019.10.11
2019-10-28 godz. 10:00
Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/318/2019

2019.10.11
2019-10-28 godz. 10:00
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/181/2019/AEZ

2019.10.10
2019-10-25 godz. 09:30
Modernizacja (przebudowa) laboratoriów D02a, D02b, D206 i D216 w budynku CZ-D(17-13) Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowiew ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń nr D02a i D02b na Laboratorium kompozytów aktywnych biologicznie, bud. CZ-D(17-13) al.Jana Pawła II Kraków- w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/136/2019

2019.10.10
2019-10-25 godz. 09:00
Remont pomieszczenia oraz przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia w pom. 118 w bud. A-3 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej AGH w Krakowie - KC-zp.272-651/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-651/19

2019.10.10
2019-10-24 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlanych polegających zabezpieczeniu na poddaszu drewnianych elementów dachu środkiem ognioochronnym oraz montaż instalacji odgromowej w budynku Delegatury Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.30.2019

2019.10.09
2019-10-24 godz. 10:00
Remont posadzki w korytarzu na poziomie 100 w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/179/2019/AEZ

2019.08.26
2019-10-24 godz. 10:00
Remont zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznzniu - Etap II wraz z pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/58/2019

2019.08.06
2019-10-22 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2019.10.07
2019-10-22 godz. 10:00
Roboty remontowe pomieszczeń Radia Centrum w Domu Studenckim "Ikar" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/311/2019

2019.10.08
2019-10-22 godz. 09:00
Poprawa dostępności odcinków (szlaków turystycznych) łączących nadleśnictwa - II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.9.2019.S

2019.10.04
2019-10-21 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Termomodernizacja - docieplenie dachu i modernizacja sieci kominów budynku laboratorium Zespołu Szkół nr 3 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.90.2019.MK

2019.10.03
2019-10-18 godz. 11:00
Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/51/2019

2019.10.10
2019-10-18 godz. 11:00
Budowa ogrodzenia przy Szkółce leśnej Tatynia wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.18.2019

2019.10.03
2019-10-18 godz. 10:00
Remont/odbudowa Dużej Auli w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach po pożarze Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/79/B/19/2

2019.10.01
2019-10-17 godz. 09:30
Instalacja fotowoltaiczna na dachu Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-19/19

2019.10.02
2019-10-16 godz. 09:00
Poprawa dostępnosci szlaków turystycznych - II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.8.2019.S

2019.10.01
2019-10-15 godz. 11:00
Budowa drogi gminnej nr 540219K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/52/2019

1 2