Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.09.11
2020-10-19 godz. 09:30
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w miejscowości Kulno - włączenie do sieci gminnej w m-ści Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.64.2.2020

2020.09.16
2020-10-15 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń w budynku Kolegium H. Święcickiego UAM dla potrzeb laboratorium Wydziału Anglistyki - etap II Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/79/B/20

2020.09.18
2020-10-14 godz. 10:00
modernizacja instalacji C.O. w auli w segmencie H w budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/108/B/20

2020.08.17
2020-10-12 godz. 10:00
Budowa budynku Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną (bez wyposażenia) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/73/B/20

2020.09.16
2020-10-02 godz. 11:30
Remont dachu w budynku OSP w Ligocie Woźnickiej Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.17.2020

2020.09.17
2020-10-02 godz. 10:00
Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzecko Gmina Chęciny ZP-IX.271.13.2020.PN

0001.01.01
2020-09-30 godz. 10:30
Budowa i rozbudowa parkingów przy ul. Staszica w Śremie - etap I - Parking nr 1 Gmina Śrem BP.271.30.2020.BS

2019.08.06
2020-09-30 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.09.14
2020-09-29 godz. 10:30
Roboty remontowe i instalacyjne w budynkach Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/077/2020

2020.09.12
2020-09-28 godz. 10:00
Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szpital Specjalistyczny PN/MP/7/20

2020.09.10
2020-09-28 godz. 10:00
Roboty remontowe i inwestycyjne w budynkach DS-2 i DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/090/2020

2020.09.10
2020-09-25 godz. 10:00
Budowa drogi Wolica ul. Chęcińska Gmina Chęciny ZP-IX.271.12.2020.PN

2020.09.09
2020-09-25 godz. 10:00
Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.15.2020.MH

2020.09.03
2020-09-25 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Zniesienie barier architektonicznych – Budowa windy przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu” Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.85.2020.AŚ

2020.07.31
2020-09-24 godz. 10:00
"Rozbudowa i przebudowa obiektu basenowego z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu "Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu". Gmina Ujazd RIR.271.1.10.2020

2020.09.09
2020-09-24 godz. 10:00
Remont schodów zewnętrznych do przewiązki między budynkami „H” i „K” Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/272/2020

2020.09.02
2020-09-24 godz. 10:00
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku poradni hepatologicznej dla potrzeb poradni pulmonologii i ftyzjatrii przy ul. Zjednoczenia 10 w Chorzowie. Szpital Specjalistyczny PN/PP/6/20

0001.01.01
2020-09-23 godz. 12:00
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Agronomówki Godziszów Trzeci Gmina Godziszów RI.0721.19.2020

2020.09.15
2020-09-23 godz. 11:00
Przebudowa i budowa ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej działka nr 1139/2 w Myślenicach, obręb 0003 Gmina Myślenice BZP/271/47/2020

2020.09.08
2020-09-23 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Brzeskiej 8, w zakresie oddzielenia klatki schodowej K1 i wybranych pomieszczeń drzwiami o odporności ogniowej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II272.2.14.2020

2020.09.16
2020-09-23 godz. 10:00
Naprawa odcinków kanalizacji deszczowej przy budynkach "L" i "J" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/275/2020

2020.08.14
2020-09-23 godz. 10:00
Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-358/20

2020.09.04
2020-09-21 godz. 10:30
Przebudowa dwóch sal chorych Oddziału Wewnętrznego I i jednej sali Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na izolatki Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.30.Zp.2020

0001.01.01
2020-09-21 godz. 10:00
WYKONANIE W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI "PD-2" W DĄBROWIE CHOTOMOWSKIEJ Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.1.15.2020

2020.09.04
2020-09-21 godz. 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy 3-ch wiat śmietnikowych dla kompleksów budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/265/2020

1 2