Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.02.28
2024-04-08 godz. 10:00
Wymiana węzłów cieplnych w budynku diagnostycznym filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/3/2024

0001.01.01
2024-03-28 godz. 10:00
Przebudowa III piętra budynków "B","E" i "Ł" na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/12/02/01/2024

0001.01.01
2024-03-18 godz. 10:00
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Lucinach Gmina Śrem BP.271.13.2024.BS

2024.02.29
2024-03-18 godz. 09:00
Remont drogi gminnej nr 581258K w km od 0+000 do km 1+020 w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.2.2024

0001.01.01
2024-03-18 godz. 09:00
"Przebudowa drogi w m. Emilianów" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.3.2024

2024.01.29
2024-03-18 godz. 09:00
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-28/24

0001.01.01
2024-03-18 godz. 08:00
Budowa przyłącza energetycznego do dwóch dostrzegalni w leśnictwach Skałecznica i Narożniki Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.12.2024.NO

2024.02.27
2024-03-15 godz. 10:00
remont i wyposażenie w urządzenie do wideokonferencji sali 302 w bloku B na potrzeby sali konferencyjnej w budynku Collegium Novum UAM przy ul. Niepodległości 4 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/63/B/23

2024.02.28
2024-03-15 godz. 09:00
Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap III - montaż kotłów gazowych i kotłów na biomasę wraz z termomodernizacją. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.4.2024

2024.02.23
2024-03-15 godz. 09:00
Remont infrastruktury drogowej wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej (21-0) przy ul. Skarżyńskiego, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/009/2024

2024.02.28
2024-03-15 godz. 09:00
Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. - DE-dzp.272-87/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-87/24

0001.01.01
2024-03-14 godz. 10:00
Przebudowa trybuny wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i budową zadaszenia trybuny Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.2.2024.JD

2024.02.27
2024-03-14 godz. 10:00
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.11.2024.MS

0001.01.01
2024-03-13 godz. 10:00
Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 2 w Czarnej Górze na dz. nr ewid. 4782/1 i 4779 Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.4.2024

2024.02.22
2024-03-12 godz. 13:00
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni Gmina Pokrzywnica RI.271.1.3.2024

2024.02.26
2024-03-12 godz. 09:00
Budowa drogi gminnej kl.D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyż. drogi powiat.nr 1387K km 8+233 oraz budową skrzyż. drogi powiat.nr 1384Kw km 15+106 w m. Szerzyny, gm.Szerzyny (dokończenie2) Gmina Szerzyny FER.271.4.2024

0001.01.01
2024-03-11 godz. 10:00
Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo w formule zaprojektuj i wybuduj Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.3.2024.JD

2024.02.15
2024-03-11 godz. 09:30
Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I i etap II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/P/2024

0001.01.01
2024-03-08 godz. 12:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.7.2024

0001.01.01
2024-03-08 godz. 10:00
Remont pokrycia dachowego małej sali gimnastycznej przy budynku P Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/34/2024

2024.02.29
2024-03-08 godz. 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dobór, dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej z bezstopniową płynną regulacją w budynkach UAM w Poznaniu, etap 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/854/24

2024.02.16
2024-03-08 godz. 10:00
Wymiana windy na nową w holu głównym Collegium Maius przy ul. Fredry 10 w Poznaniu: ETAP I - demontaż istniejącego dźwigu PROLIFT o nr fabrycznym P1415, montaż nowego dźwigu osobowego z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami; ETAP II - trzyletnia konserwacja nowo zainstalowanego dźwigu osobowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/554/24

2024.02.22
2024-03-08 godz. 09:00
Przebudowa ul. Pociągów Pancernych w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.3.2024

0001.01.01
2024-03-07 godz. 11:00
"Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - etap I" Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.7.2024

2024.02.26
2024-03-05 godz. 11:00
kompleksowe mycie mechaniczne, ciśnieniowe, za pomocą środków czyszczących i grzybobójczych elewacji w budynkach domów studenckich na terenie MS AGH w Krakowie - DE-dzp.272-71/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-71/24

1 2