Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.10.15
2021-11-16 godz. 10:00
Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "Dostawa i wdrożenie systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice" realizowane w ramach projektu pn. "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE". WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.1.2021

2021.10.13
2021-11-12 godz. 09:00
Remont drogi gminnej publicznej nr 104602R, dz. ew. nr 198/2,163 w miejscowości Słoboda w km 0+394 - 0+980 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271..81.2.2021

0001.01.01
2021-11-10 godz. 09:45
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego Gmina Opatówek Zp.In.271.20.2021

2021.10.21
2021-11-08 godz. 09:00
Prace remontowe w pomieszczeniach 103, 109, 114, 116, 208, 305, 306, 307, 308, 315 w pawilonie D-1 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-600/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-600/21

2021.10.21
2021-11-05 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+950 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.11.2021.KG

2021.10.20
2021-11-05 godz. 09:00
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku. Gmina Gnojnik RIiD.271.10.2021

2021.10.14
2021-11-03 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach zarządzanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.62.2021.MS

2021.10.14
2021-10-29 godz. 10:00
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Kiełki w oddziałach: 51/52, 43/44 Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.16.2021

0001.01.01
2021-10-29 godz. 10:00
Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej (MRN 2) na terenie leśnictw Ceranów, Przeździatka, Repki, Kurowice Nadleśnictwa Sokołów. - odbudowa rowów melioracji leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Nadleśnictwo Sokołów SA.270.9.2021

0001.01.01
2021-10-29 godz. 10:00
Roboty remontowo- konserwacyjne budynku administracyjnego Nadleśnictwa Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.7.5.2021

0001.01.01
2021-10-29 godz. 10:00
Roboty remontowo- malarskie w budynku administracyjno- edukacyjnym Nadleśnictwa Lubichowo Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.7.4.2021

2021.10.13
2021-10-29 godz. 10:00
Rozbudowa korytarza brudnego zespołu pomieszczeń izolacyjnych o przedsionek do wydzielonego dźwigu szpitalnego w budynku Oddziałów Zakaźnych Szpitala - II. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/RKB/28/21/II

2021.10.11
2021-10-29 godz. 10:00
Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/132/B/21

2021.10.11
2021-10-29 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego w istniejącym szybie, wszystkich urządzeń maszynowni (napędów, wciągarek, zawieszeń linowych, przeciwwag, prowadnic i wszystkich pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji windy), zasilania elektrycznego oraz uruchomienie dźwigu w budynku wraz z demontażem i utylizacją istniejącego dźwigu osobowo - towarowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 Kraków, zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/29/2021

2021.09.27
2021-10-29 godz. 09:00
Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-508/21

2021.10.14
2021-10-29 godz. 08:00
Roboty remontowe (naprawa i czyszczenie pokrycia dachu, naprawa, malowanie oraz wymiana siatek ochronnych kominów). 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 145/2021

0001.01.01
2021-10-28 godz. 10:30
Budowa drogi dojazdowej obręb Mechlin etap I - II postępowanie Gmina Śrem BP.271.52.2021.BS

0001.01.01
2021-10-28 godz. 10:00
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4/3 w Śremie Gmina Śrem BP.271.50.2021.BS

0001.01.01
2021-10-28 godz. 10:00
Modernizacja i rozbudowa Strefy kultury Studenckiej (dawna Stołówka) Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/254/2021

0001.01.01
2021-10-28 godz. 10:00
Wykonanie przeróbki ciepła technologicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej i montażu klimatyzacji w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-10-2021

2021.10.07
2021-10-28 godz. 09:00
Budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z przebudową architektury towarzyszącej nad Zalewem w Ożannie Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.80.2021

2021.10.11
2021-10-28 godz. 09:00
Remont instalacji oświetlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka w halach B1-B2 AGH w Krakowie - etap I - KC-zp.272-568/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-568/21

2021.10.13
2021-10-28 godz. 09:00
Remont pracowni nr 08 wraz z zapleczem 08a w pawilonie C-1, pom. nr 202, 203, 203a w pawilonie C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-576/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-576/21

2021.10.12
2021-10-27 godz. 09:00
Remont instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-567/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-567/21

0001.01.01
2021-10-26 godz. 10:00
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.39.2021

1 2