Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.07.28
2021-08-27 godz. 09:00
Roboty wykończeniowe i instalacje w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.13.2021

2021.07.26
2021-08-25 godz. 10:00
"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni" Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/20/2021

2021.07.26
2021-08-17 godz. 10:00
Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej w zakresie: wymiany urazogennej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wraz z montażem piłkochwytów i wyposażenia sportowego GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.24.2021

0001.01.01
2021-08-17 godz. 10:00
Kompleksowa termomodernizacja budynku Poradni Zdrowia Psychicznego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w zakresie prac budowlanych i instalacji elektrycznych. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.14.2021

2021.07.26
2021-08-12 godz. 10:30
Modernizacja instalacji zasilania w tlen medyczny - zwiększenie przepustowości rurociągu głównego i modernizacja instalacji na salach chorych w starej części szpitala w związku z COVID-19 w formule "zaprojektuj i wybuduj" Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.033.Zp.2021

2021.07.27
2021-08-12 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK Nr 38: Etap II Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.44.2021.ASK

0001.01.01
2021-08-12 godz. 10:00
Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie Gmina Śrem BP.271.42.2021.BS

2021.07.28
2021-08-12 godz. 09:00
Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 (10-19) WIŚiE PK ul.Warszawska 24 w Krakowie w formule zaprojektuj i wykonaj i instalacja klimatyzacji wentylacji w ramach zad. Inwestycyjnego pn." Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych nr 020,,023, 025, 026 w bud. W-2(10-19) WIŚiE ul.Warszawska 24 Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/056/2021

2021.07.07
2021-08-11 godz. 10:00
Wykonanie instalacji sanitarnych: instalacji wentylacji, wod.-kan oraz c.o w ramach zadania 1 - Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności oraz laboratorium i jego wyposażenia oraz zapewnienie indywidualnej ochrony osobistej wszystkich pracowników Szpitala. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/MOZ/18/21

0001.01.01
2021-08-10 godz. 10:00
Budowa Skateparku w Parku Śremskich Odlewników Gmina Śrem BP.271.41.2021.BS

0001.01.01
2021-08-10 godz. 09:45
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego Gmina Opatówek Zp.In.271.14.2021

0001.01.01
2021-08-10 godz. 09:00
Przebudowa drogi nr 1259O relacji Baborów-Radoszowy Powiat Głubczycki OR.272.7.2021

2021.07.23
2021-08-09 godz. 11:00
Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/052/2021

2021.07.21
2021-08-09 godz. 10:00
Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Wobały, Przerośl Gołdapska. Gmina Dubeninki IGP.271.2.2021

2021.07.21
2021-08-09 godz. 10:00
Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/102/B/21

2021.07.23
2021-08-09 godz. 09:00
Wyburzenie budynku D-12 oraz części budynku D-9 celem przygotowania terenu pod budowę Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-376/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-376/21

2021.07.21
2021-08-06 godz. 11:30
Przebudowa drogi polnej Woźniki - Lubsza przez Sulów Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.8.2021

2021.07.22
2021-08-06 godz. 11:00
Remont budynku socjalnego na dz. nr 586 w m. Trzemeśnia Gmina Myślenice BZP/271/83/2021

0001.01.01
2021-08-06 godz. 10:00
Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami w SP4 w Śremie Gmina Śrem BP.271.40.2021.BS

2021.07.22
2021-08-06 godz. 10:00
"Budowa SPZOZ w Wolicy gm. Chęciny" Gmina Chęciny ZP-IX.271.5.2021.PN

0001.01.01
2021-08-06 godz. 10:00
Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.06.2021.MH

2021.07.12
2021-08-06 godz. 10:00
Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/92/B/21

2021.07.22
2021-08-06 godz. 10:00
Remont pokrycia na części dachu budynku WM (Cz-E) oraz remont koryta wody opadowej wraz z wymianą wpustów -koryto południowe, Politechnika Krakowska, ul. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/053/2021

2021.05.14
2021-08-06 godz. 10:00
Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/1/2021

2021.07.21
2021-08-06 godz. 09:00
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Grobli GMINA DRWINIA ZP.271.5.2021

1 2 3