Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-06-28 godz. 11:00
Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka - część IX - Program Inwestycji Strategicznych Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.11.2023

2023.06.02
2023-06-19 godz. 11:00
remont toalet w pawilonie D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-292/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-292/23

0001.01.01
2023-06-19 godz. 10:00
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 "Jarzębinka" "Odlotowy Zakątek Radości" na działce nr ewid. 2205/146, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Gmina Śrem BP.271.19.2023.BS

0001.01.01
2023-06-19 godz. 10:00
Przebudowa ul. Granicznej w miejscowości Zajączków, Gmina Oborniki Śląskie. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.34.2023

0001.01.01
2023-06-16 godz. 11:00
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W TECHNOLOGII LED NA TERENIE GMINY JABŁONNA Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.17.2023

2023.05.23
2023-06-16 godz. 10:00
Przebudowa dachu budynku głównego Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej przy ul. Brzeźnickiej 60a Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.29.2023.ŁZ

0001.01.01
2023-06-16 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pokojach gościnnych budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-05-2023

2023.06.01
2023-06-16 godz. 09:00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Gnojnik w miejscowości Lewniowa - " Na dole w stronę Jarzębaka" Gmina Gnojnik RIiD.271.15.2023

0001.01.01
2023-06-16 godz. 09:00
Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegającą na rozbudowie placu sportowo-rekreacyjnego Gmina Myślenice BZP/271/50/2023

2023.05.30
2023-06-16 godz. 09:00
Modernizacja boiska przy ul. Kruczej w Niepołomicach. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.14.2023

0001.01.01
2023-06-15 godz. 11:00
Modernizacja odcinka ul. Odnoga w Porębie Wielkiej Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.12.2023

0001.01.01
2023-06-15 godz. 10:00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej z dopuszczeniem ofert częściowych: instalacja c.o. i kotłownia, ocieplenie, stolarka, oświetlenie, instalacja PV Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.11.2023

0001.01.01
2023-06-15 godz. 08:00
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńska 3/4 w Śremie - II postępowanie Gmina Śrem BP.271.18.2023.BS

0001.01.01
2023-06-14 godz. 10:00
Remont sali wykładowej H-02 w budynku "H" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/81/2023

2023.05.24
2023-06-14 godz. 10:00
Przebudowa Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-15-2023

2023.05.29
2023-06-13 godz. 10:00
demontaż istniejącej ścianki działowej aluminiowej pomiędzy salami 1.13. a 1.14 oraz zakup i montaż nowej ścianki działowej aluminiowej w innym miejscu w celu zwiększenia powierzchni sali 1.14 w budynku Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/91/B/22_1

2023.05.29
2023-06-13 godz. 09:30
Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/10/P/2023

0001.01.01
2023-06-13 godz. 09:00
Przebudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Kaliska Nadleśnictwo Kaliska SA.270.21.2023

2023.05.17
2023-06-13 godz. 09:00
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego DS11 "Bonus" przy ul. Budryka 5 w Krakowie KC-zp.272-286/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-286/23

0001.01.01
2023-06-12 godz. 12:00
Przebudowa i modernizacja Vp. Budynku PIM MSWIA w celu dostosowania do potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/06/04/01/2023

2023.05.26
2023-06-12 godz. 10:00
Wykonanie elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - elewacja A/E12 - ETAP IX Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/80/2023/AZP

0001.01.01
2023-06-12 godz. 09:30
PROJEKT I MODERNIZACJA 16 (szesnastu) ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH BUDYNKU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU (formuła"zaprojektuj i wybuduj"). Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-07/2023

2023.05.24
2023-06-12 godz. 09:00
Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Bieńkowice GMINA DRWINIA ZP.271.10.2023

2023.05.24
2023-06-09 godz. 10:00
Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/11/B/23

0001.01.01
2023-06-09 godz. 09:00
Budowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Baby oraz leśnictwa Sowi Dół Nadleśnictwo Kaliska SA.270.12.2023

1 2