Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-03-09 godz. 10:00
Przebudowa III Piętra Budynku B PIM MSWiA w celu dostosowania do potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hepatologii. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMDZPiM-2375/12/01/01/2023

0001.01.01
2023-02-23 godz. 11:00
PRZEBUDOWA KLINIKI ALERGOLOGII, CHORÓB PŁUC I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPiM-2375/02/12/01/2022

2023.02.06
2023-02-22 godz. 09:00
Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ II (stan surowy zamknięty, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.009.Zp.2023

0001.01.01
2023-02-20 godz. 10:00
Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gm. Wisznia Mała w formule zaprojektuj i wybuduj Gmina Wisznia Mała RI.271.3.2023

0001.01.01
2023-02-20 godz. 10:00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.22.2022

0001.01.01
2023-02-20 godz. 09:45
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2023 roku Gmina Opatówek Zp.In.271.4.2023

2023.02.03
2023-02-20 godz. 09:00
Rozbudowa ulicy Wrzosowej i ulicy Czerwonych Beretów w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.3.2023

2023.02.02
2023-02-17 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń w III pawilonie na potrzeby pracowni badawczych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/04/2023

2023.02.01
2023-02-17 godz. 08:45
Roboty remontowe w obiektach Szpitala 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 17/2023

0001.01.01
2023-02-16 godz. 12:00
Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.5.2023

2023.01.31
2023-02-16 godz. 09:00
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.2.2023

0001.01.01
2023-02-15 godz. 10:00
"Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.4.2023

0001.01.01
2023-02-15 godz. 10:00
Równanie i żwirowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w roku 2023 MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGK.1711.1.2023

2023.01.23
2023-02-14 godz. 10:00
Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.2.2023

2023.01.27
2023-02-14 godz. 09:00
Budowa mieszkań komunalnych zwiększających zasób nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą GMINA DRWINIA ZP.271.1.2023

2023.01.27
2023-02-13 godz. 10:00
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.1.2023.MS

0001.01.01
2023-02-13 godz. 09:00
Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - II etap GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.6.2023

0001.01.01
2023-02-10 godz. 10:00
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-1/2023

0001.01.01
2023-02-10 godz. 09:00
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą- Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius Gmina Myślenice BZP/271/3/2023

0001.01.01
2023-02-10 godz. 09:00
Całoroczne utrzymanie dróg leśnych i wykonanie szlaków zrywkowych w 2023 r.(przetarg II). PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.2.2023

2023.01.25
2023-02-10 godz. 08:00
Utrzymanie szlaków operacyjnych i dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębica w 2023 r. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.3.2023.ND

0001.01.01
2023-02-09 godz. 10:00
Modernizacja dróg gruntowych Gmina Śrem BP.271.3.2023.BS

2023.01.30
2023-02-09 godz. 10:00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie OKL w Jasionce POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/11/2023

2023.01.17
2023-02-08 godz. 09:00
Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.1.2023

0001.01.01
2023-02-08 godz. 09:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinkach od km 7+900 do km 12+815 i od km 13+485 do km 22+017 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/1/2023

1 2