Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2023.10.04
2023-10-20 godz. 09:00
Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - wymiana kotłów na paliwa stałe GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.27.2023

0001.01.01
2023-10-19 godz. 11:00
Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Cegielniana w Rajsku Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.16.2023

2023.10.04
2023-10-19 godz. 10:00
Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.91.2023.ŁZ

0001.01.01
2023-10-19 godz. 10:00
"Wykonanie robót budowlanych związanych z podniesieniem atrakcyjności turystycznej punku widokowego w Kaninie na działce ewidencyjnej nr 174/1 i 173 w Gminie Limanowa" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.26.2023

2023.10.02
2023-10-18 godz. 09:00
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Szerzyny FER.271.16.2023

2023.10.03
2023-10-18 godz. 08:00
Remont infrastruktury w Ośrodku Hodowli Żubrów na terenie Nadleśnictwa Niepołomice Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych S.270.2.6.2023.NN

2023.09.29
2023-10-17 godz. 09:00
Przebudowa drogi gminnej w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.23.2023

0001.01.01
2023-10-17 godz. 09:00
Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Ofiar Katynia, ul. Józefa Poniatowskiego i ul. Zielonej w miejscowości Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.61.2023

2023.10.02
2023-10-17 godz. 09:00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5487P Stwolno - Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.17.2023

0001.01.01
2023-10-17 godz. 09:00
Przebudowa i rozbudowa systemów przeciwpożarowych 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.18.2023

2023.10.02
2023-10-17 godz. 08:00
Przebudowa parkingu w oddz. 300 AUL Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych S.270.2.5.2023.NN

0001.01.01
2023-10-16 godz. 09:00
Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ulic Energetycznej i gen. Maczka w Obornikach Śląskich GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.69.2023

0001.01.01
2023-10-13 godz. 10:00
„Remont mieszkania nr 305 i 308 w budynku „R” Politechniki Rzeszowskiej (Dom Asystenta)” POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/176/2023

2023.09.27
2023-10-12 godz. 11:00
remont schodów północnych do budynku D-13 AGH w Krakowie - KC-zp.272-562/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-562/23

2023.09.27
2023-10-12 godz. 10:00
Wykonanie systemu parkingowego na Hali Sportowej oraz na terenie przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/157/2023/AZP

2023.08.18
2023-10-12 godz. 10:00
"Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-70/23

0001.01.01
2023-10-11 godz. 10:00
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Krynicznie - Etap I Gmina Wisznia Mała RI.271.21.2023

2023.09.26
2023-10-11 godz. 09:00
Wymiana drzwi w szatniach przy nieckach basenowych w U-11 - basen AGH w Krakowie - KC-zp.272-569/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-569/23

0001.01.01
2023-10-10 godz. 10:00
Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Zdrowia w Leśnicy-Groniu Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.29.2023

2023.09.25
2023-10-10 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Rektoratu i małej Sali Senatu, łazienek I piętro segment A - I etap Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.89.2023.ŁZ

0001.01.01
2023-10-10 godz. 08:00
Przebudowa budynków „Gajówka Żubrownia” nr inw. 110/850 i „Stajnia Żubrownia” nr inw. 108/829 Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych S.270.2.4.2023.NN

0001.01.01
2023-10-09 godz. 14:00
Przebudowa Budynków I i II Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Wesołej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/24/07/01/2023

2023.09.21
2023-10-09 godz. 09:00
Budowa Domu Kultury "Senior" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.22.2023

0001.01.01
2023-10-09 godz. 09:00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1405/39 przy ulicy Osiedle Parkowe w miejscowości Miechów SIM Małopolska Sp.z o.o. 1/ZP/2023

2023.09.21
2023-10-09 godz. 09:00
Poprawa sprawności energetycznej budynku Pałacu i Oficyny Zegarowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-561/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-561/23

1 2