Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.12.02
2022-01-18 godz. 10:00
Wykonanie wydzielenia pożarowego i oddymiania głównej klatki schodowej w budynku W-3 (10-21) WIEiK w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa sali audytoryjnej nr 3 z uwzględnieniem wymogów ppoż. i potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. W-3 (10-21), WIEiK, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2021

2021.12.02
2022-01-14 godz. 10:00
Remont elewacji budynku DS-5 (21-6) Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie – segment S3, S4 i przewiązka. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/115/2021

2021.12.07
2021-12-23 godz. 09:00
remont instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach siłowni i holu w budynku basenu AGH w Krakowie KC-zp.272-689/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-689/21

0001.01.01
2021-12-22 godz. 10:00
Zabudowa kabiny pomiarowej tunelu aerodynamicznego TA-2,5 oraz budowa antresoli w hali laboratorium L-31 WBMiL Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/326/2021

2021.12.06
2021-12-21 godz. 12:00
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót w zakresie instalacji teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/157/2021/AZP

2021.12.06
2021-12-21 godz. 11:00
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/156/2021/AZP

0001.01.01
2021-12-21 godz. 10:00
Modernizacja holu Urzędu Miejskiego w Obornik Śląskich GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.99.2021

2021.12.06
2021-12-21 godz. 10:00
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/155/2021/AZP

2021.11.22
2021-12-21 godz. 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie dwustronnego zasilania SZR, UPS dla pomieszczeń serwerowni Centrum Informatycznego w budynkach Collegium Minus, Collegium Maius oraz Collegium Physicum UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/141/B/21

0001.01.01
2021-12-21 godz. 09:00
Całoroczne utrzymanie dróg leśnych i wykonanie szlaków zrywkowych w 2022 r. PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.9.2021

2021.12.03
2021-12-20 godz. 11:00
Przeniesienie kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin w lab. 03 (łącznik B2-B3) dla potrzeb KSEIUOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-712/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-712/21

2021.11.16
2021-12-17 godz. 10:00
Budowa sieci cieplnej preizolowanej Dz406,4/520 z przyłączem Dz114,3/200 przy ul. Sobieskiego 71 na terenie zakładów Veka Polska Sp. z o.o. w Skierniewicach Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 52/2021/XI

2021.11.26
2021-12-17 godz. 10:00
Budowa nowej Stacji Transformatorowej 15kV dla budynku Collegium Heliodori Święcicki UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/129/B/21

2021.12.01
2021-12-17 godz. 09:00
Budowa infrastruktury technicznej budynków AGH w Miękini (woj.Małopolskie) w postaci zbiornika przeciwpożarowego otwartego oraz zbiornika retencyjnego. - KC-zp.272-713/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-713/21

2021.12.01
2021-12-17 godz. 09:00
Budowa Magazynu Centralnego Archiwum AGH w Miękini (woj. małopolskie) wraz z infrastrukturą techniczną tj. stacją transformatorową i linią zasilającą SN - KC-zp.272-714/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-714/21

0001.01.01
2021-12-16 godz. 10:00
Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.16.2021.KG

2021.12.01
2021-12-16 godz. 09:00
Budowa ujęcia wody w msc. Gosprzydowa - etap I - wykonanie 3-ch otworów wiertniczych w celu poszukiwania wód podziemnych Gmina Gnojnik RIiD.271.13.2021

2021.11.24
2021-12-16 godz. 09:00
Kraina zabaw w otoczeniu parku miejskiego w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.39.2021

2021.11.18
2021-12-14 godz. 09:00
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-629/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-629/21

2021.11.26
2021-12-13 godz. 10:00
Wykonanie remontu niecki rekreacyjnej w budynku Krytej Pływalni w Niepołomicach WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.2.2021

2021.11.25
2021-12-13 godz. 09:00
Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji w laboratorium nr 303 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-683/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-683/21

2021.11.26
2021-12-13 godz. 09:00
Wykonanie węzła cieplnego dla budynku C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-688/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-688/21

2021.10.15
2021-12-10 godz. 10:00
Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "Dostawa i wdrożenie systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice" realizowane w ramach projektu pn. "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE". WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.1.2021

0001.01.01
2021-12-10 godz. 09:00
Przebudowa drogi leśnej nr 348 w leśnictwie Podgórze na dł. 2,257km. Nadleśnictwo Łąck SA.270.18.2021

0001.01.01
2021-12-08 godz. 11:00
Rozbudowa sieci LAN Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-48-2021

1 2