Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.11.21
2022-12-20 godz. 10:00
Budowa budynku Centrum Pro-Ekologicznych Technologii Energetycznych (CePTE) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, chodnikami i miejscami postojowymi – kampus Czyżyny, Kraków, Al. Jana Pawła II 37 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/129/2022

0001.01.01
2022-12-14 godz. 09:00
Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na X piętrze pawilonu głównego CSK MSWiA w Warszawie w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa pomieszczeń Kliniki Kardiologii zlokalizowanych na IX i X piętrze pawilonu głównego CSK MSWiA w Warszawie" Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPIM-2375/27/10/01/2022

2022.11.08
2022-12-08 godz. 09:00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.95.2.2022

2022.11.17
2022-12-07 godz. 13:00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej poprzez odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego (przepompowni) w miejscowości Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.17.2022

0001.01.01
2022-12-06 godz. 10:00
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.91.2022

2022.11.18
2022-12-05 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych oddymianie budynku - ETAP I i pomieszczenia łącznika - ETAP II w budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/220/2022/AZP

0001.01.01
2022-12-05 godz. 09:00
Wykonanie przebudowy wejścia do Oddziału Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. II Postępowanie Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.34.2022

2022.11.15
2022-12-02 godz. 09:00
Budowa zbiorników podziemnych retencyjnych wraz niezbedna infrastrukturą, teren (10-0) Kampus Warszawska PK w ramach zad. inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja terenów zielonych przed budynkiem WIL ul.Warszawska 24 Kraków w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/132/2022

2022.11.15
2022-12-02 godz. 08:00
Utrzymanie szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Dębica w 2022 r. (II postępowanie, powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.38.2022.ND

2022.11.14
2022-12-01 godz. 10:00
Wykonanie przebudowy, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Chęcinach Gmina Chęciny ZP-IX.271.15.2022.PN

0001.01.01
2022-12-01 godz. 10:00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.22.2022

2022.09.13
2022-12-01 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.73.2022.ŁZ

0001.01.01
2022-12-01 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2023 Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych Z.271.29.2022.NT

0001.01.01
2022-12-01 godz. 09:00
Budowa sieci oświetlenia Gmina Myślenice BZP/271/129/2022

2022.11.23
2022-11-30 godz. 10:00
Remont pasa podrynnowego budynku "H" Politechniki Rzeszowskiej od strony Al. Powstańców Warszawy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/308/2022

2022.11.15
2022-11-30 godz. 10:00
Remont laboratorium nr 537 w budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/133/2022

0001.01.01
2022-11-30 godz. 10:00
Termomodernizacja stropodachów i wymiana połaci okiennej w Pawilonie Odnowy Biologicznej, Kompleksu K- 5752 przy ul.Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdrój 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.28.2022

2022.11.09
2022-11-30 godz. 09:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.17.2022

0001.01.01
2022-11-30 godz. 09:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice (II) Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/25/2022

2022.11.17
2022-11-29 godz. 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont pomieszczeń na IV piętrze dla Chóru Kameralnego i Instytutu Króla Sejonga w budynku Collegium Martineum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/139/B/22

2022.11.14
2022-11-29 godz. 09:00
Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-688/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-688/22

2022.10.25
2022-11-25 godz. 11:00
budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-501/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-501/22

2022.10.26
2022-11-21 godz. 09:00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/88/2022

2022.11.02
2022-11-21 godz. 09:00
Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych oraz składów na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu ZG.270.1.6.2022

2022.10.10
2022-11-17 godz. 08:00
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 151/2022

1 2