Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.05.13
2022-06-15 godz. 09:00
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/25/2022

2022.05.09
2022-06-13 godz. 09:00
Przebudowa budynku domu regionalnego "Stara Polana" wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, parkingami, układem komunikacyjnym, kanalizacją deszczową ze studniami chłonnymi i separatorem subst. ropopoch., przebudową przyłącza nn z zewn. linią zasilającą bud. i oświetleniem terenu oraz przebudową ogrodzenia w strefie wjazdu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa budynku domu regionalnego"Stara Polana" PZ (33-1), ul. Nowotarska 59, Zakopane" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/041/2022

2022.05.20
2022-06-10 godz. 14:00
Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala wraz z wymianą dachu i świetlika - roboty budowlano-instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/28/2022

2022.05.20
2022-06-08 godz. 09:00
Naprawa balkonu na elewacji 1-2, budynek PP-1 (11-1) "Pałac w Łobzowie" Politechnika Krakowska przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/057/2022

0001.01.01
2022-06-06 godz. 11:00
Remont odcinka ul. Bernasia w Włosienicy Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.11.2022

2022.05.17
2022-06-06 godz. 10:00
Roboty remontowe w obiektach UAM, 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/40/B/22

0001.01.01
2022-06-06 godz. 09:00
"Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.6.2022

2022.04.22
2022-06-06 godz. 09:00
Budowa drogi gminnej w km od 0+000 do 0+744,50 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.7.2022

0001.01.01
2022-06-03 godz. 11:00
Budowa obiektów małej architektury Gmina Myślenice BZP/271/65/2022

0001.01.01
2022-06-03 godz. 11:00
Przebudowa DW 948 - ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570 - Etap I (odc. 015 km 4+522 - 4+852) Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.10.2022

0001.01.01
2022-06-03 godz. 10:00
Remont dróg gminnych w miejscowości Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.52.2022

0001.01.01
2022-06-03 godz. 09:45
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P) Gmina Opatówek Zp.In.271.9.2022

2022.05.17
2022-06-03 godz. 09:00
Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.8.2022

2022.05.12
2022-06-03 godz. 09:00
Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/27/2022

0001.01.01
2022-06-03 godz. 09:00
Budowa podwójnej kancelarii dla leśnictw Waliszów i Żelazno wraz z zagospodarowaniem terenu - przetarg II. PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.4.2022

0001.01.01
2022-06-02 godz. 10:00
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Śrem (Pełczyn, Dąbrowa - Grodzewo etap II, Pełczyn - Nochówko etap III) Gmina Śrem BP.271.27.2022.BS

2022.05.18
2022-06-02 godz. 10:00
Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.15.2022

0001.01.01
2022-06-02 godz. 10:00
Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-02-2022

2022.05.18
2022-06-02 godz. 08:00
Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym- II. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.6.2022

2022.05.13
2022-06-01 godz. 10:00
Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2022

0001.01.01
2022-06-01 godz. 10:00
Zagospodarowanie turystyczne wzgórza GRZYBEK w Obornikach Śląskich – etap I GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.51.2022

2022.05.12
2022-05-31 godz. 10:00
Remont dachu na budynku Cz-A (17-1), Politechnika Krakowska, kampus Czyżyny, ul. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/054/2022

0001.01.01
2022-05-30 godz. 12:00
Dokumentacja projektowa remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie Gmina Śrem PRIPŚ.7013.20.2022.BRA

2022.05.13
2022-05-30 godz. 11:00
Wykonanie instalacji wraz z dostawa i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-263/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-263/22

2022.05.12
2022-05-30 godz. 09:00
wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych dachów w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-234/22

1 2