Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.12.31
2021-02-10 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2021 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/110/2020/AZP

2020.12.24
2021-02-09 godz. 11:00
Dostawa odczynników, testów oraz materiałów zużywalnych do badań dla CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/10/12/01/2020

2021.01.04
2021-02-09 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PPN/L/14/20

2020.12.23
2021-02-09 godz. 09:30
Dostawę materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych oraz proszku hemostatycznego przeciwzrostowego, wosku kostnego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/36/2020

2020.12.24
2021-02-09 godz. 09:00
Dostawa produktów leczniczych: do programów lekowych, chemoterapii, leków różnych, żywienia dojelitowego oraz antybiotyków Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/18/12/01/2020

2020.12.31
2021-02-08 godz. 10:00
Dostawa prowiantu na statki szkoleniowe UMG w roku 2021 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/195/2020/AZP

2020.12.28
2021-02-08 godz. 10:00
Dostawa wyrobów medycznych rękawic diagnostycznych niejałowych, rękawic chirurgicznych bezlateksowych, lateksowych i ginekologicznych. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/35/2020

2020.12.28
2021-02-08 godz. 10:00
Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem tomografu komputerowego, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem rtg w pomieszczenia tomografu komputerowego wraz z przeszkoleniem pracowników; w ramach zadania pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" wraz z dotacją celową Gminy Miejskiej Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/33/2020

2020.12.28
2021-02-08 godz. 10:00
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w ramach zadania pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" i w ramach dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków (grupa 1-2) oraz w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 (grupa 3-5) zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/34/2020

2020.12.28
2021-02-08 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/37/2020

2020.12.31
2021-02-08 godz. 09:00
Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/98/2020

2020.12.11
2021-02-05 godz. 11:00
Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/03/11/01/2020

2020.12.31
2021-02-05 godz. 10:00
Dostawa i wdrożenie sytemu informatycznego do zarządzania pracą laboratorium Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/201/2020/AZP

2020.12.29
2021-02-05 godz. 09:30
Dostawa serwera NAS dla WIMiR - KC-zp.272-740/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-740/20

2020.12.23
2021-02-04 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 38/38PN/2020

2020.12.28
2021-02-04 godz. 11:00
Dostawa oksygenatorów do procedury ECMO oraz akcesoriów do terapii oddechowych. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/18/12/03/2020

2020.12.22
2021-02-04 godz. 10:30
Dostawa serwera pamięci masowej typu All-flash dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-51/20

2020.12.23
2021-02-04 godz. 10:30
Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie przez Wykonawcę systemu CRM na potrzeby Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2020

2020.12.24
2021-02-04 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. stacjonarnego komputera specjalistycznego do obliczeń dla KE WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-729/20

2020.12.29
2021-02-04 godz. 10:00
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 8 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4877/D/20

2020.12.16
2021-02-04 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 155/2020

2020.12.16
2021-02-03 godz. 11:00
Dostawa materiałów radioizotopowych dla CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/12/10/01/2020

2020.12.02
2021-02-03 godz. 10:00
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/18/2020

2020.12.31
2021-02-03 godz. 10:00
Dostawa laptopów, czytników e-ink oraz stacji dokującej - KC-zp.272-748/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-748/20

2020.12.11
2021-02-03 godz. 09:30
dostawa sprzętu komputerowego ( serwer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, serwer i mobilne stacje robocze) - 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5348/D/20

1 2 3 4 5 6