Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.06.05
2020-07-17 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 10/10PN/2020

2020.06.05
2020-07-14 godz. 09:00
Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 12 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/11/20/D

2020.06.04
2020-07-09 godz. 10:00
dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD do Sekcji remontów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Centrum zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1553/D/20

2020.06.03
2020-07-08 godz. 09:30
Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego - stacja robocza - KC-zp.272-214/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-214/20

2020.06.03
2020-07-06 godz. 09:50
Dostawa sprzętu medycznego dla Polikliniki w ramach budowy kompleksu Polikliniki 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 65/2020

2020.05.29
2020-07-06 godz. 09:30
dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek I AGH - KC-zp.272-216/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-216/20

2020.06.02
2020-07-03 godz. 10:30
dostawa materialów promocyjnych na potrzeby WIEiT - KC-zp.272-175/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-175/20

2020.05.25
2020-07-02 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. serwera i 17 szt. switchy sieciowych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-205/20

2020.05.29
2020-07-01 godz. 10:30
dostawa laptopa dla WGGiIŚ - KC-zp.272-220/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-220/20

2020.05.28
2020-06-30 godz. 11:00
Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/21/2020

2020.05.25
2020-06-30 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-11/20

2020.05.25
2020-06-25 godz. 10:00
ddostawę 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-166/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-166/20

2020.05.25
2020-06-25 godz. 09:30
Dostawa 1 szt.serwera plików dla UCI- KC-zp.272-198/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-198/20

2020.05.04
2020-06-24 godz. 09:30
Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/1/2020

2020.05.15
2020-06-23 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-10/20

2020.06.04
2020-06-23 godz. 10:00
Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/68/2020/AZP

2020.05.18
2020-06-19 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1229/D/20

2020.05.15
2020-06-18 godz. 11:00
Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/17/2020

2020.05.11
2020-06-18 godz. 10:00
Dostawa sprzetu komputerowego - 7 Części, nr przetargu ZP/1220/D/20 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1220/D/20

2020.06.04
2020-06-18 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej do zabiegów kardiologicznych (koronarografie, IVUS, FFR, zabiegi angioplastyki itp.). SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/36/2020

2020.05.18
2020-06-18 godz. 10:00
dostawa 6 sztuk zestawów komputerowych typu All in One dla potrzeb Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-211/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-211/20

2020.06.04
2020-06-18 godz. 10:00
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/35/2020

2020.06.04
2020-06-18 godz. 10:00
Dostawa sprzętu jednorazowego dla Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca Filia nr 2 Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu (15 pakietów) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/37/2020

2020.06.04
2020-06-18 godz. 08:30
dostawa analizatora potencjału zeta - KC-zp.272-233/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-233/20

2020.04.30
2020-06-17 godz. 11:00
Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/16/2020

1 2 3 4 5 6