Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.10.22
2021-11-23 godz. 10:00
Dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/096/2021

2021.10.20
2021-11-22 godz. 11:00
Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/45/2021

2021.10.20
2021-11-22 godz. 10:30
Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rtg typu telekomando do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.043.Zp.2021

2021.10.20
2021-11-22 godz. 10:00
Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2 - Aparatura czujnikowa oraz zasilająca do systemu sterowania modelami statków w skali Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/126/2021/AZP

2021.10.15
2021-11-18 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-31/21

0001.01.01
2021-11-17 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2023 r. Gmina Śrem BP.271.53.2021.BS

2021.10.20
2021-11-16 godz. 11:00
Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora wykonującego badania metodą PCR do Pracowni Wirusologii Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/51/2021

2021.10.08
2021-11-16 godz. 10:30
Dostawa stanowiska dydaktycznego symulacji VR procesów energetycznych i sterowania maszyn z wizualizacją procesów w czasie rzeczywistym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-29/21

2021.10.19
2021-11-15 godz. 10:30
dostawa 1 szt. stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-559/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-559/21

2021.10.11
2021-11-15 godz. 10:00
dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 2: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń dla Sekcji Ewidencji Majątku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 4: dostawa mebli wraz z montażem stanowiących wyposażenie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 5: dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD stanowiących wyposażen Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4125/D/21

2021.10.15
2021-11-12 godz. 11:00
Dostawa preparatów do dezynfekcji Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-51/21

2021.10.15
2021-11-12 godz. 10:30
dostawa sprzętu muzycznego na potrzeby Centrum Rekrutacji AGH - KC-zp.272-543/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-543/21

2021.10.15
2021-11-12 godz. 09:00
Dostawa serwera obliczeniowego - KC-zp. 272-521/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-521/21

2021.10.22
2021-11-10 godz. 13:00
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa środków czystości do Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz Domu Studenta Rubin w Kaliszu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4753/D/21

2021.10.19
2021-11-10 godz. 10:30
Dostawa systemu do rejestracji gałki ocznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4317/D/21

2021.10.08
2021-11-08 godz. 10:30
Dostawa 5 szt. serwerów komputerowych dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-529/21

2021.10.01
2021-11-08 godz. 10:00
Dostawa i montaż zestawu wentylatorów lotniczych w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/081/2021

2021.09.17
2021-11-08 godz. 10:00
Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 12/ZP/2021/U

2021.10.11
2021-11-08 godz. 10:00
Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych dla WIEiT - KC-zp.272-537/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-537/21

2021.10.13
2021-11-08 godz. 10:00
Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą pieca łukowego AM firmy Edmund Buhler w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-565/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-565/21

2021.10.12
2021-11-08 godz. 10:00
dostawa pieca łukowego z układem zasilającym i systemem próżniowym oraz z zimnym tyglem do topienia i odlewania próbek w kształcie pręta - KC-zp.272-564/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-564/21

2021.10.12
2021-11-08 godz. 09:00
Dostawa zestawu kalorymetru dla WEiP - KC-zp.272-549/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-549/21

2021.10.01
2021-11-05 godz. 10:00
dostawa sprzętu komputerowego - 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0878/D/21

2021.10.04
2021-11-05 godz. 10:00
dostawa i montaż przełączników lokalnej sieci komputerowej dla budynków Collegium Martineum oraz Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Kołobrzegu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1821/D/21_1

2021.10.08
2021-11-05 godz. 10:00
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego grupa 1 - lampy do fototerapii kocykowe 3 szt grupa 2 - lampa do fototerapii statywowa 1 szt grupa 3 - łóżka elektryczne z szafką przyłóżkową 2 szt grupa 4 - defibrylatory 6 szt grupa 5 - aparat usg z kompletem głowic 1 szt grupa 6 - mikroskop operacyjny do stosowania w chirurgii kręgosłupa 1 szt zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SWZ Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/28/2021

1 2 3 4 5 6 7