Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-03-22 godz. 11:00
Dostawa Środków kontrastowych, płynów infuzyjnych i produktów leczniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 4/4PN/2023

0001.01.01
2023-03-10 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.1.2023

2023.02.06
2023-03-10 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 15/2023

2023.02.03
2023-03-08 godz. 10:00
dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1: dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia w meble oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do administracji do DS. Morasko. Część 2: dostawa mebli metalowych wraz z montażem do DS. Morasko Część 3: dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6469/D/22

0001.01.01
2023-03-08 godz. 09:00
Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego 1,5T wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi budowlano-instalacyjnymi Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM MSWIA-2375/19/01/01/2023

0001.01.01
2023-03-07 godz. 11:00
Dostawa oprogramowania umożliwiającego zaawansowaną analizę parametrów morfologicznych i funkcjonalnych komórek w oparciu o przeprowadzone przyżyciowe bioobrazowanie Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-05/2023

2023.02.06
2023-03-06 godz. 10:30
dostawa 2 sztuk przenośnych stacji przetwarzania danych multimedialnych dla WIEiT - KC-zp.272-67/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-67/23

2023.01.27
2023-03-06 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą analizatora. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/3/2023

2023.01.27
2023-03-03 godz. 10:00
Dostawa wieloczujnikowego skanera rdzeni osadowych wraz z instalacją i szkoleniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6518/D/22

0001.01.01
2023-03-03 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-4/23

2023.02.03
2023-03-03 godz. 09:00
Dostawa i montaż sprzętu do siłowni w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp. 272-61/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-61/23

2023.01.27
2023-03-02 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa niestandardowych dla Zamawiającego laptopów, komputerów i tabletów na okres 6 miesięcy, z prawem opcji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3994/D/22/1

2023.01.27
2023-03-02 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 14/2023

0001.01.01
2023-03-01 godz. 11:00
Zakup urządzenia do rejestracji sygnału elektrofizjologicznego wewnątrz mózgu człowieka Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-06/2023

0001.01.01
2023-03-01 godz. 11:00
Neurostymulator z możliwością stymulacji elektrycznej wewnątrz mózgu człowieka Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-03/2023

2023.01.23
2023-03-01 godz. 09:00
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/1/2023

0001.01.01
2023-02-28 godz. 11:00
Wyposażenie stanowiska do Superrozdzielczego Obrazowania Struktur Subkomórkowych oraz pojedynczych cząsteczek - mikroskop super-rozdzielczy wraz z wyposażeniem Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-01/2023

2023.01.26
2023-02-27 godz. 10:00
Dostawa Datacomp_użytkownik testowy 2/ZP/2023

2023.02.01
2023-02-27 godz. 10:00
Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addytywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziałau Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-52/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-52/23

2023.01.30
2023-02-27 godz. 09:00
Dostawa i montaż wyposażenia boisk sportowych w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-48/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-48/23

2023.01.27
2023-02-23 godz. 11:00
dostawa kamery 360 stopni nagrywającej obraz 3D w rozdzielczości minimum 8k - KC-zp.272-45/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-45/23

2023.01.27
2023-02-23 godz. 11:00
dostawa 10 czujników do śledzenia, pozwalających na przeniesienie części ciała lub obiektów do rzeczywistości wirtualnej - KC-zp.272-41/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-41/23

2023.01.27
2023-02-23 godz. 10:30
dostawa suszarek dla WIMiC - KC-zp.272-46/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-46/23

2023.01.20
2023-02-23 godz. 08:00
Dostawy produktów leczniczych w szpitalnych programach lekowych oraz chemioterapii na okres 16 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 2/2023

2023.01.18
2023-02-22 godz. 10:30
Dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/01/D/N/AC/2023

1 2 3 4 5