Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.08.05
2022-09-13 godz. 11:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 32/32PN/2022

0001.01.01
2022-09-12 godz. 11:00
System do pobierania i utrwalania tkanki mózgowej – Zamrażarki niskotemperaturowe, oznaczenie sprawy: AZP-261-33/2022 Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-33/2022

2022.08.10
2022-09-12 godz. 10:00
Ograniczenie interakcji z personelem medycznym poprzez budowę zintegrowanego systemu łączności współpracującego z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w Szpitalu (HIS) w związku z COVID-19 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/52/2022

0001.01.01
2022-09-09 godz. 09:00
Zakup i dostawa systemu do biopsji piersi pod kontrolą USG-1 system oraz systemu do próżniowej biopsji piersi pod kontrolą RTG-1sytem Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/15/07/02/2022

2022.08.05
2022-09-08 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego (II) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.58.2022.JP

2022.08.02
2022-09-06 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego (I) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.57.2022.JP

2022.08.09
2022-09-06 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PN/L/8/22

0001.01.01
2022-09-06 godz. 09:00
Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych do zabiegów angiologicznych i angiograficznych (komis) Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/27/06/01/2022

2022.08.10
2022-09-06 godz. 09:00
Dostawa wraz z montażem chromatografu cieczowego (HPLC) z detektorami UV-VIS i FLD dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-389/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-389/22

2022.08.05
2022-09-06 godz. 08:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.4.2022

2022.08.08
2022-09-05 godz. 10:00
Dostawa, montaż i uruchomienia tyglowego pieca indukcyjnego do topienia żelaza i metali nieżelaznych dla Wydziału Odlewnictwa - KC-zp.272-461/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-461/22

2022.08.08
2022-09-05 godz. 10:00
dostawa komory rękawicowej wraz z wyposażeniem przeznaczonej do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej, azotu, argonu lub helu- KC-zp.272-426/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-426/22

2022.08.10
2022-09-05 godz. 09:00
Dostawa przenośnego analizatora i rejestratora sygnałów - KC-zp. 272-470/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-470/22

2022.08.03
2022-09-01 godz. 10:30
Dostawa 10 szt. jednostek centralnych dla WEAIiB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-474/22

2022.08.05
2022-09-01 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ,Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - KC-zp.272-487/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-487/22

0001.01.01
2022-09-01 godz. 09:00
Zakup wraz z dostawą sprzętu i aparatury do Sal Hybrydowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/11/04/01/2022

2022.08.03
2022-08-31 godz. 10:30
Dostawa laboratoryjnego pieca rurowego dla WIMiC Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-471/22

2022.08.03
2022-08-31 godz. 10:00
Zakup energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/18/2022

2022.07.22
2022-08-31 godz. 09:00
Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-425/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-425/22

0001.01.01
2022-08-31 godz. 09:00
Dostawy, wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego klasy CTMS oraz dostawa sprzętu do serwerowni dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/25/07/01/2022

2022.08.03
2022-08-30 godz. 10:30
Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-316/22

2022.08.01
2022-08-30 godz. 10:00
Dostawa drukarki 3Dz systemem IDEX lub równoważny i grzaną komorą roboczą dla WIMiR - KC-zp. 272-429/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-429/22

2022.08.03
2022-08-30 godz. 10:00
Zakup, dostawa, uruchomienie lub uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 27 grup asortymentowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/26/2022

2022.08.01
2022-08-29 godz. 11:00
Zakup i wdrożenie sytemu do przechowywania i archiwizacji obrazów medycznych PACS wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/44/2022

2022.07.27
2022-08-29 godz. 10:00
Sprzedaż z dostawa sprzetu komputerowego dla jednostek UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2576/D/22

1 2 3 4 5 6 7