Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.07.27
2021-08-31 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 7 Części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0989/D/21

2021.07.28
2021-08-31 godz. 10:00
dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu Uniwersytet Jutra II"- zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr POWR.03.05.00-00-Z303/18. Część 2: dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 4: dostawa mebli wraz z montażem dla Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 5: dostawa mebli wraz z montażem dla Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2016/D/21

2021.07.28
2021-08-30 godz. 09:00
Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 11 pakietach. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/11/21/D

2021.07.23
2021-08-27 godz. 11:00
" Dostawa, instalacja, uruchomienie i montaż cystoskopów i kriokomory w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytom Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 24/24PN/2021

2021.07.23
2021-08-26 godz. 10:30
Dostawa elipsometru spektroskopowego dla ACMiN AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-361/21

2021.07.20
2021-08-26 godz. 10:00
Dostawa robota wspomagającego z systemem wizyjnym w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości Politechnika Częstochowska ZP/D-24/A/21

2021.07.27
2021-08-26 godz. 10:00
Zakup aparatury badwczej wraz z dostawą Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/15/2021

2021.07.27
2021-08-23 godz. 11:00
Zakup wyposażenia mobilnego (medycznego i technicznego) dla potrzeb Pracowni Wirusologii Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/35/2021

2021.07.26
2021-08-23 godz. 10:30
dostawa używanego spektrofluorymetru do pomiarów temperaturowych oraz wydajności kwantowej dla WIMiC - KC-zp.272-353/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-353/21

2021.07.21
2021-08-23 godz. 10:00
dostawa i montaż przełączników lokalnej sieci komputerowej dla budynków Collegium Martineum oraz Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Kołobrzegu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1821/D/21

2021.07.16
2021-08-20 godz. 10:00
Dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/040/2021

2021.07.21
2021-08-19 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2664/D/21

2021.07.23
2021-08-19 godz. 10:30
dostawa, montaż i wykonanie testów zestawu do oznaczeń radiowęgla oraz izotopów stabilnych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-362/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-362/21

2021.07.16
2021-08-19 godz. 10:00
sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (notebooków) dla jednostek UAM, na okres 1 roku z prawem opcji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2247/D/21

2021.07.16
2021-08-19 godz. 10:00
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/12/2021

2021.07.20
2021-08-18 godz. 10:30
Dostawa drukarki 3D w technologii FDM lub równoważnej dla WIMiIP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-334/21

2021.07.16
2021-08-18 godz. 09:30
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych - rękawice niesterylne diagnostyczne Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/13/2021

2021.07.16
2021-08-17 godz. 11:00
Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 22/22PN/2021

2021.07.16
2021-08-17 godz. 11:00
Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/30/2021

2021.07.13
2021-08-17 godz. 10:00
Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/2 - Oscyloskop cyfrowy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/85/2021/AZP

2021.07.14
2021-08-17 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne części zamiennych do sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 98/2021

2021.07.14
2021-08-16 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1008/D/21

2021.07.20
2021-08-16 godz. 10:30
Dostawa laserowego wibrometru skanującego pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni z pasmem pomiarowym do 25MHz - KC-zp.272-359/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-359/21

2021.07.20
2021-08-16 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu komputerowego dla WIMiIP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-319/21

2021.06.25
2021-08-16 godz. 10:00
dostawa i montaż komory rękawicowej do syntez związków krzemoorganicznych- KC-zp. 272-199/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-199/21

1 2 3 4 5 6 7