Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2024-04-30 godz. 10:00
Dostawa telefonów Datacomp_użytkownik testowy 8/ZP/2023

2024.02.29
2024-04-12 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyrobów medycznych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2024

0001.01.01
2024-04-08 godz. 12:00
Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii i programów lekowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwłkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2024

2024.02.28
2024-04-05 godz. 10:00
dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury informatycznej do przechowywania danych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4838/D/23

2024.03.01
2024-04-05 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa opatrunków i kompresów Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-22/24

0001.01.01
2024-04-03 godz. 09:00
Zakup i dostawa produktów leczniczych do programów lekowych , chemioterapii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/05/02/01/2024

0001.01.01
2024-04-03 godz. 09:00
Zakup i sukcesywna dostawa wkładów do wstrzykiwaczy automatycznych do rezonansu, systemów do zamykania naczyń oraz drenów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/13/02/02/2024

2024.02.27
2024-04-02 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa pojemników na krew i jej składniki Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ZP-06-2024

0001.01.01
2024-03-29 godz. 10:00
Dostawa leków, w tym żywienia Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-19/24

2024.02.27
2024-03-28 godz. 10:00
Dostawa sprzętu medycznego - część 1. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PN/242/SM/5/24

0001.01.01
2024-03-28 godz. 10:00
Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/02/02/03/2024

2024.01.31
2024-03-28 godz. 09:00
Wyroby medyczne - nici chirurgiczne, siatki, materiały hemostatyczne dla wszystkich jednostek Szpitala SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/5/2024

0001.01.01
2024-03-27 godz. 11:00
Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych - etap I Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-06/2024

2024.02.22
2024-03-27 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 9/2024

2024.02.19
2024-03-26 godz. 10:00
Sprzedaż z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek UAM. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5342/D/23

0001.01.01
2024-03-26 godz. 10:00
Dostawa materiałów opatrunkowych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-17/24

0001.01.01
2024-03-26 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa preparatów radiofarmaceutycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/02/02/06/2024

0001.01.01
2024-03-26 godz. 09:00
Dostawa sprzętu medycznego 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.5.2024

0001.01.01
2024-03-25 godz. 12:00
Dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia budynku szkoły podstawowej i przedszkola publicznego przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.8.2024

2024.02.22
2024-03-25 godz. 11:00
Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych oraz dzierżawa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2024

2024.02.23
2024-03-25 godz. 10:30
Dostawa 2 szt. laptopów, myszy bezprzewodowych i adapterów USB-C na potrzeby CDSI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-76/24

0001.01.01
2024-03-25 godz. 10:00
Zakup i sukcesywna dostawa sterylnych zestawów i serwet operacyjnych oraz jednorazowych wyrobów z włókniny. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/29/01/02/2024

2024.02.23
2024-03-25 godz. 09:00
Dostawa zestawu komputerowego (jednostka +monitor) - DE-dzp.272-42/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-42/24

2024.02.14
2024-03-22 godz. 10:00
sukcesywna dostawa 480 komputerów stacjonarnych i 300 monitorów dla jednostek UAM, z prawem opcji na okres 12 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/328/24

2024.02.21
2024-03-22 godz. 09:00
Dostawa mikroskopu cyfrowego dla WIMiC- DE-dzp.272-66/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-66/24

1 2 3 4 5 6