Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-07-05 godz. 11:00
Dostawa albumin dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 15/15PN/2023

2023.06.02
2023-07-04 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego oraz jednorazowa dostawa oprogramowania komputerowego dla Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/041/2023

2023.05.31
2023-07-03 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyrobów medycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/24/2023

2023.05.26
2023-07-03 godz. 10:00
Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych (3 pakiety) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/61/2023

2023.06.02
2023-06-30 godz. 11:00
zakup 2 komputerów stacjonarnych w zestawie z zasilaczem - KC-zp.272-296/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-296/23

2023.06.02
2023-06-30 godz. 10:30
Dostawa 2 szt.sond do pomiaru stężenia metanu w powietrzu na potrzeby WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-304/23

2023.06.02
2023-06-30 godz. 10:30
dostawa urządzeń sieciowych w ramach rozbudowy infrastruktury sieciowej Uczelni - KC-zp.272-298/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-298/23

2023.06.02
2023-06-30 godz. 10:00
na dostawę serwera dwuwęzłowego, składający się z dwóch osobnych jednostek dla Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-283/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-283/23

0001.01.01
2023-06-30 godz. 10:00
Dostawa leków, w tym z programu lekowego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-33/23

2023.05.19
2023-06-30 godz. 09:30
Zakup i dostawa środków kontrastowych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/50/2023

2023.06.02
2023-06-30 godz. 09:00
dostawa 3 sztuk laptopów dla WIMiR - KC-zp.272-305/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-305/23

0001.01.01
2023-06-29 godz. 12:00
Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych -etap II, oznaczenie sprawy: AZP-261-32/2023. Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-32/2023

2023.05.26
2023-06-29 godz. 09:00
"Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego, dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk oraz dostawa środków do manualnej Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-46/23

2023.05.24
2023-06-28 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa laptopów dla jednostek UAM na okres 12 miesięcy, z prawem opcji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2029/D/23

2023.05.31
2023-06-27 godz. 09:00
Dostawa mebli do laboratoriów (47 szt. biurek pod komputer, 50 szt. krzeseł ucznowskich0) dla WEAIiIB - KC-zp. 272-301/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-301/23

2023.05.26
2023-06-26 godz. 11:00
dostawa 4 sztuk przełączników sieciowych KVM - KC-zp.272-295/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-295/23

2023.05.26
2023-06-26 godz. 10:00
Dostawa komputera przenośnego- 2 szt. ze stacją dokujacą dla WIEiT - KC-zp.272-284/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-284/23

2023.05.22
2023-06-26 godz. 09:00
1. Dzierżawa aparatu do witrektomii i fakowitrektomii z osprzętem oraz materiałem do wykonywania zabiegów witrektomii i fakowitrektomii dla Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu 2. Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy z konfiguracją standardową dla Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/49/2023

2023.05.26
2023-06-26 godz. 09:00
dostawa komputera stacjonarnego - stacji roboczej dla WEiP - KC-zp.272-310/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-310/23

2023.05.19
2023-06-23 godz. 12:00
Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/MN/2023

2023.05.26
2023-06-23 godz. 10:30
Dostawa komputerowej stacji przetwarzania danych multimedialnych na potrzeby WZ AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-294/23

2023.05.12
2023-06-22 godz. 10:00
Dostawa komputera przenośnego do obsługi lidara szerokokątnego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.8.2023.MM

2023.05.26
2023-06-22 godz. 10:00
Dostawa 1 szt. komputera przenośnego - KC-zp.272-282/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-282/23

2023.05.26
2023-06-22 godz. 09:30
Rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-17-2023

2023.05.17
2023-06-22 godz. 09:00
Wyroby medyczne dla Oddziału Okulistyki SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/54/2023

1 2 3 4 5 6