Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.12.06
2022-01-26 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3789/D/21

2021.12.06
2022-01-12 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 7 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3958/D/21

2021.12.06
2022-01-11 godz. 10:00
sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (notebooków) dla jednostek UAM, na okres 1 roku, z prawem opcji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4832/D/21

2021.12.07
2022-01-11 godz. 09:00
Dostawa tomografu komputerowego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/104/2021

2021.12.01
2022-01-10 godz. 09:00
Wyroby medyczne specjalistyczne dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca cz.2 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/66/2021

2021.12.03
2022-01-05 godz. 10:30
Dostawa komputera stacjonarnego ze stacją roboczą wysokiej wydajności dla WIMiIP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-659/21

2021.11.30
2022-01-04 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-23/21

2021.12.01
2022-01-04 godz. 10:00
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych WWNiG - KC-zp.272-619/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-619/21

2021.11.30
2022-01-04 godz. 10:00
dostawa komputera przenośnego i tabletu dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH - KC-zp.272-579/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-579/21

2021.12.06
2022-01-03 godz. 11:00
dostawa potencjostatu z modułem EIS (FRA) z oprogramowaniem i jednostką sterującą - KC-z.272-655/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-z.272-655/21

2021.12.06
2022-01-03 godz. 10:30
dostawa 25 sztuk zestawów komputerowych poleasingowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-700/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-700/21

2021.11.29
2021-12-30 godz. 11:00
Dostawa sprzętu medycznego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-66/21

2021.11.29
2021-12-30 godz. 10:00
Dostawa zestawu pomiarowego przeznaczonego do badań własności transportowych materiałów niskowymiarowych w ultra niskich temperaturach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5186/D/21

2021.11.30
2021-12-28 godz. 11:00
dostawa i montaż mebli biurowych i kuchennych oraz wyposażenia do budynku C-1 AGH w Krakowie dla potrzeb CTT i DWAG - KC-zp.272-662/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-662/21

2021.11.26
2021-12-28 godz. 10:00
Zakup wraz z dostawą aparatury badawczej - urządzenia do diagnozy i terapii ręki oraz systemu dokumentacji żeli z chemiluminescencją Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/22/2021

2021.12.01
2021-12-28 godz. 10:00
dostawa ultradźwiękowego analizatora cementu (UCA) wyposażonego w dwie cele pomiarowe - KC-zp.272-644/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-644/21

2021.11.26
2021-12-28 godz. 09:00
Dostawa switchy sieciowych i wkładek światłowodowych multimode dla MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-646/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-646/21

2021.11.29
2021-12-28 godz. 09:00
Dostawa mebli biurowych do paw. A-1 pok. 018 - KC-zp. 272-679/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-679/21

0001.01.01
2021-12-27 godz. 10:00
Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposaż oraz dostawa aparatu USG w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach" Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 30/ZP/2021/U

2021.11.23
2021-12-27 godz. 08:00
Dostawa artykułów gospodarczych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-65/21

2021.11.22
2021-12-23 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4016/D/21

2021.11.22
2021-12-23 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/31/2021

0001.01.01
2021-12-22 godz. 11:00
Sukcesywne dostawy produktów leczniczych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-50-2021

2021.11.19
2021-12-22 godz. 09:30
Stanowisko do badań dyfuzyjności i przewodności cieplnej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/108/2021

2021.11.23
2021-12-22 godz. 09:00
System pomiarowy do określania przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych i ogniotrwałych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/114/2021

1 2 3 4 5 6