Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - korytarz poziom 200 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/81/2024/AZP

Zakup bluz z oznakowaniem Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/83/2024/AZP

Zapytanie ofertowe: na dostawę i montaż zestawu akumulatorów do UPS-a EATON-9395-2*225-U-IB S/N:139000002 oraz wykonanie przeglądu UPS-a w budynku CZT - UAM w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1332

Dostawa serwera plików. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/045/2024

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem poczty pneumatycznej oraz modernizacji podjazdu dla karetek w ramach projektu pn. "Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujcych z SOR" dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/TP/AK/2024

Dostawa foteli biurowych i krzeseł konferencyjnych dla jednostek Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/033/2024

Dostawa samochodu dostawczego finansowanego w formie leasingu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/84/2024/AZP

Zakup sprzętu medycznego do Poradni Ginekologicznej przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu w ramach zadania pn.: "Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-48/24

ZAPYTANIE OFERTOWE- Usługa cateringowa dla uczestników II Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych w Poznaniu w dniach 18-20 czerwca 2024 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/2023

Remont pomieszczeń 308, 309a, 309bb,311a w P-A3-A4 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-256/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-256/24

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. - III kwartał. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.16.2024

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. - III kwartał. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.15.2024

Dostawy odczynników laboratoryjnych ujęte w 5 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-34-D-P-AC

Dostawa 2 szt. laptopów na potrzeby WEiP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-211/24

Dostawa 12 szt. zestawów komputerowych dla CDSI - DE-dzp.272-207/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-207/24

Wykonanie elewacji budynku H Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP III - elewacja H/E1, H/E2, H/E3, H/E5, H/E6 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/76/2024/AZP

Dostawy artykułów medycznych ujęte w 3 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-33-D-P-A

Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Pokrzywnica RI.271.1.7.2024

Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/24/2024

Przeglądy okresowe sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 69/2024

Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-2 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/043/2024

Zakup i dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/36/2024

Najem i serwis mat wejściowych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH - DE-dzp.272-63/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-63/24

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/44/2024

Dostawa termicznego homogenizatora do ujednolicenia materiałów stałych dla WEiP DE.dzp.272-246/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE.dzp.272-246/2024

1 2 3 4 5