Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej w łóżka i szafki szpitalne. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/TP/AK/2024

organizacja wizyty studyjnej w ramach projektu EnerGizerS - DE-dzp.272-79/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-79/24

Dostawa materiałów higienicznych na potrzeby UMG w roku 2024/2025 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/28/2024/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE- Usługa Przewozu wykładowców na trasie Słubice - Rzepin, Rzepin - Słubice Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/801/24

Zakup i wymiana serwera PACS wraz z migracją danych obrazowych na nową macierz oraz rozszerzeniem licencji wolumenu obrazowego badań DICOM 3.0 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/TP/MN/2024

Usługa cateringowa dla słuchaczy II oraz III edycji studiów podyplomowych MBA Executive Offshore Wind - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/29/2024/AZP

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.2.2024

Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby Festiwalu Misteria Paschalia 2024 Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-03/2024

Zakup gadżetów reklamowych do sklepiku UMG Kotwica - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/25/2024/AZP

Sukcesywny zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno oraz emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC w 2024 roku dla Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.4.2024

Organizacja XXIII Krajowej Konferencji Elektroniki Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/27/2024/AZP

„Zakup ambulansu 3 osobowego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-A-37/24

Modernizacja Budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.3.2024

Druk informatora uczelnianego 2024/2025 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/24/2024/AZP

Zapewnienie usług ubezpieczenia na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-01/2024

Bieżąca konserwacja, drobne naprawy oraz usługa pogotowia dźwigowego dla dźwigów w budynkach Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/012/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wywóz odpadów biologicznych z Centrum Zaawansowanych Technologii przez okres 2 lat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/660/24

Obsługa cateringowa wydarzenia Kick Off Meeting w ramach projektu Europejski Uniwersytet Kosmicznych dla Ziemi i Ludzkości - DE-dzp.272-55/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-55/24

Usługi napraw sterylizatorów, myjni, automatów myjąco-dezynfekujących oraz szaf endoskopowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 25/2024

Usługa bieżącej konserwacji, czyszczenia i przeglądu sieci kanalizacyjnej na terenie AGH - DE-dzp.272-47/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-47/24

dostawa wyposażenia laboratorium dydaktycznego dla WMN AGH w analizator - DE-dzp.272-57/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-57/24

ZAPYTANIE OFERTOWE: Przegląd półroczny i roczny przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach wielkopowierzchniowych UAM zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/644/24

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla pracowników i studentów WEiP AGH w ramach Projektu Energy and Environmental Engineering (E3) - DE-dzp.272-61/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-61/24

Usługa dostarczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym dla potrzeb AGH - DE-dzp.272-44/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-44/24

dostawa cyklonu (odpylacza powietrza pod ciśnieniem wraz z akcesoriami) dla WILiGZ - DE-dzp.272-7/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-7/24

1 2 3