Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonany z tellurku kadmu (CdTe) zintegrowany z elektronicznym układem odczytowym - KC-zp.272-204/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-204/22

Naprawa i konserwacja instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-139/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-139/22

Dostawa licencji na oprogramowanie Office 365 plan A3 dla 1600 pracowników PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/030/2022

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla Szkoły Doktorskiej AGH - KC-zp.272-290/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-290/22

Wykonanie usługi cateringowej dla max. 180 osób podczas konferencji NanoTech Poland 2022 w dniach 1-3 czerwca 2022 r., odbywającej się w pomieszczeniach Wydziału Fizyki UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0609/U/22

Kurs języka programowania C++ dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-155/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-155/22

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG w 2022 roku - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/65/2022/AZP

Zakup i dostawa wyrobów medycznych (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne) Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/5/2022

Dostawa części komputerowych i urzadzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-241/22

dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla WIMiIP - KC-zp.272-266/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-266/22

Zakup i dostawa Aparatu RT-PCR wraz z oprogramowaniem Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/11/04/02/2022

Dostawa Polatuzumab Vedotin - program lekowy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-24/22

Dostawa urządzenia poligraficznego do druku cyfrowego kolorowego Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.75.2022.KC

Dostawa komputerów, laptopów, monitorów i drukarek zgodne z wymogami cyberbezpieczeństwa 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 51/2022

Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej relacji Woźniki-Dyrdy Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.7.2022

Przeprowadzenie warsztatów pn. "Temida dla seniora" w ramach projektu "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie" (POWR.03.01.00-00-T184/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/478/U/22

Dostawa spektrometru efektu Mössbauera, dwutorowego, z układem do pomiarów w niskich temperaturach dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.23.2022.MM

Dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczeń: działu promocji (R-10), Specjalisty ds. bezpieczeństw IT (R-11), Biura Pozyskiwania Funduszy (PN-6) oraz Szkoły Doktorskiej (SD PK) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/044/2022

dostawa i montaż elementów eksploatacyjnych do badań mikroskopowych Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DZB.260.7.2022

wynajem busa na zajęcia terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych WWNiG AGH - KC-zp.272-240/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-240/22

dostawa prętów mosiężnych przeznaczonych do dalszej obróbki w procesie skrawania - KC-zp.272-233/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-233/22

Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/15/2022

Leasing operacyjny specjalistycznego stanowiska do druku 3D z metalu - KC-zp.272-176/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-176/22

Dostawa środków kontrastowych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/8/2022

Dostawa źródeł promieniotwórczych do aparatu do brachyterapii HDR wraz z przeglądami technicznymi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-10/22

1 2 3 4 5