Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
sukcesywny odbiór, transport i utylizację (odzysk lub unieszkodliwienie) przeterminowanych odczynników chemicznych, zlewek poreakcyjnych laboratoriów (w tym również odpadów zawierających substancje niebezpieczne) oraz opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych z jednostek UAM, na okres jednego roku. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1607/U/22/1

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/4/2023

Dostawy różnych artykułów spożywczych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/05/D/P/AC/2023

Remont statku Horyzont II do przeglądu pośredniego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/4/2023/AZP

dostawa stacji roboczej - ultralekkiego przenośnego komputera o dużej wydajności obliczeniowej i wysokich parametrach wytrzymałości mechanicznej, przystosowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych - 4 sztuki - KC-zp.272-759/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-759/22

Dostawy artykułów medycznych ujęte w 8 zadaniach Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/90/D/P/LW/2022

Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrz gminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Drwinia na trasie Mikluszowice - Ispina - Mikluszowice GMINA DRWINIA ZP.271.2.2023

Przeprowadzenie kursu pn.: "Kurs osobistego doradcy treningowego (trener personalny)" Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/01/2023

na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego tribometru pracującego przy małych obciążeniach do wykonywania testów tribologicznych metodą Pin/Ball-ON-Disk dla WIMiR-KC-zp.272-729/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-729/22

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2023 roku Gmina Pokrzywnica RI.271.1.1.2023

dostawa analizatora gazów resztkowych wraz z wyposażeniem do stanowiska do wysokotemperaturowych badań wraz z instalacją i uruchomieniem - KC-zp.272-752/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-752/22

Dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczenia Sekretariatu Kanclerza - Kancelarii Uczelni (KA-1) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/159/2022

dostawa pompy do wspomagania lewej komory serca wraz z użyczeniem na ratunek życia jednostek sterujących 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 4/2023

Dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 171/2022

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/242/1/SM/23

Wymiana dwóch osobowych urządzeń dźwigowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/149/2022

Dostawy sukcesywne ryb mrożonych i śledzi 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 3/2023

Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby Instytutu Telekomunikacji WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-732/22

Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/49/2022

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.110.2022.MT

Cyfryzacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drwini GMINA DRWINIA ZP.271.11.2022

Dostawy sukcesywne materiałów szewnych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 1/2023

Dostawa opatrunków specjalistycznych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/64/2022

Dostawa dylatometru do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/160/2022

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/WU/2022

1 2 3