Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa wyposażenia do specjalistycznego stanowiska przeznaczonego do budowy modeli transportowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/302/2022

Wykonanie usługi serwisowej (konserwacji i naprawy) urządzenia EB-PVD SmartCoater ALD wraz z kalibracją głowic pomiarowych i regulatorów przepływu gazów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/301/2022

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimy 2022/2023 Gmina Szerzyny FER.271.26.2022

dostawy sukcesywne produktów leczniczych Cladribinum w programach leczniczych oraz chemioterapii na okres 3 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 167/2022

dostawa i montaż elementów eksploatacyjnych do badań mikroskopowych Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DZB.260.13.2022

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu karetką transportową typu "T" w przypadku awarii karetki Zamawiającego oraz dużej ilości transportów Zamawiającego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/56/2022

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych) o kodach odpadu: 200301; 180104; 150101. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/20/22/M

Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem systemu uzdatniania wody do dializ na Oddziale Dializoterapii SP ZOZ w Kolbuszowej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/19/22/M

Usługa odbioru i utylizacji odpadów poszpitalnych niebezpiecznych tj. odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodzie: 180103*, 180102*, 180109, 180182*, 150110*. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/21/22/M

Dokonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie posesji przy ul. Powstańców Warszawy 5 i ul. Skromnej 5 w Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 163/2022

dostawa wielofunkcyjnego przyrządu dla WIMiC - KC-zp.272-675/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-675/22

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 14 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/225/2022/AZP

Dostawa 4 szt. silników hydraulicznych - KC-zp. 272-687/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-687/22

Dostawa sprzętu foto-wideo dla Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-620/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-620/22

Dostawy endoprotez oraz śrub kaniulowanych ujęta w dwóch zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/71/D/P/AC/2022

Dostawa subskrypcji pakietu bezpieczeństwa dla 2 urządzeń FortiGate 100F oraz 2 urządzeń FortiWeb1000E na okres 12 miesiecy na potrzeby CRI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-652/22

Dostawa analizatorów mocy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/294/2022

Kompleksowa obsługa infrastruktury informatycznej Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z wykonywaniem nadzoru nad systemami informatycznymi Szpitala poprzez czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/69/U/P/AC/2022

Dzierżawa modułów: Facies Modeling, Petrophysical Modelin, Petrel Quantitative Interpretation, Seismic Interpretation, Data Analysis lub równoważnymi programu Petrel w ramach umowy nr POIR.04.01.01-00-0046/19-00 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-661/22

Dostawa zestawu do wideokonferencji POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/293/2022

Kompleksowa obsługa w zakresie ratownictwa wodnego Krytej Pływalni w Niepołomicach Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o. ZP.IN.271.6.2022

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji Campus Wide License na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej- KC-zp.272-644/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-644/22

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Woźniki. Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.18.2022

Dostawa 1 szt. dwupompowego zasilacza hydraulicznego z zestawem zaworów - KC-zp. 272-664/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-664/22

Świadczenie usług gastronomicznych dla emerytów i rencistów AGH w 2022 roku na podstawie bloczków obiadowych - Kc-zp.272-614/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-614/22

1 2 3 4 5 6