Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zapytanie ofertowe - Dostawa potencjostatu/galwanostatu/ZRA do Centrum NanoBiomedycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3077/D/21

Dostawa oprogramowania do analizy akustyki wnętrz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/047/2021

Dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru FTIR z przystawką ATR i DR wraz z zestawem komputerowym, z oprogramowaniem oraz urządzeniem umożliwiającym przygotowanie próbek Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/046/2021

Dostawa, montaż i uruchomienie wielofunkcyjnego stanowiska do testów środowiskowych umożliwiajacych symulację swiatła słonecznego, promieniowania UV, deszczu, kondensacji, zmiennej temp. oraz zmiennej wilgotności względnej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/045/2021

Dostawa siłownika hydraulicznego o nośności 250 kN pracującego w trybach statycznym i dynamicznym Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/043/2021

Remont pomieszczenia laboratorium nr 12 w budynku H POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/160/2021

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/637/U/21

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WFiIS - KC-zp.272-234/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-234/21

Tarcza Boehme'go. Dostawa pieca rurowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/142/2021

Remont wybranych pomieszczeń w bud. „C” i „G” wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy przy bud. L-32 Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/152/2021

Dostosowanie sali wykładowej nr 21 w budynku H do potrzeb informatycznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/151/2021

Dostawa licznika cząstek. Dostawa generatorów funkcyjnych. Dostawa wagosuszarki. Dostawa aparatu do pomiaru grubości powłok POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/150/2021

Dostawa sprzętu, narzędzi i akcesoriów medycznych do zabiegów laparoskopowych - 8 pakietów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/8/21/M

Remont wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych 1 piętra pawilonu A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-323/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-323/21

Dostawa generatora technetowego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-37/21

Dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych (droga optyczna 1 cm) - KC-zp.272-333/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-333/21

Zakup materiałów murarskich, ślusarskich i stolarskich oraz elektroinstalacyjnych na potrzeby Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/39/2021

Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.10.2021

dostawa komputerów przenośnych dla WIMiR - KC-zp.272-223/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-223/21

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/10/21/M

dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 19/19PN/2021

Wykonanie przeglądów okresowych, badań i pomiarów technicznych instalacji odgromowych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/136/2021

"Sukcesywna dostawa fartuchów, ubrań operacyjnych jednorazowych, obłożeń, podkładów i prześcieradeł". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-17/21

Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH mikroskopy elektronowe firmy FEI: Nova Nano SEM 200 (D8090), Nova Nano SEM 450 (9921038), Inspect S (9921048), Tecnai G2 20 TWIN (D2125), Quanta 200 FEG (D8049), Tecnai F20 (D9921043), Quanta 3D 200i (9921055), Versa 3D FEG (9921056) - Kc-zp.272-257/21. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-257/21

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.35.2021.AŚ

1 2 3 4 5