Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu” – zakup doposażenia. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 30/30PN/2022

Świadczenie usług badawczych na stanowisku Analityk/Próbobiorca Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/129/2022/AZP

Stanowisko dydaktyczne do badania modułów fotowoltaicznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.50.2022.AR

Budowa budynku technicznego pod chłodnice znajdujące się przy budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/127/2022/AZP

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe Gmina Pokrzywnica RI.271.1.8.2022

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/5 - Elementy symulatora - oscyloskop - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/130/2022/AZP

Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/133/2022/AZP

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu zabezpieczenia budynków i terenu Szpitala przed podtapianiem Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/43/2022

Rozbudowa z przebudowa i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa Klubu Zaścianek - KC-zp.272-395/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-395/22

Zorganizowanie wyjazdu w ramach zajęć terenowych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.33.2022.MT

Dostawa materiałów do badań POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/204/2022

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.48.2022.MM

Dostawa robota edukacyjnego -3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/131/2022/AZP

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów i pracowników w projekcie FNP TEAM-NET nr POIR.04.04.00-00-14E6/18-00 KC-zp.272-452/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-452/22

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/122/2022/AZP

Dostawa kubków oraz peleryn z nadrukiem dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.31.2022.MT

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby realizacji projektu InnoCO2Sorbent-FFH-CO2-Wiązanie ditlenku węgla przez innowacyjny sorbent Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.30.2022.MT

Dostawa sprzętu komputerowego dla UMG w 2022 roku - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/102/2022/AZP

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 2000 ton na sezon grzewczy 2022/2023 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.54.2022.MM

dostawa elementów stanowiska do badań parametrów wytrzymałościowych i zachowania się rury stalowej pokrytej powłoka laminatową 3LPE wraz z wykonaniem stanowiska Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-481/22

Dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-449/22

Dostawa aparatów do ciągłej terapii nerkozastepczej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 93/2022

Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/107/2022/AZP

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3148/D/22

Dostawa mikroskopu - 1 kpl. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 106/2022

1 2 3 4 5