Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
DOSTAWA SPRZĘTU DO ENDOSKOPII Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.X.2019

Przetarg nieograniczony na zakup wytwornicy pary wraz z palnikiem dwustopniowym dla systemu sterylizacji II na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 26/26PN/2019

Zakup dwóch ambulansów sanitarnych o standardzie "P" wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/49/D/N/AC/2019

Ochrona osób i mienia w obiektach i na terenach przyległych do obiektów Politechniki Rzeszowskiej, w tym ochrona budynków Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/314/2019

dostawa chłodziarki/szafy chłodniczej dla WGGiIŚ - KC-zp.272-658/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-658/19

Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2020 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/310/2019

Budowa czatowni do obserwacji ptaków naj jeziorem Suchym w Puszczy Gorzowskiej - II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.25.2019.S

Dostawa fabrycznie nowych smartfonów LG V40 Thinq dla Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.24.2019.S

Usługi cateringowe podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w 2019 roku. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/135/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej budynku D-11 na terenie AGH w Krakowie umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0100/17-00 - KC-zp.272-646/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-646/19

Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w ramach projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/47/U/Nu/A/2019

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-648/19

Naprawa główna śmigła dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/303/2019

Modernizacja pomieszczeń Apteki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/26/P/2019

Dostawa okładzin do rakietek tenisa stołowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/307/2019

Usługa cateringowa w miejscu zapewnionym przez Organizatora podczas 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na WGGiIŚ dla 80 osób - KC-zp.272-652/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-652/19

Budowa miejsc postojowych dla pojazdów z infrastrukturą turystyczną Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.7.2019.S

Dostawa systemu badań sztucznej inteligencji wraz z magazynem danych dla Instytutu |nteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-34/19

Dostawa kserokopiarki POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/301/2019

Dostawa nanomateriałów. Dostawa modułów. Dostawa profili wraz z akcesoriami. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/302/2019

Dostawa zasilacza laboratoryjnego -KC-zp.272-637/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-637/19

Remont drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km 1+020 w miejscowości Grobla oraz drogi gminnej nr 581217K w km 0+000 do km 1+888 w miejscowości Grobla i Zielona w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.18.2019

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - usługa gastronomiczna (bankiet) dla maksymalnie 180 os - uczestników Seminarium Naukowego organizowanego na WWNiG w ramach Głównych obchodów 100-lecia AGH - Światowego Zjazdu Absolwentów w dn. 18.10.2019 - KC-zp.272-647/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-647/19

Dostawa stanowiska do badania alternatorów i rozruszników. Dostawa systemu pomiaru drgań do diagnostyki maszyn z zewnętrznym czujnikiem. Dostawa mobilnej hamowni drogowej do pomiaru osiągów pojazdów silnikowych. Wymiana cieczy chłodząco smarującej w obrabiarkach. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/296/2019

Obsluga prawna Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/14/Z/2019

1 2 3 4 5 6