Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
"Maluch+" - Budowa Domu Opieki Nad Małym Dzieckiem w Szerzynach Gmina Szerzyny FER.271.3.2023

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego (grupa Lw) oraz gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Rawickiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.1.2023

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: kompresor - KC-zp.272-279/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-279/23

Dostawa sprzętu komputerowego dla UMG w roku 2023 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/61/2023/AZP

Usługa dostarczenia 13 biletów lotniczych na zawody Spaceport America Cup dla WIMiR - KC-zp.272-300/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-300/23

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 7 -TransNav Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/73/2023/AZP

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: stanowisko spawalnicze - KC-zp.272-277/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-277/23

Dostawa mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem dla WIMiC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-230/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-230/23

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych zamówieniem pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa" Gmina Gnojnik RIiD.271.13.2023

Modernizacja dróg gminnych w roku 2023 na terenie Miasta i Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2023

Dostawa 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego - KC-zp.272-207/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-207/23

Dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych niezbędnych części dla rozbudowy prototypowej instalacji badawczej skraplaczy strumienicowych - KC-zp. 272-269/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-269/23

Wsparcie poserwisowe dla macierzy i serwerów Dell Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/69/2023/AZP

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wraz z akcesoriami - Kc-zp.272-253/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-253/23

Dostawa krzeseł tapicerowanych dla UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/72/2023/AZP

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu AGH - Kc-zp.272-261/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-261/23

świadczenie usług pralniczych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie w czasie trwania Igrzysk Europejskich - KC-zp.272-233/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-233/23

Dostawa materiałów instalacyjnych i osprzętu w ramach modernizacji sieci teletechnicznej w budynku W-3 Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/048/2023

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - montaż kotłów gazowych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.10.2023

Dostawa licencji na oprogramowanie Office 365 plan A3 dla 1600 pracowników PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/051/2023

Rozliczenie i przekazanie na stan majątkowy AGH w Krakowie inwestycji pn.: Przystosowanie paw. D-13 do aktualnych przepisów ppoż. dla ST - KC-zp.272-250/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-250/23

Druk i dostawa 6 wydań w roku 2023 miesięcznika Kraków i Świat Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-19-2023

Dostawa energii elektrycznej na III i IV kwartał 2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - KC-zp.272-235/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-235/23

Kurs dla pracowników UMG w zakresie języka angielskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/54/2023/AZP

Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.18.2023.MS

1 2 3 4 5