Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/020/2023

Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2023/2024 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/21/2023/AZP

Dostawa rocznych licencji oprogramowania biurowego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/25/2023/AZP

usługa organizacji hybrydowej konferencji "The impact of internationalization on the openness and tolerance of the university environment" finansowanej ze środków programu NAWA Welcome to Poland - KC-zp.272-112/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-112/23

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.4.2023

Przeglądy techniczne sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Filii nr 3 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/18/2023

Dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury technicznej - Węzeł centralny Gmina Gnojnik RIiD.271.5.2023

dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch central DSO w domach studenckich DS1 Olimp i DS3 Akropol na terenie MS AGH - KC-zp.272-101/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-101/23

Usługa dostarczania biletów lotniczych dla 4 osób, na trasie Kraków -Trondheim - Kraków - Kc-zp.272-98/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-98/23

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla pracowników i studentów WEiP AGH w ramach Projektu Energy and Environmental Engineering (E3) - KC-zp.272-132/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-132/23

Zakup i dostawa łóżek intensywnego nadzoru z wagą na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. : "Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT - EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/TP/AK/2023

Dostawa analizatora biogazu - KC-zp.272-93/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-93/23

"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-16/23

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.8.2023.MM

Analiza możliwości prowadzenia badań z obiektem zanurzonym w ruchu w laboratorium hydroakustyki UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/23/2023/AZP

Usługa cateringowa dla słuchaczy studiów podyplomowych MBA Executive Offshore Wind Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2023/AZP

dostawa aparatu Los Angeles z elektronicznymi czujnikami do pomiaru wielkości osiadań i przystawką Casagrande do badań geotechnicznych - KC-zp.272-90/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-90/23

Dostawy wyrobów medycznych oraz obuwia i odzieży roboczej ujęte w 10 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/11/D/P/A/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu na zajęcia objęte planem studiów lub wynikające z prowadzenia działalności naukowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/166/U/23

Dostawa wyposażenia stref wolnych ciężarów do siłowni w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-99/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-99/23

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa Gmina Gnojnik RIiD.271.4.2023

Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.5.2023

Zakup i dostawa videokolonoskopu oraz panendoskopu sigmoidoskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/TP/MN/2023

Skład komputerowy i komputerowe opracowanie rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią do 65% objętości książki, wraz z przygotowaniem plików do druku - KC-zp.272-59/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-59/23

Skład komputerowy i komputerowe opracowanie rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią od 66% do 80% objętości książki, wraz z przygotowaniem plików do druku - KC-zp.272-56/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-56/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...