Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Temat 1 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego / skaningu laserowego 3D / kampus Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach ul. Warszawska 24 i ul. Kamienna 17 w Krakowie. Temat 2 - Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i dokumentacji posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/033/2020

Dostawa modułu rejestracji sprzężenia siły nacisku i głębokości, dostawa urządzenia do aktywnej filtracji wyższych harmonicznych oraz dynamicznej kompensacji mocy biernej, dostawa zasilacza impulsowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/148/2020

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych realizowana w 2 częściach: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - część I, Wykonanie i dostawa chlebaków z nadrukiem - część II Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.6.2020

Dostawa endoprotez ,implantów ortopedycznych ,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojew.dzkiego Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2020

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/WU/2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/68/2020/AZP

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica w gminie Pokrzywnica. Gmina Pokrzywnica RI.271.1.4.2020

Usługa całodobowego monitoringu pożarowego polegającego na transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych ze wskazanych systemów sygnalizacji pożarowej do COAP (Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych) dla 12 budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/145/2020

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/70/2020/AZP

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/69/2020/AZP

Zakup i dostawa opatrunków jałowych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/24/2020

Dostawa analizatora impedancji z kalibratorem - zestaw POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/140/2020

Remont Auli w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - ETAP II Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/60/2020/AZP

Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla - II POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.49.2020.MS

Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-237/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-237/20

Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/17/2020

Wykonanie linii do otrzymywania filamentu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/147/2020

Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Ł, sektor C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/135/2020

Zakup wraz z montażem zestawu zewnętrznych żaluzji fasadowych typu Z90 do segmentów okien w hali sportowej CFiS PRz (sektor A ) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/144/2020

Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/139/2020

Dostawa materiałów do badań POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/146/2020

Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/26/2020

Dostawa mebli dla Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/055/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej w sprawach związanych z zakresem działań jednostek Politechniki Krakowskiej: pionów rektora, prorektorów, kanclerza oraz wydziałów PK z godnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi określającymi zakresy działań jednostek. Z wyłączeniem usług prawnych w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 3 lit. ea. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/054/2020

Dostawa wielofunkcyjnej zamiatraki chodnikowej wraz z osprzętem do zamiatania, myjką cisnieniową, ręcznym wężem ssawnym oraz modułem do posypywania solą i piaskiem dla Miasteczka Studenckiego AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-196/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...