Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-19/21

Dostawa wielowirnikowca do lotów BVLOS z wyposażeniem. Dostawa wielowirnikowców do szkolenia operatorów UAV. Dostawa stanowisk do szkolenia operatorów UAV. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/306/2021

Dostawa głowicy frezarskiej z kompletem płytek. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/304/2021

Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania do centrali telefonicznej - Kontroler sesji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/300/2021

Dostawa samochodu terenowo-dostawczego typu pick-up dla Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5410/D/21

Obsługa i bieżące naprawy instalacji technologicznych wymiennikowni ciepła w obiektach AGH - KC-zp.272-635/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-635/21

Dostawa wózka narzędziowego z zestawem 151 narzędzi. Dostawa sprzętu audiowizualnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/301/2021

Dostawa materiałów do budowy docelowej konstrukcji nośnej urządzenia POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/270/2021

usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie - CASE TEACHING METHOD w wersji online dla pracowników AGH - KC-zp.272-627/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-627/21

Dostawa zautomatyzowanego systemu podawczego i odbiorczego dla drukarek 3d. Dostawa kondycjonerów drgań mechanicznych . Dostawa wieloczęstotliwościowego odbiornik GNSS wraz z akcesoriami + oprogramowanie polowe kontrolera. Dostawa czujnika do pomiaru drgań POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/297/2021

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2 - Aparatura czujnikowa oraz zasilająca do systemu sterowania modelami statków w skali Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/126/2021/AZP

Laboratoryjny, próżniowy, kompaktowy piec do topienia łukowego (Arc Melter) z możliwością odlewania z szybkim chłodzeniem (suction casting) dla WFiIS - KC-zp.272-515/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-515/21

dostawa autoklawu - KC-zp.272-637/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-637/21

Termomodernizacja OSP w Wyżycach GMINA DRWINIA ZP.271.14.2021

Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.36.2021

Dostawa: Zestaw Ćwiczeń z Odnawialnych Źródeł Energii; Zestaw do monitoringu ruchu; ESD Symulator (pistolet do przepięć elektrostatycznych) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/294/2021

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/1 - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/141/2021/AZP

Laserowy system do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem dla WIEiT - KC-zp.272-580/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-580/21

Kompleksowe ubezpieczenie AGH oraz ACK Cyfronet AGH - Kc-zp.272-426/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-426/21

opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej budynków Pałacu oraz Oficyny Zegarowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej wraz z nadzorem autorskim - KC-zp.272-617/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-617/21

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-31/21

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/2 - komora chłodnicza niskotemperaturowa Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/140/2021/AZP

dostawa nanosekundowego optycznego oscylatora parametrycznego do pomiarów absorpcji przejściowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4509/D/21

świadczenie usług druku materiałów reklamowych i książek na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1193/U/21

Dostawa pompy perystaltycznej - KC-zp.272-599/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-599/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...