Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Termomodernizacja budynku leśniczówki w miejscowości Kuchary Królewskie gmina Sochocin, powiat Płońsk, działka nr ewid. 195/3 Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.29.2022

Przebudowa budynków dydaktycznych z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynku CZ-H (17-52) do przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, CSiR, al. Jana Pawła II Kraków 2021-2022" oraz remont sufitów podwieszanych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/082/2022

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/122/2022/AZP

Dostawa sprzętu: macierz dysków sieciowych i nośników danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/198/2022

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem wydruków dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/206/2022

Dostawa kompresora z osuszaczem. Dostawa specjalistycznego rejestratora danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/207/2022

Zakup i dostawa sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu: Cyfrowa Gmina Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.11.2022

RID/2021/GA/5 - Dostawa urządzeń elektronicznych - Elementy symulatora- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/126/2022/AZP

Szkolenie specjalistyczne w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/111/2022/AZP

Dostawa kalendarzy trójdzielnych oraz clipboardów z nadrukiem dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.56.2022.MT

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA/3 - Zestaw komputerowy i notebook - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/125/2022/AZP

Usługa noclegowa na potrzeby XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/121/2022/AZP

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów IŚSD (FCB) realizowanych w ramach projektu P.O.W.R..03.02.00-00-I004/16, kierunek Nowy Orlean - KC-zp.272-454/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-454/22

Organizacja warsztatów naukowych Workshop 2022 w ramach projektu ANIMATE Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.28.2022.MT

Usługa cateringu dla Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "Żaczek" Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.53.2022.MT

Dostawa odczynników. Dostawa frezów monolitycznych z węglika spiekanego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/197/2022

Dzierżawa chromatografu cieczowego FPLC wraz z dostawą kolumn chromatograficznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/181/2022

Dostawa części aparatury naukowo - badawczej w ramach projektu "Mobilna podwodna baza wsparcia Nurkowego MUDS Base" Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/115/2022/AZP

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym zarówno drogą lądową jak i lotniczą polegających na odbiorze przesyłek od Zamawiającego, ich przewożenie i doręczenie do adresata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1034/U/22

Dostawa automatycznego układu do zacisku uchwytu hydraulicznego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/193/2022

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA4 - stacja robocza Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/116/2022/AZP

Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/114/2022/AZP

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem wydruków dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/195/2022

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej na inwestycji budowa Hali Sportowej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/117/2022/AZP

Dostawa urządzeń i oprogramowania dla niepełnosprawnych. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/106/2022/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...