Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rozbudowa i modernizacja budynku kultury oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - Etap II Gmina Gnojnik RIiD.271.8.2024

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-314/24

Przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Brzeźnica Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.47.2024

Budowa drogi leśnej/ drogi pożarowej nr 9 o długości 3,337 km w zakresie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Lubichowo Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.45.2024

Sukcesywna dostawa ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1928/24

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową, nadbudową i rozbudową centralnej części budynku S-1 na terenie AGH - DE-dzp.272-240/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-240/24

Dostawa 3 szt. switcha sieciowego wraz z wyposażeniem do węzła sieciowego dla MS AGH - DE-dzp.272-253/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-253/24

dostawa środków ochrony osobistej i odzieży roboczej dla WIMIC - DE-dzp.272-303/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-303/24

Wymiana centrali p.poż wraz z infrastrukturą towarzyszącą (czujki p.poż., ROP, itd) w DS. Kalisz ul. Nowy Świat 28-30 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1811

Dostawa mikroskopów świetlnych metalograficznych oraz mikroskopów stereoskopowych dla WMN - DE-dzp.272-255/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-255/24

Remont i przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w bud. PP-1(11-1) Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/055/2024

Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu studentów WGGiIŚ AGH w czasie zajęć terenowych - DE-dzp.272-283/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-283/24

Dostawa ręcznego, metrologicznego i laserowego systemu skanowania 3D dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.29.2024.AR

Aranżacja zabytkowego wnętrza holu w budynku Collegium Minus (tablice) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1116/24/1

Dostawa systemu piezometrycznego o wysokiej precyzji wraz z cyfrowym pomiarem siły dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.28.2024.BW

Remont schodów zewnętrznych do rektoratu od strony parkingu zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.26.2024.ŁZ

remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1252_2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Klinikach. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/42/24

Dostawa lasera o długości fali 532 nm wraz z odpowiednim układem optycznym i dodatkowymi elementami kopuły (doposażenie spektrometru ramanowskiego) dla WIMiC - DE-dzp.272-230/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-230/24

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/34/2024

Dostawy gwoździ śródszpikowych oraz gwoździ śródszpikowych gamma ujętych w 2 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-40-D-P-AC

Usługa cateringowa - serwis lemoniad Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2024/AZP

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2024 roku Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.33.2024.AŚ

Dostawa 1 szt.komputera przenośnego dla WH - DE-dzp.272-233/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-233/24

Dokończenie przebudowy i podziału mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż - DE-dzp.272-274/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-274/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...