Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup i wymiana serwera PACS wraz z migracją danych obrazowych na nową macierz oraz rozszerzeniem licencji wolumenu obrazowego badań DICOM 3.0 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/TP/MN/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wywóz odpadów biologicznych z Centrum Zaawansowanych Technologii przez okres 2 lat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/660/24

Dostawa artykułów spożywczych różnych w 3 zadaniach częściowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/11/D/P/E/2024

dostawa suszarek dla WIMiC - KC-zp.272-46/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-46/23

dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu UNIVERSEH Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości - DE-dzp.272-36/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-36/24

organizacja wizyty studyjnej w ramach projektu EnerGizerS - DE-dzp.272-49/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-49/24

Dostawa krążków diagnostycznych do badania lekooporności, testów rynienkowych i podłoży do oznaczania lekowrażliwości - powtórka. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/10/2024

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do immunohistochemii dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-12/24

Organizacja 18 międzynarodowej konferencji CPE-POWERENG 2024 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/18/2024/AZP

Stanowisko do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych i krzywych mocy dla turbiny wiatrowej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/22/2024/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE: Przegląd półroczny i roczny przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach wielkopowierzchniowych UAM zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/644/24

Obsługa konferencji naukowej na zakończenie projektu EnerGizer w dniu 05.03.2024 r. - DE.dzp.272-50/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE.dzp.272-50/24

ZAPYTANIE OFERTOWE- Usługa dezynsekcji, deratyzacji i usuwania gniazd owadów w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na terenie Poznania, Gniezna, Kalisza, Piły oraz Gułtów, Obrzycka i Ciążenia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/551/24

Usługa drukowania plakatów i zaproszeń w projekcie pt. Rejs do wiedzy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2024/AZP

Usługa drukowania folderu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/19/2024/AZP

Usługa transportowa - załadunek i przewóz mienia IM UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2024/AZP

Usługa przygotowania i organizacji udziału sekcji AZS AGH w rozgrywkach akademickich w sezonie 2023/2024 - DE-dzp.272-24/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-24/24

Świadczenie usługi Sternika/ Mechanika/ Mechatronika dla Zakładu Oceanografii Operacyjnej IM UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/12/2024/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE: utrzymanie czystości w budynku Hali sportowej, zaplecza socjalnego przy kortach tenisowych i zaplecza socjalnego przy stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Zagajnikowej 9 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/648/24

Dostawy endoprotez stawu kolanowego Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/09/D/P/AC/2024

Dostawa drukarki 3D wraz z filamentami do Laboratorium Robotycznego CDSI - DE-dzp.272-11/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-11/24

Sukcesywna dostawa produktów bezglutenowych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-08/24

ZAPYTANIE OFERTOWE: usługi badawcze dla rozwoju platformy edukacyjnej Life Long Learning Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/309/24

usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH - Magazynu Informacyjnego AGH - DE-dzp.272-25/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-25/24

Usługa cateringowa dla słuchaczy II oraz III edycji studiów podyplomowych MBA Executive Offshore Wind Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/15/2024/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...