Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa instalacji do prowadzenia procesu filtracji membranowej (MF, UF, NF oraz RO) wyposażonej w płytowo-ramowy moduł membranowy Politechnika Częstochowska ZP/ZN-01/21

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych,systemów do stabilizacji kręgosłupa,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem intrumentarium Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2021

Usługa cateringu Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/05/P/2021

Dostawa systemu do pomiarów właściwości magnetycznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości Politechnika Częstochowska ZP/D-14/A/21

Certyfikowanie szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/57/2021/AZP

Szkolenia dla doktorantów - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/58/2021/AZP

Roboty remontowe budynków nr 6 i 12 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 73/2021

Dostawa aparatury do oznaczania gęstości helowej dla WEiP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-216/21

Remont konstrukcji drewnianej wiaty grillowej ''GRZYBEK” , malowanie konstrukcji, naprawa paleniska, odprowadzenie wody deszczowej – na Osiedlu Studenckim Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Poznańskiej w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/84/2021

Dostawa z montażem instalacji światłowodowych pomiędzy węzłami sieci komputerowej w budynkach Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/82/2021

Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie podczas obozów letnich w roku akademickim 2020/2021 Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/08/2021

Wykonanie usług w zakresie badań eksperymentalnych i analitycznych dot. propagacji fal sprężystych w materiałach konstrukcyjnych dla WIMiR - KC-zp.272-200/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-200/21

Usługi cateringu dla uczestników projektu MEN "Aktywny powrót do szkoły WF z AWF" realizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego im . Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/07/2021

Dostawa zautomatyzowanego systemu pomiaru twardości dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-08/A/21

Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego.Dostawa przepływowego kriostatu helowego z wyposażeniem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/87/2021

Zapewnienie noclegów dla 4 osób w Dąbrowie Górniczej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/54/2021/AZP

Dostawa stanowiska tyfloinformatycznego dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/013/2021

dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla zabezpieczenia Oddziałów Covid na okres 2 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 77/2021/COVID-19

Dostawa materiałów jednorazowych zużywalnych do radioterapii protonowej i fotonowej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-24/21

Kompleksowe sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/03/2021

Dostawa oprogramowania do badań wibroakustycznych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/004/2021

Zapytanie ofertowe: na sukcesywną dostawę ciekłego azotu w okresie 2 lat. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1651/D/21

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2021

Remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Biblioteki Głównej i pawilonie D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-186/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-186/21

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia do budynku D-2 dla potrzeb WEAIiIB AGH w Krakowie w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-114/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...