Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.12.06
2022-01-12 godz. 09:30
Modernizacja dwóch różnych agregatów ziębniczych wraz ze zintegrowanym systemem sterowania Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/100/2021

2021.11.30
2021-12-27 godz. 10:00
Świadczenie usług pralniczych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/33/2021

2021.11.24
2021-12-27 godz. 09:00
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych dla wszystkich jednostek Szpitala SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/73/2021

2021.11.15
2021-12-16 godz. 10:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.37.2021

2021.12.07
2021-12-16 godz. 10:00
Kompleksowa usługa porządkowo - czystościowa w obiektach spółki "Wodociągi Niepołomice" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.3.2021

2021.12.06
2021-12-15 godz. 11:00
Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów dla klientów MGOPS w Niepołomicach. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.41.2021

2021.12.07
2021-12-15 godz. 11:00
Usługa cateringu na 4 dwudniowe szkolenia realizowane w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego POPC.03.02.00-00-0002/18 - KC-zp.272-709/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-709/21

0001.01.01
2021-12-15 godz. 10:00
Świadczenie usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Biblioteki Narodowej w Warszawie wraz z ich odbiorem przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego Biblioteka Narodowa XIV.263.8.2021

2021.12.07
2021-12-15 godz. 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE: Administrowanie lokalami oraz zarządzanie nieruchomością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1711/U/21

2021.12.07
2021-12-15 godz. 10:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 3ds Max, BIM i AutoCAD dla studentów PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/071/2021

2021.12.07
2021-12-15 godz. 10:00
Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, dezynfekcji powierzchni, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/36/2021

2021.12.02
2021-12-14 godz. 10:30
Dokumentacja projektowa realizacji robót budowlanych w zakresie obiektów Politechniki Częstochowskiej - "Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/U-32/21

2021.12.06
2021-12-14 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji hydrantowej w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/161/2021/AZP

2021.11.18
2021-12-14 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji sali nr 220 w budynku Collegium Maius UAM na salę kinową małego kina społecznościowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1318/U/21

0001.01.01
2021-12-14 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2022 roku MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGJK.1711.8.2021

0001.01.01
2021-12-14 godz. 09:00
Zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie oraz monitorowanie systemu alarmowego na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu w 2022 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/26/2021

2021.12.03
2021-12-14 godz. 09:00
"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu "T" oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-39/21

2021.11.17
2021-12-13 godz. 11:00
obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-636/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-636/21

0001.01.01
2021-12-13 godz. 10:00
Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska w miejscowości Białka Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.15.2021

2021.12.03
2021-12-13 godz. 10:00
Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/158/2021/AZP

2021.12.03
2021-12-13 godz. 10:00
Usługa pomiaru rentgenowskiego tomografii komputerowej 45 okruchów skalnych, przetwarzanie i interpretacja trójwymiarowych obrazów rentgenowskiej tomografii komputerowej 45 okruchów skalnych wraz z konsultacjami dla WGGiOŚ - KC-zp.272-654/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-654/21

0001.01.01
2021-12-10 godz. 12:00
Zapytanie ofertowe dla postępowania, którego przedmiotem jest: Przeprowadzenie szkoleń w ramach 2 zadań (części) tj.: Zadanie nr 1: Szkolenie z technik radzenia sobie ze stresem, Zadanie nr 2: Szkolenie praktyczne z nauki technik opieki nad pacjentem, Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 42/42PN/2021

2021.11.29
2021-12-10 godz. 11:00
usługa szkolenia z obsługi programu REVIT z zakresu modelowania bryłowego BIM (Building Information Modeling) na poziomie zaawansowanym dla pracowników AGH - KC-zp.272-578/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-578/21

2021.12.02
2021-12-10 godz. 10:00
Organizacja XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy". Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/154/2021/AZP

2021.12.03
2021-12-10 godz. 10:00
Przeprowadzenie kursu/warsztatu z zakresu przedsiębiorczości inżynierskiej oraz z zakresu zakładania działalności gospodarczej o profilu inżynierskim dla studentów Wydziału Mechanicznego PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/089/2021

1 2 3