Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.06.21
2024-07-26 godz. 10:00
Usługi transportu lotniczego, kolejowego, autokarowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami zagranicznymi doktorantów, studentów i gości UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1799/24

2024.06.21
2024-07-26 godz. 09:00
Usługa druku i dostawy katalogu i ulotek dla Centrum Rekrutacji AGH - DE-dzp.272-287/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-287/24

0001.01.01
2024-07-23 godz. 10:00
Usługa prania odzieży i bielizny szpitalnej oraz najem pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych i prześcieradeł operacyjnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-38/24

0001.01.01
2024-07-22 godz. 10:00
Odbiór odpadów komunalnych - II postępowanie Gmina Śrem BP.271.22.2024.BS

0001.01.01
2024-07-22 godz. 09:00
usługa nadzoru autorskiego oprogramowania InfoMedica Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/10/06/03/2024

2024.06.11
2024-07-19 godz. 09:00
Usługa polegająca na przewozie dzieci z terenu Gminy Niepołomice do placówek oświatowych na terenie Gminy Niepołomice do Wieliczki/Krakowa/Grodkowic/Bochni (w tym dzieci niepełnosprawnych) GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2024

2024.06.13
2024-07-18 godz. 10:30
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1832/24

0001.01.01
2024-07-16 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miechów w roku 2024, Pakiet nr 13 – specjalistyczny utrzymanie infrastruktury drogowej Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.4.8.2024.NMi

2024.06.14
2024-07-16 godz. 09:00
Usługa druku i dostawy Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH (3 wydania) - DE-dzp.272-176/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-176/24

2024.06.10
2024-07-12 godz. 11:00
Opieka serwisowa strategicznej aparatury medycznej: sprzęt endoskopowy Olympus, aparaty RTG Siemens, Samsung oraz sterylizatorów parowych Sterivap Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/33/2024

2024.06.10
2024-07-10 godz. 11:00
Usługa w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/31/2024

2024.06.04
2024-07-09 godz. 09:00
"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-51/24

2024.06.21
2024-07-05 godz. 09:00
Świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2024 - 7 części zamówienia Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.34.2024.AŚ

2024.06.19
2024-07-03 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji i przebudowy pomieszczeń w budynkach UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1642/24

0001.01.01
2024-07-03 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych w Poliklinice w Radomiu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/24/05/01/2024

2024.06.19
2024-07-03 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn." Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/54/2024

2024.06.20
2024-06-28 godz. 12:00
Usługa przeprowadzenia dwóch certyfikowanych szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich kadry dydaktycznej dla dwóch grup (po 12-16 osób) w systemie stacjonarnym lub hy-brydowym (połączenie zajęć stacjonarnych i online). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/955/24/2

2024.06.14
2024-06-28 godz. 11:00
Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/ZO/2024

2024.06.20
2024-06-28 godz. 10:00
"Usługa dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń należących do Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-A-137/24

2024.06.07
2024-06-28 godz. 09:00
ZAPYTANIE OFERTOWE: Projekt remontu kopuły teleskopu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1316/24

2024.06.20
2024-06-28 godz. 09:00
Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu studentów WGGiIŚ AGH w czasie zajęć terenowych - DE-dzp.272-283/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-283/24

2024.06.19
2024-06-28 godz. 08:00
Opracowanie PFU wraz z obliczeniem kosztów prac projekt. oraz kosztów robót budow. i instal. dla zad. inwest. pn. Przebudowa bud. nr 14 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 80/2024

2024.06.20
2024-06-28 godz. 08:00
Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń automatycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 83/2024

2024.06.19
2024-06-27 godz. 12:00
przygotowanie projektu stanowiska - Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DZB.261.9.2024

0001.01.01
2024-06-27 godz. 11:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.9.2024

1 2