Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-07-10 godz. 11:00
Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 16/16PN/2023

2023.06.02
2023-07-05 godz. 10:00
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.2.2023

2023.06.02
2023-07-04 godz. 08:00
Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 44/2023

2023.05.31
2023-07-03 godz. 10:00
Udzielenie Gminie Gnojnik w 2023 roku kredytu długoterminowego w wysokości 5 500 000,00 PLN Gmina Gnojnik RIiD.271.14.2023

0001.01.01
2023-07-03 godz. 10:00
Usługa ubezpieczenia Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ubezpieczeń mienia Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/05/01/2023

2023.05.31
2023-06-29 godz. 09:00
Usługa polegająca na przewozie dzieci z terenu Gminy Niepołomice do placówek oświatowych na terenie Gminy Niepołomice do Wieliczki/Krakowa/Grodkowic/Bochni (w tym dzieci niepełnosprawne) GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2023

2023.05.26
2023-06-29 godz. 09:00
Usługa druku i dostawy katalogu i ulotek dla Centrum Rekrutacji AGH - Kc-zp.272-216/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-216/23

2023.05.26
2023-06-28 godz. 10:00
Zabezpieczenie usługi prania oraz wymiany i nadzoru odzieży operacyjnej bielizny szpitalnej w celu zapewnienia ciągłości realizacji działań statutowych przy jednoczesnym poprawieniu standardu hospitalizacji oraz ekonomiki ponoszonych nakładów. Zabezpieczenie bielizny szpitalnej płaskiej. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/43/2023

2023.05.24
2023-06-26 godz. 10:00
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz utrzymanie platformy internetowej z zasobami bazy wiedzy na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/225/U/23

2023.06.01
2023-06-23 godz. 12:00
Zapytanie ofertowe: na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji i przebudowy pomieszczeń w budynku Collegium Heliodorii Święcicki UAM. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0849/U/23

2023.05.31
2023-06-21 godz. 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. Budowa OŚRODKA Wypoczynkowo-Szkoleniowego „LEŚNIK" w Zakopanem-Jaszczurówce Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.2.2023.NT

2023.05.19
2023-06-21 godz. 10:00
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/727/U/23

2023.05.22
2023-06-21 godz. 08:45
Serwisy pogwarancyjne Systemu Radiografii Cyfrowej DR i kardioangiografów ALLURA 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 45/2023

2023.06.02
2023-06-19 godz. 10:00
Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0547/U/23

2023.05.16
2023-06-19 godz. 10:00
usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0400/U/23

2023.05.16
2023-06-16 godz. 10:30
Usługa serwisowa w zakresie systemów informatycznych Axapta 3.0 oraz MS Dynamics AX 2012 wraz z modułem Honoraria i Formularze oraz funkcjonalnościami przygotowanymi dla UAM przez okres 12 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/609/U/23

2023.05.19
2023-06-16 godz. 09:00
konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów, suwnic, urządzeń dla osób niepełnosprawnych i żurawi zainstalowanych w obiektach Uczelni - KC-zp.272-272/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-272/23

0001.01.01
2023-06-14 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 (z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.09.2023

2023.05.31
2023-06-14 godz. 09:00
Usługa szkolenia z zakresu promocji i reklamy w mediach społecznościowych, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - Kc-zp.272-212/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-212/23

2023.06.01
2023-06-14 godz. 09:00
wykonanie przeglądów instalacji oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego, centralek monitoringu opraw i systemów centralnych baterii w obiektach AGH - KC-zp.272-312/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-312/23

2023.06.02
2023-06-14 godz. 09:00
Wykonywanie przeglądów i napraw wraz z częśćami zamiennymi klimatyzatorów oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw central wentylacyjnych, central klimatyzacyjno-grzewczych,agregatów chłodniczych w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/46/2023

2023.05.12
2023-06-14 godz. 08:45
Usługa konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych w obiektach 10 WSKzP w Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 58/2023

0001.01.01
2023-06-13 godz. 12:00
Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.9.2023

0001.01.01
2023-06-13 godz. 11:00
Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.8.2023

2023.05.17
2023-06-13 godz. 09:00
Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH - Kc-zp.272-256/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-256/23

1 2 3