Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-11-06 godz. 10:00
"ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI POSIŁKÓW DO PACJENTÓW OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O." Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_08/2023

0001.01.01
2023-10-30 godz. 11:00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 w Gminie Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.14.2023

2023.10.02
2023-10-30 godz. 11:00
konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-472/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-472/23

2023.09.25
2023-10-27 godz. 10:30
Dostawa oprogramowania wraz ze wzrostem dostępności e-Usług na potrzeby realizacji projektu pn. Wzrost dostępności e-usług w obszarze zdrowia świadczonych przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/20/P/2023

2023.10.02
2023-10-26 godz. 09:00
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/69/23

2023.10.02
2023-10-26 godz. 09:00
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medycyny Rodzinnej, w tym tworzenie listy aktywnej. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/71/23

2023.10.02
2023-10-26 godz. 09:00
Wykonywania czynności zawodowych farmaceuty w Pracowni Żywienia Pozajelitowego Apteki Szpitalnej w dni wolne, soboty, niedziele i święta. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/70/23

0001.01.01
2023-10-25 godz. 09:00
Odbiór odpadów komunalnych Gmina Myślenice BZP/271/80/2023

0001.01.01
2023-10-24 godz. 09:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/79/2023

2023.09.27
2023-10-24 godz. 09:00
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Niepołomice w sezonie zimowym 2023/2024 - 2024/2025 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.25.2023

2023.09.20
2023-10-23 godz. 10:30
Wdrożenie Portalu pracownika w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP dla pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1561/U/23

2023.09.20
2023-10-23 godz. 08:00
Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 110/2023

2023.09.28
2023-10-13 godz. 10:00
"Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez SZOZnMiD w Poznaniu". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-77/223

2023.10.03
2023-10-12 godz. 15:15
Przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa książek metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie typu ad hoc obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej, o liczebności co najmniej 2000 (słownie: dwóch tysięcy) respondentów (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) Biblioteka Narodowa II.264.1.2023

0001.01.01
2023-10-12 godz. 10:00
Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2024 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/170/2023

0001.01.01
2023-10-12 godz. 10:00
Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła) oraz obrusów, zasłon, firanek, koców, kołder, poduszek, ręczników dla domów studenckich Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/172/2023

2023.09.06
2023-10-12 godz. 10:00
usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Domu studenckiego Meteor przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 9 w Poznaniu [część 1 - akademicka; część 2 - przedszkole uniwersyteckie] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1481/U/23

2023.09.22
2023-10-12 godz. 10:00
Analiza składu gazów oraz frakcji stałych generowanych w trakcie wykonywania masywnych odlewów z żeliwa w formach piaskowych - KC-zp.272-494/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-494/23

2023.10.03
2023-10-11 godz. 11:00
usługa transportowa dla WEiP AGH - KC-zp.272-594/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.257-594/23

2023.10.03
2023-10-11 godz. 09:00
Rozbudowa funkcjonującego na Politechnice Krakowskiej systemu wspierającego proces gromadzenia oraz zarządzania osiągnięciami naukowymi Politechniki Krakowskiej, zwanego dalej ICI Science Evaluation, o dodatkowe funkcjonalności wraz z zachowaniem już istniejących funkcjonalności oraz integracji z systemami w obrębie infrastruktury IT uczelni Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/093/2023

2023.09.28
2023-10-10 godz. 10:30
Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.90.2023.MT

0001.01.01
2023-10-10 godz. 10:00
Usługa Kolokacji Centrum Zapasowego dla Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej. Biblioteka Narodowa XIV.263.9.2023

2023.09.06
2023-10-10 godz. 10:00
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05), skratek (kod 19 08 01) oraz zawartości piaskowników (kod 19 08 02) powstających na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Niepołomice Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o. ZP.IN.271.4.2023

2023.09.27
2023-10-10 godz. 09:30
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla obiektów użyteczności publicznej GMINA NIEPOŁOMICE ZP.272.24.2023

0001.01.01
2023-10-10 godz. 09:00
"Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.8.2023

1 2