Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.05.31
2021-07-02 godz. 12:00
Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją SZpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/MN/2021

2021.05.28
2021-06-30 godz. 09:00
Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul Wrzoska oraz Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań wraz odbiór odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-18/21

0001.01.01
2021-06-29 godz. 10:00
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.40.2021

2021.06.10
2021-06-28 godz. 11:00
usługa wykonania filmu promocyjnego projektu SYPIN - KC-zp.272-205/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-205/21

2021.05.21
2021-06-28 godz. 09:00
Wykonanie opracowania koncepcji oraz częściowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa" z podziałem : Etap 1 - Opracowanie koncepcji, kosztorysów szacunkowych oraz wizualizacji dla całości inwestycji, Etap 2 - Wykonanie Projektu Budowlanego dla budynku F oraz SOR-u (cz.budynku D) z podjazdem dla karetek i układem drogowym. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/32/2021

2021.05.21
2021-06-25 godz. 11:00
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2021

2021.06.11
2021-06-25 godz. 10:00
opracowanie inwentaryzacji architektonicznej 2D Wydziału Fizyki UAM Kampus Morasko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/559/U/21

2021.06.08
2021-06-23 godz. 10:00
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/543/U/21

0001.01.01
2021-06-22 godz. 10:00
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 03/ZP/2021/K

0001.01.01
2021-06-22 godz. 10:00
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.19.2021

2021.06.09
2021-06-22 godz. 09:00
Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-20/21

0001.01.01
2021-06-21 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/106/2021

0001.01.01
2021-06-21 godz. 10:00
Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego (producent OLYMPUS) dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.10.2021

2021.06.11
2021-06-21 godz. 09:30
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego / skaningu laserowego 3D / kampus Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach ul. Warszawska 24 w Krakowie wraz z dostarczeniem oprogramowania do analizy, obróbki danych do celów wewnętrznych oraz dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i generowania dokumentacji technicznej, posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/001/2021

2021.04.21
2021-06-21 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Aparaty USG SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/25/2021

2021.06.11
2021-06-18 godz. 12:00
Usługa proania bielizny pościelowej (poszew, poszewek, prześcieradeł), ręczników, czyszczenie koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego w Gnieźnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/754/U/21

2021.06.10
2021-06-18 godz. 11:00
usługa tłumaczenia pisemnego i korekta tekstów w języku angielskim z obszaru nauki, badań naukowych i edukacji dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH - KC-zp.272-192/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-192/21

2021.06.09
2021-06-18 godz. 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - III piętro Bud. Ks. Siemaszki Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/29/2021

2021.06.02
2021-06-18 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządczej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18 Politechnika Częstochowska ZP/US-05/21

2021.06.10
2021-06-18 godz. 10:00
Szkolenie Specjalistyczne - Systemy komórkowe 5G Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/68/2021/AZP

2021.06.10
2021-06-18 godz. 10:00
Usługę sprzątanie Zespołu Krytych Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/12/2021

2021.05.05
2021-06-18 godz. 09:00
Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 50/2021

2021.06.09
2021-06-17 godz. 10:00
Przygotowanie, dostarczenie, wydanie wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla uczestników półkolonii w ramach projektu "Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/703/U/21

2021.06.09
2021-06-17 godz. 10:00
Wykonanie usługi w zakresie: przeprowadzenia pomiarów drgań i wstępnej analizy eksperymentalnej sygnałów na urządzeniu wbudowanym KC-zp.272-210/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-210/21

2021.06.09
2021-06-17 godz. 09:30
Usługa składu komputerowego i komputerowego opracowania rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią powyżej 65% objętości książki, wraz z przygotowaniem plików do druku - Kc-zp.272-167/21. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-167/21

1 2 3