Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.02.29
2024-04-15 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/495/24

2024.03.01
2024-04-05 godz. 11:00
opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych - DE-dzp.272-68/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-68/24

0001.01.01
2024-03-25 godz. 10:00
Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem od 1 kwietnia 2024 r. do 31 października 2024 r. oraz od 1 kwietnia 2025 r. do 31 października 2025 r. - 4 części Gmina Śrem BP.271.11.2024.BS

2024.02.19
2024-03-21 godz. 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/12/2024

2024.02.28
2024-03-15 godz. 10:30
Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem dniach 16-22.06.2024 roku - usługa wyżywienia (7 dni), usługa wynajmu sali konferencyjnej (5 dni) oraz usługa hotelowa - 6 dób hotelowych (noclegi) dla maksymalnie 90 osób Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/609/24

0001.01.01
2024-03-14 godz. 10:00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miechów w roku 2024 (IV postępowanie, powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.4.2.2024.NMi

2024.02.07
2024-03-13 godz. 10:00
Usługa serwisowa w zakresie systemów informatycznych Axapta 3.0 oraz MS Dynamics AX 2012 wraz z modułem Honoraria i Formularze oraz funkcjonalnościami przygotowanymi dla UAM przez okres 12 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/393/24

0001.01.01
2024-03-12 godz. 10:00
Serwisowanie aparatu PET/CT wraz z wymianą części Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-15/24

2024.03.01
2024-03-12 godz. 08:00
Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby koncertu w Tauron Arena Kraków oraz miasteczka festiwalowego na placu pod Galerią Kazimierz w Krakowie, odbywających się w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej, organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-06/2024

0001.01.01
2024-03-11 godz. 10:00
Utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie gminy Śrem - 7 części Gmina Śrem BP.271.9.2024.BS

2024.02.23
2024-03-11 godz. 10:00
Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2024 - II POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.10.2024.AŚ

0001.01.01
2024-03-08 godz. 11:00
Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów Szpitala i jego terenu - II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-9-2024

2024.02.28
2024-03-08 godz. 10:00
Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-05-2024

2024.01.25
2024-03-08 godz. 10:00
Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/351/24

0001.01.01
2024-03-08 godz. 10:00
Zakup usługi doradczej w zakresie modelowania efektywności pracy Instytutu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMSWIA-2375/06/02/03/2024

0001.01.01
2024-03-08 godz. 09:00
Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Z.II.260.008.Zp.2024

2024.02.27
2024-03-07 godz. 11:30
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej w budynku W-4 Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/018/2024

0001.01.01
2024-03-07 godz. 11:00
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-8-2024

0001.01.01
2024-03-07 godz. 10:00
Okresowe przeglądy techniczne, konserwacje oraz serwis awaryjny instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-18/24

0001.01.01
2024-03-07 godz. 09:00
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim Powiat Głubczycki OR.272.3.2024

2024.02.28
2024-03-07 godz. 08:00
Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-07-2024

0001.01.01
2024-03-06 godz. 11:00
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-07/2024

2024.02.26
2024-03-05 godz. 10:00
Realizacja kompleksowej usługi sprzątania wewnątrz budynku Centrum Sportu i Rekreacji UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/33/2024/AZP

0001.01.01
2024-03-05 godz. 09:00
Obsługa usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/02/01/2024

0001.01.01
2024-03-04 godz. 10:00
Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej Śremu, z podziałem na 7 części Gmina Śrem BP.271.8.2024.BS

1 2