Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2023.02.03
2023-03-07 godz. 11:00
Dostosowanie, modernizacja lub dostawa oprogramowania HIS w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/2/2023

2023.02.01
2023-03-07 godz. 08:00
Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 11/2023

2023.02.03
2023-03-03 godz. 09:30
Zakup, dostawa oraz wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z wykonaniem procesów i obiegów w obszarach kancelaryjnym, organizacyjno-zarządczym, remontowo-inwestycyjnym, zamówień publicznych, finansowo-księgowym, działalności badawczo-rozwojowej, działalności projektowej, wniosków pracowniczych i socjalnych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/010/2023

0001.01.01
2023-02-28 godz. 10:00
Usługa żywienia pacjentów PIM MSWiA w formie cateringu oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla PIM MSWiA. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/17/01/02/2023

2023.01.31
2023-02-28 godz. 09:00
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Akademii Górniczo-Hutniczej (za wyjątkiem połączeń do sieci komórkowej z numeracji 12 617 2000-5999) - Kc-zp.272-25/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-25/23

2023.01.23
2023-02-24 godz. 08:00
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 8/2023

0001.01.01
2023-02-17 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płońsk w roku 2023. Nadleśnictwo Płońsk S.270.4.2023

2023.02.06
2023-02-16 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzesko w roku 2023 - V postępowanie powtórzone Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.1.2.2023.NB

2023.02.03
2023-02-16 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2023 (V postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych Z.271.3.2023.NT

2023.01.13
2023-02-16 godz. 08:00
Usługi przeglądów okresowych, testów specjalistycznych, obsług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 176/2022

2023.02.06
2023-02-15 godz. 08:00
Świadczenie usług realizacji materiałów video, promujących wydarzenie "Misteria Paschalia" na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-05/2023

0001.01.01
2023-02-14 godz. 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.1.2023

2023.02.06
2023-02-14 godz. 11:00
Kontrakt serwisowy (roczny) obejmujący urządzenia: X'Pert Pro DY 2248, DY 1728, X'Pert MPD DY 0966, Empyrean DY 0690, DY 1304, DY 1061, DY 1209, DY 1212, DY 1277 i Axios DY 5481 - Kc-zp.272-70/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-70/23

2023.02.03
2023-02-14 godz. 10:00
Druk i dostawa 2 wydań kwartalnika Kraków Culture oraz 2 wydań kwartalnika Czas Literatury Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-03-2023

2023.02.03
2023-02-14 godz. 10:00
Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach outdoorowych na potrzeby promocji festiwali FMF i Misteria Paschalia Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-04-2023

2023.02.06
2023-02-14 godz. 10:00
Szkolenia pracowników administracyjnych AGH w zakresie procedur związanych z przyjmowaniem gości zagranicznych w Polsce (wiz i legalizacji pobytu) - KC-zp.272-69/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-69/23

0001.01.01
2023-02-14 godz. 09:00
Dostawa i wdrożenie Systemu informatycznego klasy CTMS wraz z modułem eCRF do wspomagania procesu zarządzania badaniami klinicznymi dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w PIM MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPiM-2375/19/12/02/2022

2023.02.03
2023-02-13 godz. 11:00
usługa konserwacji systemów klucza centralnego typu Wilka Schliesstechnik i Abus Pfaffenhein w obiektach MS AGH oraz świadczenie usług pogotowia ślusarskiego - KC-zp.272-24/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-24/23

0001.01.01
2023-02-13 godz. 10:30
Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/04/2023/

2023.01.30
2023-02-13 godz. 10:00
wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1904/U/22

2023.02.03
2023-02-13 godz. 10:00
Usługa wsparcia technicznego i usługowego dla platformy MCHE - KC-zp.272-8/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-8/23

2023.01.26
2023-02-13 godz. 09:00
Konserwacja i naprawa awarii urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/5/2023

2023.02.03
2023-02-13 godz. 09:00
Usługa transportowa – wynajem autokaru w celu realizacji dwudniowej wizyty studyjnej w I kw. 2023 r. Świerk – NCBJ dla WFiIS – KC-zp.272-55/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-55/23

2023.02.02
2023-02-10 godz. 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE na dwa przeglądy serwisowe 9 szt. chillerów, 7 szt. dry coolerów i 32 zaworów bezpieczeństwa w chillerach na terenie Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0066/U/23

2023.02.01
2023-02-10 godz. 10:00
Świadczenie usługi transportu ciężarowego na rzecz SzozMiD w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-12/23

1 2