Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.07.22
2021-08-18 godz. 09:00
Usługa organizacji startów sekcji wyczynowych AZS AGH Kraków w rozgrywkach ligowych w sezonie 2021/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-259/21

2021.07.16
2021-08-13 godz. 10:00
Usługa przeprowadzenia szkolenia i egzaminu z zakresu F-Gazów i substancji kontrolowanych dla grupy 18- studentów z kierunku Energetyka (szkolenie zawodowe) dla WEiP - KC-zp.272-244/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-244/21

2021.07.07
2021-08-11 godz. 08:00
Wykonanie usług serwisowych aparatu MRI ACHIEVA 1,5 T wraz z serwisem klimatyzacji i wentylacji w okresie 36 miesięcy oraz wykonanie wzorcowań i testów specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego w okresie 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 81/2021

2021.07.09
2021-08-10 godz. 11:00
Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/WU/2021

2021.07.28
2021-08-10 godz. 11:00
usługa szkolenia pracowników zarządzających i administracyjnych AGH w zakresie wsparcia uczelnianych struktur związanych z absorbcją środków finansowych - zarządzanie projektami z dofinansowaniem unijnym uczelni publicznej, zarządzanie projektem w okresie trwałości projektu" - KC-zp.272-298/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-298/21

2021.07.28
2021-08-09 godz. 11:00
usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-290/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-290/21

2021.07.07
2021-08-09 godz. 10:30
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Novum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/779/U/21

2021.07.28
2021-08-09 godz. 10:00
usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów w zakresie wsparcia realizacji/zarządzania projektów/ami w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-288/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-288/21

2021.07.27
2021-08-09 godz. 10:00
Szkolenie z programu Deform 2D oraz Deform 3D dla kadry dydaktycznej AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-348/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-348/21

2021.07.27
2021-08-06 godz. 11:30
roczny kurs języka niemieckiego dla dwóch pracowników administracyjnych COP, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-321/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-321/21

2021.07.02
2021-08-06 godz. 11:00
Usługa serwisowania tomografów komputerowych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-28/21

2021.07.26
2021-08-06 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.41.2021.MS

2021.07.15
2021-08-06 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Aparaty do dializ SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/45/2021

2021.07.15
2021-08-06 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Komory, Monitory rzutu serca, Wagi SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/44/2021

2021.07.26
2021-08-04 godz. 10:00
Przygotowanie skryptów w wersji elektronicznej dla studentów II stopnia specjalność : Menadżer uslug dietetycznych - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/91/2021/AZP

2021.07.27
2021-08-04 godz. 10:00
szkolenie podnoszące kompetencje językowe kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - konwersacje język angielski. Szkolenie realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/17-00 - KC-zp.272-317/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-317/21

2021.07.27
2021-08-04 godz. 09:00
Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla WIMiIP, dla 1 osoby na trasie Kraków-Zurych-Kraków - Kc-zp.272-339/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-339/21

2021.07.27
2021-08-04 godz. 09:00
Wykonanie usługi audytu w ramach projektu realizowanego przez Instytut Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr DOB-BIO9/33/01/2018. - Kc-zp.272-351/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-351/21

2021.07.02
2021-08-03 godz. 11:00
Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2021

2021.07.22
2021-08-03 godz. 10:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad.: Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb OzN w ramach projektu UDOS Politechnika Częstochowska ZP/U-18/21

2021.07.23
2021-08-03 godz. 10:00
Usługa dokonania od 10 do 14 krajowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/162/2021

2021.07.20
2021-08-03 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (pom. 13) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-20/21

2021.07.19
2021-08-02 godz. 10:00
Utrzymanie czystości w budynkach Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/042/2021

2021.07.22
2021-08-02 godz. 08:00
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: wpięcie kotła K3 do układu C.O. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 111/2021

2021.07.14
2021-07-30 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Wiertarki chirurgiczne SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/46/2021

1 2