Szczegóły zamawiającego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

Ulica, numer: Kopernika 4

Kod pocztowy: 63-900

Miejscowość: RAWICZ

Telefon: () 667 113 117

Fax: ()

E-mail: pcuw@powiatrawicki.pl

WWW: www.ogloszenia.propublico.pl


Ogłoszenia (42)

Roboty (28)

Temat Sygnatura
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. PCUW.261.3.3.2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5484P Rawicz - Dubin, na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno. PCUW.261.3.2.2021

Przebudowa budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu PCUW.261.2.3.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) - Tachalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w miejscowości Tarchalin PCUW.261.2.2.2020

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2020 roku I / 2 / 2020

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 1 / 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie I / 8 / 2019

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. I / 6 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowościach Zielona Wieś i Wydawy - ETAP II I / 5 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m I / 4 / 2019

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 3 / 2019

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 2 / 2019

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2019 roku I / 1 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Pakosław - ul. Kolejowa I / 6 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny ETAP I od km 0+000 do km 0+293,11 I / 5 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny ETAP I od km 0+000 do km 0+293,11 I / 4 / 2018

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 3 / 2018

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2018 roku I / 2 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy I / 1 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu I / 5 / 2017

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2017 roku I / 4 / 2017

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco I / 3 / 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w miejscowości Rawicz, na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej I / 2 / 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku Łaszczyn - wiadukt DK36 I / 1 / 2017

Przebudowa chodnika w miejscowości Kawcze droga nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka od km 5+668 do km 5+773 strona prawa I / 11 / 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m I / 10 / 2016

Przebudowa przepustu JNI01020510 płytowego kamiennego na przepust jednootworowy z rur stalowych fi 1400 mm w ciągu drogi powiatowej nr 5476P Gołaszyn - Borszyn Wielki w m. Trzebosz. I / 9 / 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy I / 7 / 2016

Dostawy (2)

Usługi (12)

Temat Sygnatura
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JNI 01020450 w km 14+115. PCUW.261.3.4.2021

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000, w formacie baz danych systemu Geo - Info Mapa. PCUW.261.3.1.2021

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku PCUW.261.2.12.2020

Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO w obiektach Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2021 roku PCUW.261.2.15.2020

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego PCUW.261.2.4.2020

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego PZD.DT.252a.1.2020

Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2020 roku I / 9 / 2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36b do ronda Biały Orzeł w Rawiczu PZD.DT.252a.12.2017

Usługi transportowo-sprzętowe w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w sezonie 2016/2017 I/12/2016

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 8 /2016

Wyniki (40)

Temat Sygnatura
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JNI 01020450 w km 14+115. PCUW.261.3.4.2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5484P Rawicz - Dubin, na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno. PCUW.261.3.2.2021

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. PCUW.261.3.3.2021

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000, w formacie baz danych systemu Geo - Info Mapa. PCUW.261.3.1.2021

Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO w obiektach Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2021 roku PCUW.261.2.15.2020

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku PCUW.261.2.12.2020

Dostawa środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2021. PCUW.261.2.11.2020

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego PCUW.261.2.4.2020

Przebudowa budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu PCUW.261.2.3.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) - Tachalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w miejscowości Tarchalin PCUW.261.2.2.2020

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2020 roku I / 2 / 2020

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego PZD.DT.252a.1.2020

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 1 / 2020

Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2020 roku I / 9 / 2019

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. I / 6 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie I / 8 / 2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowościach Zielona Wieś i Wydawy - ETAP II I / 5 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m I / 4 / 2019

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 2 / 2019

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2019 roku I / 1 / 2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Pakosław - ul. Kolejowa I / 6 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny ETAP I od km 0+000 do km 0+293,11 I / 5 / 2018

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 3 / 2018

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2018 roku I / 2 / 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy I / 1 / 2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36b do ronda Biały Orzeł w Rawiczu PZD.DT.252a.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu I / 5 / 2017

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2017 roku I / 4 / 2017

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco I / 3 / 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w miejscowości Rawicz, na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej I / 2 / 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku Łaszczyn - wiadukt DK36 I / 1 / 2017

Usługi transportowo-sprzętowe w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w sezonie 2016/2017 I/12/2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m I / 10 / 2016

Przebudowa chodnika w miejscowości Kawcze droga nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka od km 5+668 do km 5+773 strona prawa I / 11 / 2016

Przebudowa przepustu JNI01020510 płytowego kamiennego na przepust jednootworowy z rur stalowych fi 1400 mm w ciągu drogi powiatowej nr 5476P Gołaszyn - Borszyn Wielki w m. Trzebosz. I / 9 / 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy - zamówienie uzupełniające III / 1 / 2016

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 8 /2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy I / 7 / 2016

Unieważnienia (3)