Szczegóły wyników

ZP3/1759

"ZAPYTANIE OFERTOWE: Część 1 - Dostawa opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu w szatniach i ciągach komunikacyjnych obiektu Pływalni UAM, Część 2 - Wymiana oświetlenia schodów wejściowych do budynku na energooszczędne (LED) w bud. UAM Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu, Część 3 - Wymiana opraw jarzeniowych na LED w budynkach "AB", "C", "D", "E" (korytarze, klatki) - Etap II, w Zespole Budynków przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania pdf 236,2 2024.05.28 23

Pobierz wszystkie dokumenty