Szczegóły wyników

DE-dzp.272-216/24

"Dostawa samochodu elektrycznego - DE-dzp.272-216/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 21,2 2024.06.05 21

Pobierz wszystkie dokumenty