Szczegóły wyników

ZP/23/2024

"Naprawa centrali klimatyzacyjnej w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie pracującej na potrzeby pomieszczeń po byłych blokach operacyjnych na II i III piętrze w Budynku Głównym Szpitala"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Brak dokumentów do pobrania