Szczegóły wyników

FER.271.4.2024

"Budowa drogi gminnej kl.D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyż. drogi powiat.nr 1387K km 8+233 oraz budową skrzyż. drogi powiat.nr 1384Kw km 15+106 w m. Szerzyny, gm.Szerzyny (dokończenie2) "

Gmina Szerzyny

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 20,4 2024.03.15 24

Pobierz wszystkie dokumenty