Szczegóły wyników

KC-zp.272-755/23

"Dostawa polaryzacyjnego mikroskopu MOKE o dużym polu widzenia do obrazowania domen magnetycznych dla WFiIS - KC-zp.272-755/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 36,0 2024.02.07 27

Pobierz wszystkie dokumenty