Szczegóły wyników

KC-zp.272-753/23

"dostawa systemu kriostatu do spektroskopii Mossbauera z próbką w przepływających parach helu - KC-zp.272-753/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
oGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania doc 24,3 2024.02.02 71

Pobierz wszystkie dokumenty