Szczegóły wyników

RIiD.271.25.2023

"Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - II etap - w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe."

Gmina Gnojnik

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.BES pdf 216,8 2023.09.01 40

Pobierz wszystkie dokumenty