Szczegóły wyników

101/2023

"Dostawa aparatu RTG - 2 kpl. wraz z adaptacją pomieszczeń"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,1 2023.09.07 81

Pobierz wszystkie dokumenty