Szczegóły wyników

RK-NZ.261.68.2023.AR

"Dostawa urządzenia do wyznaczania pełnego stanu naprężenia z wykorzystaniem efektu Barkhausena wraz z systemem do automatycznej kalibracji. dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn P. Cz. "

Politechnika Częstochowska

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 37,6 2023.08.29 72

Pobierz wszystkie dokumenty