Szczegóły wyników

KC-zp.272-445/23

"Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 Hajduczek przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,1 2023.09.15 43

Pobierz wszystkie dokumenty