Szczegóły wyników

KC-zp.272-206/23

"sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiającego w ilości do 5150 litrów dla WIMiC - KC-zp.272-206/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 22,7 2023.05.19 104

Pobierz wszystkie dokumenty