Szczegóły wyników

20/TP/AK/2023

"Zakup i dostawa sprzętu medycznego ( monitorującego i podtrzymującego funkcje życiowe) na potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. : Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT - EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia "

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (procedura upros pdf 143,1 2023.05.19 6

Pobierz wszystkie dokumenty