Szczegóły wyników

SZP-271-9-2023

"Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (112 grup)"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań_brak ofert doc 29,9 2023.05.18 8

Pobierz wszystkie dokumenty