Szczegóły wyników

KC-zp.272-644/22

"Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji Campus Wide License na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej- KC-zp.272-644/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 23,6 2022.11.18 86

Pobierz wszystkie dokumenty