Szczegóły wyników

KC-zp.272-481/22

"dostawa elementów stanowiska do badań parametrów wytrzymałościowych i zachowania się rury stalowej pokrytej powłoka laminatową 3LPE wraz z wykonaniem stanowiska"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 81,1 2022.08.10 48

Pobierz wszystkie dokumenty