Szczegóły wyników

90/2022

"Dostawa ambulansu drogowego typu B"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 21,9 2022.07.21 15

Pobierz wszystkie dokumenty