Szczegóły wyników

KC-zp.272-204/22

"Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonany z tellurku kadmu (CdTe) zintegrowany z elektronicznym układem odczytowym - KC-zp.272-204/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pobierz wszystkie dokumenty