Szczegóły wyników

KC-zp.272-213/22

"Dostawa 4 szt. dwukanałowego, sterowanego źródła wysokiego napięcia dla WFiIS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania doc 22,3 2022.04.27 25

Pobierz wszystkie dokumenty