Szczegóły wyników

AZP/02/ZO/2022

"Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 12.700.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) "

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 111,2 2022.04.21 23

Pobierz wszystkie dokumenty