Szczegóły wyników

AZP/01/ZO/2022

"Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100)"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 101,7 2022.04.21 25

Pobierz wszystkie dokumenty