Szczegóły wyników

KC-zp.272-451/21

"Dostawa mikroskopu nabiurkowego SEM dla WIMiIP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,7 2021.09.13 9

Pobierz wszystkie dokumenty