Szczegóły wyników

ZP/65/B/21

"Remont pomieszczeń na I piętrze po UM oraz wykonanie instalacji p.poż w części budynku Kolegium Święcickiego"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 1341,6 2021.09.10 8

Pobierz wszystkie dokumenty