Szczegóły wyników

ZP/3035/D/21

"ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa koksu grubego w ilości 60 ton i węgla kamiennego w ilości 10 ton do kotłowni w budynku dydaktycznym przy ul. Drzymały 24 w Poznaniu oraz Stacji Ekologicznej w Jeziorach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 16,3 2021.07.20 41

Pobierz wszystkie dokumenty