Szczegóły wyników

81/2021

"Wykonanie usług serwisowych aparatu MRI ACHIEVA 1,5 T wraz z serwisem klimatyzacji i wentylacji w okresie 36 miesięcy oraz wykonanie wzorcowań i testów specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego w okresie 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 19,6 2021.09.14 4

Pobierz wszystkie dokumenty