Szczegóły wyników

SA.270.1.2.2021

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i wyposażenia budynku przy ul. Leśnej 2 w Rzepinie"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o unieważnieniu pdf 214,7 2021.07.16 36

Pobierz wszystkie dokumenty