Szczegóły wyników

99/2021

"Dostawy materiałów do remontów i konserwacji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 19,1 2021.07.19 25

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 99.2021.1 doc 17,9 2021.07.19 25

Pobierz wszystkie dokumenty