Szczegóły wyników

ZP.271.20.2021

"Budowa skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiORB. "

GMINA NIEPOŁOMICE

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 23,4 2021.07.14 63

Pobierz wszystkie dokumenty