Szczegóły wyników

KC-zp.272-216/21

"Dostawa aparatury do oznaczania gęstości helowej dla WEiP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,8 2021.06.02 3

Pobierz wszystkie dokumenty