Szczegóły wyników

73/2021

"Roboty remontowe budynków nr 6 i 12 "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 20,5 2021.06.01 6

Pobierz wszystkie dokumenty