Szczegóły wyników

ZP-271-24/21

"Dostawa materiałów jednorazowych zużywalnych do radioterapii protonowej i fotonowej"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 255,1 2021.05.31 5

Pobierz wszystkie dokumenty