Szczegóły wyników

41/2021

"Wykonanie wzorcowań i testów specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 19,4 2021.06.09 2

Pobierz wszystkie dokumenty