Szczegóły wyników

KC-zp.272-114/21

"Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia do budynku D-2 dla potrzeb WEAIiIB AGH w Krakowie w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 21,1 2021.05.28 15

Pobierz wszystkie dokumenty