Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-268/24

"Dostawa stacji roboczej dla WGGiOŚ - DE-dzp.272-268/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 268 pdf 81,9 2024.06.11 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ 268 docx 76,5 2024.06.11 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2024.06.11 18
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) docx 31,7 2024.06.11 16
Wzór formularza oferty doc 27,6 2024.06.11 16
Wzór umowy - dostawy docx 45,4 2024.06.11 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (12) xml 135,7 2024.06.11 17

Pobierz wszystkie dokumenty