Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.27.2024.ŁZ

"Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS. Maluch"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 79,6 2024.06.11 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) docx 88,9 2024.06.11 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja pożarowa Maluch 7z 1362,8 2024.06.11 19
OPZ_ppoz_2024_Maluch docx 49,8 2024.06.11 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,4 2024.06.11 15
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,2 2024.06.11 14
Projekt Budowlany 7z 22141,6 2024.06.11 27
Projekt Wykonawczy 7z 27193,3 2024.06.11 21
PRZEDMIARY 7z 764,3 2024.06.11 25
Scenariusz pożarowy 7z 293,9 2024.06.11 15
STWiOR_2024 7z 2761,8 2024.06.11 16
Wykaz robót budowlanych doc 24,6 2024.06.11 18
Wzór oferty na roboty budowlane docx 24,5 2024.06.11 16
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,0 2024.06.11 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,6 2024.06.11 16

Pobierz wszystkie dokumenty