Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.14.2024

"Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Poręba Wielka zadanie współfinansowane z Rządowego Funuszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania