Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/49/2024

"Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 96,0 2024.06.11 18

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 101,9 2024.06.18 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ER_01 - Rzut piwnicy - rozprowadzenie projektowanych WLZ pdf 678,9 2024.06.11 16
ER_02 - Rzut parteru - rozmieszczenie i numeracja rozdzielnic pdf 678,9 2024.06.11 16
ER_03 - Rzut piętra 1 - rozmieszczenie i numeracja rozdzielnic pdf 703,3 2024.06.11 16
ER_04 - Rzut piętra 2 - rozmieszczenie i numeracja rozdzielnic pdf 737,3 2024.06.11 18
ER_05 - Rzut pięter 3-5 - rozmieszczenie i numeracja rozdzielnic pdf 1211,8 2024.06.11 18
ER_06 - Rzut pięter 6-7 - rozmieszczenie i numeracja rozdzielnic pdf 927,9 2024.06.11 18
ES_44 - Widoki elewacji rozdzielnic pdf 3912,4 2024.06.11 17
E_STWiORB v2 pdf 316,6 2024.06.11 16
modyfikacja zał. nr 3 - wzór umowy 17.06.2024 docx 108,9 2024.06.18 1
Opis Techniczny - rewizja 1 pdf 406,6 2024.06.11 17
Powiadomienie o skróceniu terminu składania ofert docx 23,6 2024.06.18 1
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) docx 26,6 2024.06.18 1
Poznań-Szpital Wojewódzki-PW-A-opis pdf 343,6 2024.06.11 19
Poznań-Szpital Wojewódzki-PW-B-opis pdf 344,1 2024.06.11 17
Poznań-Szpital Wojewódzki-PW-C-opis pdf 344,5 2024.06.11 17
Poznań-szpital-PW-bud A-opis-strona tytułowa pdf 367,9 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud A-przedmiar ath 45,9 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud A-przedmiar-strona tytułowa pdf 276,5 2024.06.11 15
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. A-1.1 pdf 316,4 2024.06.11 15
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. A-1.2 pdf 334,6 2024.06.11 17
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. A-2 pdf 307,6 2024.06.11 17
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. A-3 pdf 308,8 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. A-4 pdf 373,9 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. A-5 pdf 134,5 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. A-6 pdf 305,5 2024.06.11 15
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. A-7 pdf 330,8 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. A-8 pdf 213,1 2024.06.11 17
Poznań-szpital-PW-bud A-rys. Z-1 pdf 293,8 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud A-specyfikacja pdf 430,7 2024.06.11 17
Poznań-szpital-PW-bud A-specyfikacja-strona tytułowa pdf 277,0 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud B-opis-strona tytułowa pdf 367,9 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud B-przedmiar pdf 337,7 2024.06.11 17
Poznań-szpital-PW-bud B-przedmiar-strona tytułowa pdf 276,6 2024.06.11 17
Poznań-szpital-PW-bud B-rys. B-1.1 pdf 1520,3 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud B-rys. B-1.2 pdf 1356,1 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys. Z-1 pdf 293,8 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-10 pdf 420,5 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-11 pdf 279,7 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-12 pdf 297,7 2024.06.11 13
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-13 pdf 256,2 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-2 pdf 917,7 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-3 pdf 830,7 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-4 pdf 1076,2 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-5 pdf 163,9 2024.06.11 13
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-6 pdf 605,0 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-7 pdf 620,5 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-8 pdf 461,3 2024.06.11 16
Poznań-szpital-PW-bud B-rys.B-9 pdf 468,5 2024.06.11 15
Poznań-szpital-PW-bud B-specyfikacja pdf 430,7 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud B-specyfikacja-strona tytułowa pdf 277,0 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud C-opis-strona tytułowa pdf 368,0 2024.06.11 15
Poznań-szpital-PW-bud C-przedmiar ath 57,1 2024.06.11 15
Poznań-szpital-PW-bud C-przedmiar-strona tytułowa pdf 276,7 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud C-rys. C-1.1 pdf 923,1 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud C-rys. C-1.2 pdf 888,8 2024.06.11 14
Poznań-szpital-PW-bud C-rys. Z-1 pdf 293,8 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-10 pdf 133,7 2024.06.11 11
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-11 pdf 742,5 2024.06.11 11
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-12 pdf 793,6 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-13 pdf 538,7 2024.06.11 13
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-14 pdf 300,9 2024.06.11 13
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-15 pdf 422,8 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-16 pdf 421,4 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-17 pdf 392,2 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-2 pdf 868,3 2024.06.11 11
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-3 pdf 925,6 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-4 pdf 1016,7 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-5 pdf 1035,8 2024.06.11 11
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-6 pdf 984,4 2024.06.11 11
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-7 pdf 955,1 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-8 pdf 1022,3 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-bud C-rys.C-9 pdf 972,2 2024.06.11 11
Poznań-szpital-PW-bud C-specyfikacja pdf 430,7 2024.06.11 11
Poznań-szpital-PW-bud C-specyfikacja-strona tytułowa pdf 277,2 2024.06.11 12
Poznań-szpital-PW-opis techniczny pdf 313,2 2024.06.11 12
przedmiar - rewizja 2 ath 46,5 2024.06.11 11
PW.1a_remont pom.technicznych pdf 640,4 2024.06.11 15
PW.2_gazy medyczne pdf 8568,5 2024.06.11 13
PW.3_instalacje elektryczne pdf 15061,8 2024.06.11 13
Schematy pdf 26924,9 2024.06.11 12
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) docx 75,3 2024.06.11 13
Uzasadnienie skrócenia terminu docx 15,3 2024.06.18 1
zał. nr 1 - formularz ofertowy docx 28,1 2024.06.11 13
zał. nr 10 - oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczen docx 34,3 2024.06.11 11
zał. nr 11 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu docx 30,5 2024.06.11 10
zał. nr 2 - JEDZ docx 68,7 2024.06.11 11
zał. nr 3 - opis przedmiotu zamówienia docx 24,8 2024.06.11 14
zał. nr 4 - wzór umowy docx 101,6 2024.06.11 11
zał. nr 5 - ośw. o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 34,0 2024.06.11 13
zał. nr 6 - zobowiązanie innych podmiotów docx 30,0 2024.06.11 12
zał. nr 7 - wykaz robót doc 38,5 2024.06.11 11
zał. nr 8 - wykaz osób docx 17,4 2024.06.11 11
zał. nr 9 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 34,2 2024.06.11 11
załącznik nr 3 _ Przedmiar pdf 1079,4 2024.06.11 11
załącznik nr 4-specyfikacja urządzeń medycznych docx 84,4 2024.06.11 11
załącznik nr 5 _ STWiOR pdf 678,8 2024.06.11 12
załącznik nr 5a _ STWiOR gazy medyczne pdf 808,2 2024.06.11 11
załącznkk nr 2 _ projekt zagospodarowania terenu pdf 1432,8 2024.06.11 1

Pobierz wszystkie dokumenty