Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.17.2024

"Naprawa nawierzchni boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 11.06.2024 pdf 135,3 2024.06.11 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 63,2 2024.06.11 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 33,2 2024.06.11 18
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 31,5 2024.06.11 18
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,7 2024.06.11 17
4. Wykaz robot budowlanych docx 23,8 2024.06.11 18
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,6 2024.06.11 17
6. Projekt umowy docx 42,4 2024.06.11 18
7. Opis przedmiotu zamówienia. docx 16,3 2024.06.11 19
8. Rysunek boiska - rzut ogólny. pdf 286,8 2024.06.11 18

Pobierz wszystkie dokumenty