Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/28/05/04/2024

"Modernizacja instalacji wentylacji wraz z wymianą centrali wentylacyjnej oraz zakup i montaż dygestorium chemoodpornego w budynku C-6 w PIM MSWiA "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania