Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.25.2024.ŁZ

"Rozbiórka budynku magazynowego zlokalizowanego w Częstochowie na terenie Politechniki Częstochowskiej przy Alei Armii Krajowej 17/19, działka nr 22/2"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 66,8 2024.06.07 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 83,4 2024.06.07 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pdf 463,1 2024.06.07 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,5 2024.06.07 19
POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ pdf 153,2 2024.06.07 20
PROJEKT CZĘŚĆ GRAFICZNA pdf 262,5 2024.06.07 21
PROJEKT CZĘŚĆ OPISOWA pdf 914,1 2024.06.07 21
PRZEDMIAR pdf 210,8 2024.06.07 18
SPECYFIKACJA TECHNICZNA pdf 647,7 2024.06.07 19
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,1 2024.06.07 19
Wzór umowy na roboty budowlane doc 177,0 2024.06.07 19
ZAŁĄCZNIK DO OPZ pdf 1959,6 2024.06.07 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 43,5 2024.06.11 10

Pobierz wszystkie dokumenty