Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-267/24

"Wykonanie rezerwowego zailania mikroskopów i urządzeń towarzyszących w pawilonie A-2 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-267/24 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,8 2024.06.06 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 277,5 2024.06.06 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2024.06.06 27
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,5 2024.06.06 28
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2024.06.06 26
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 47,5 2024.06.06 25
Wzór formularza oferty doc 52,5 2024.06.06 24
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2024.06.06 25
Wzór oświadczenia Podwykonawcy_dostawcy (2) doc 44,5 2024.06.06 25
Wzór umowy docx 88,0 2024.06.06 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 39,5 2024.06.06 25

Pobierz wszystkie dokumenty