Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-274/24

"Dokończenie przebudowy i podziału mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż - DE-dzp.272-274/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,1 2024.06.05 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 294,0 2024.06.05 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń (2) pdf 162,7 2024.06.05 25
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2) doc 42,0 2024.06.05 22
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału (2) doc 36,0 2024.06.05 23
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego (2) doc 42,0 2024.06.05 23
Wzor_umowy_RBMh_Gramatyka docx 90,9 2024.06.05 27
Wzór formularza oferty doc 27,1 2024.06.05 23
Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy (2) doc 41,5 2024.06.05 26
wzór_owiadczenia_Podwykonawcy_dostawcy_(2) doc 44,5 2024.06.05 23
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby (2) doc 40,5 2024.06.05 24

Pobierz wszystkie dokumenty